Dams in Maharashtra

Dams in Maharashtra

What is mean by Dam: धरण (Dams in Maharashtra) हा एक अडथळा आहे जो पृष्ठभागावरील पाण्याचा किंवा भूमिगत प्रवाहांना थांबवतो किंवा प्रतिबंधित करतो.

How Many Dams in Maharashtra

Important rivers and Dams in Maharashtra.

Important rivers and Dams in Maharashtra.

Largest Dam In Maharashtra: महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे धरण कोयना धरण आहे

For  More Information Click Here