Fill in some text

पशुसंवर्धन विभाग भरती 2023

पशुसंवर्धन विभाग भरती 2023

Fill in some text

पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे यांच्या मार्फत एकूण 446 पदांच्या भरतीसाठी पशुसंवर्धन विभाग भरती 2023 जाहीर करण्यात आली आहे.

पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे यांच्या मार्फत एकूण 446 पदांच्या भरतीसाठी पशुसंवर्धन विभाग भरती 2023 जाहीर करण्यात आली आहे.

Fill in some text

पशुसंवर्धन विभाग भरती 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया दिनांक 27 मे 2023 पासून सुरु झाली 

पशुसंवर्धन विभाग भरती 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया दिनांक 27 मे 2023 पासून सुरु झाली 

Fill in some text

पशुसंवर्धन विभाग भरती 2023 अंतर्गत 44 लिपिक पदांची भरती होणार

पशुसंवर्धन विभाग भरती 2023 अंतर्गत 44 लिपिक पदांची भरती होणार