आरोग्य विभाग अभ्यासक्रम

  • ZP आरोग्य विभाग अभ्यासक्रम, पदानुसार अभ्यासक्रम तपासा

    आरोग्य विभाग अभ्यासक्रम गट क पदाच्या परीक्षेत 100 प्रश्न 200 गुणांसाठी विचारल्या जाणार आहे. विभागाशी निगडीत तांत्रिक / व्यावसायिक संवर्गातील पदांसाठी 80 टक्के गुण हे पदाशी निगडीत तांत्रिक / शैक्षणिक अर्हतेशी संबंधित असतील आणि उर्वरित 20 टक्के गुण हे मराठी,...

    Published On May 21st, 2024