arogya bharati re exam

  • आरोग्य भरती 2021 गट क निकाल जाहीर | Arogya Bharti Group C Result Declared

    Arogya Bharti Group C Result Declared:  आरोग्य विभाग गट 'क' च्या 52 संवर्गाची परीक्षा महाराष्ट्रतील विविध जिल्हात 24 ऑक्टोबर 2021 रोजी घेण्यात आली. ज्याची Answer Key दिनांक 11 नोव्हेंबर 2021 रोजी प्रसिध्द झाली. आरोग्य विभाग भरती गट क च्या सर्व...

    Published On December 6th, 2021
  • आरोग्य भरती 2021 गट क फेरपरीक्षा तारीख जाहीर | Arogya Bharti Group C Re-Exam Date Declared

    Arogya Bharti Group C Re-Exam Date Declared: आरोग्य विभाग गट ‘क’ परीक्षा 24 ऑक्टोबर 2021 महाराष्ट्रातील विविध जिल्हात झाली. पण काही तांत्रिक अडचणींमुळे काहीना पेपर मिळालेच नाही तर काही जणांना चुकीच्या संवर्गाचे पेपर मिळाले. विद्यार्थ्याचे नुकसान होऊ नये म्हणून आरोग्य विभागाने...

    Published On November 24th, 2021