Best Books for Maharashtra Talathi Bharti 2022

Best Books for Maharashtra Talathi Bharti 2022

तलाठी हे वर्ग 3 चे पद असून तलाठी भरतीच्या परीक्षेत प्रामुख्याने 4 विषयाचा समावेश होतो. मराठी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या सर्व विषयांची Talathi Bharti Books list यात  दिली आहे.

Talathi Bharti Books: Marathi

Talathi Bharti Books: English

Talathi Bharti Books: General Knowledge

Talathi Bharti Books: General Inteligence

For More Information Click Here