बारावी निकाल 2024

  • महाराष्ट्र बोर्ड 10 वी निकाल 2024 जाहीर | Maharashtra Board 10th Result 2024 Declared

    महाराष्ट्र बोर्ड 10 वी निकाल 2024 जाहीर - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (MSBSHSE) ने अधिकृत वेबसाइट https://mahresult.nic.in/ वर 27 मे 2024 रोजी महाराष्ट्र SSC निकाल 2024 जाहीर केलेला आहे. दुपारी 1 नंतर निकाल लिंक सक्रिय होणार...

    Published On May 27th, 2024
  • बारावी निकाल 2024 महाराष्ट्र बोर्ड जाहीर | 12th Result 2024 Maharashtra Board Declared

    बारावी निकाल 2024 महाराष्ट्र बोर्ड जाहीर - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (MSBSHSE) ने अधिकृत वेबसाइट https://mahresult.nic.in/ वर 21 मे 2024 रोजी महाराष्ट्र HSC निकाल 2024 जाहीर केलेला आहे. दुपारी 1 नंतर निकाल लिंक सक्रिय होणार आहे....

    Published On May 21st, 2024