MPSC Notice for Divyang Candidates

MPSC Notice for Divyang Candidates

MPSC has released MPSC Notice for Divyang Candidates on 15 October 2022

MPSC has released MPSC Notice for Divyang Candidates on 15 October 2022

 नोव्हेंबर व डिसेंबर 2022 मध्ये होणाऱ्या परीक्षेसाठी दिव्यांग उमेदवारांना MPSC ने नोटीस जाहीर केली

 नोव्हेंबर व डिसेंबर 2022 मध्ये होणाऱ्या परीक्षेसाठी दिव्यांग उमेदवारांना MPSC ने नोटीस जाहीर केली

दिव्उांग यमेदवार Scribe (लेखनिक) साठी अर्ज करू शकतात

दिव्उांग यमेदवार Scribe (लेखनिक) साठी अर्ज करू शकतात

जाणून घ्या अर्ज कसा करावा आणि परीक्षेनुसा अनिम दिनांक

जाणून घ्या अर्ज कसा करावा आणि परीक्षेनुसा अनिम दिनांक