chemistry Daily Quiz for jilha parishad bharati group C