Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   Thane DCC Exam Analysis 2022

Thane DCC Exam Analysis 2022, 25th Sep 2022, Asked Questions, Difficulty Level | ठाणे डीसीसी परीक्षा विश्लेषण 2022

Thane DCC Exam Analysis 2022: Thane DCC Bank has successfully conducted Junior Clerk Thane DCC Exam on 25th September 2022. So in this article we have given the detailed Thane DCC Exam Analysis 2022 of Junior Clerk Post exam which was conducted on 25th Sep 2022. Check Difficulty level, Asked Questions, good attempts, etc. in Thane DCC Exam Analysis 2022.

Thane DCC Exam Analysis 2022
Category Exam Analysis
Bank Name Thane District Central Co-op. Bank
Exam Name Thane DCC Jr Clerk Exam 2022
Post Jr Clerk
Vacancy 233
Exam Date 25th September 2022
Official Website thanedistrictbank.com/

Thane DCC Exam Analysis 2022, 25th Sep 2022, Asked Questions, Difficulty Level

Thane DCC Exam Analysis 2022: ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने 24 सप्टेंबर प्रमाणेच 25 सप्टेंबर 2022 रोजी कनिष्ठ लिपिक (Jr Clerk) पदासाठी ठाणे DCC परीक्षा 2022 यशस्वीरित्या पार पाडली आहे. आमच्या तज्ञ टीम आणि विद्यार्थ्यांच्या मिळालेल्या प्रतिसादानुसार परीक्षेचा एकंदरीत दर्जा मध्यम स्वरूपाचा होता. या लेखात 25 सप्टेंबर 2022 रोजी झालेल्या कनिष्ठ लिपिक (Jr Clerk) पदाच्या परीक्षेचे Thane DCC Exam Analysis 2022 (परीक्षा विश्लेषण) पाहुयात. या पोस्टमध्ये, उमेदवार ठाणे डीसीसी परीक्षा विश्लेषण 2022 (Thane DCC Exam Analysis 2022) सविस्तरपणे तपासू शकतात. या लेखात आम्ही चांगले प्रयत्न, परीक्षेची काठीण्यपातळी इत्यादी तपशील दिला आहे.

उमेदवार खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून रोजी झालेल्या परीक्षेचे देखील Thane DCC Exam Analysis 2022 पाहू शकतात.

Click here to see Thane DCC Exam Analysis 2022: 24th September 2022

Click here to Download Thane DCC Admit Card 2022

Thane DCC Exam Pattern for Jr Clerk Post: 25th Sep 2022 | कनिष्ठ लिपिक पदासाठी परीक्षेचे स्वरूप

ठाणे DCC भरती 2022 अंतर्गत कनिष्ठ लिपिक पदाकरीता एकूण 90 गुणांसाठी ऑनलाईन परिक्षा घेण्यात आली. सदर परीक्षेची प्रश्नपत्रिका ही वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची होती. आजच्या या पेपर मध्ये बँकिंग, भारतीय संविधान, GK/Static Awareness, गणित, मराठी भाषा आणि इंग्रजी भाषा या विषयांवर प्रश्न विचारण्यात आले. प्रत्येक विषयांवर आलेल्या एकूण प्रश्नांची संख्या आणि प्रश्नाचा दर्जा उमेदवार खालील तक्त्यात तपासू शकतात.

काल झालेल्या पेपर प्रमाणेच आजच्या पेपर मध्ये देखील Reasoning या विषयवार प्रश्न विचारण्यात आले नाही. परीक्षेत English Language हा विभाग सोडून बाकी सर्व विभागावरील प्रश्न फक्त मराठी भाषेत उपलब्ध होते. खालील तक्त्यात उमेदवार कनिष्ठ लिपिक (Jr Clerk) पदासाठी झालेल्या परीक्षेचे स्वरूप पाहू शकतात.

Sr. No. विषय / Subject  प्रश्नांची संख्या / Questions गुण / Marks माध्यम / Medium
1 बँकिंग / Banking Awareness 20 20 मराठी
2 भारतीय संविधान / Constitution (Polity) 05 05 मराठी
3

सामान्य ज्ञान / GK & Static Awareness

15 15 मराठी
4 बौद्धिक चाचणी / Intelligence Test (Maths) 20 20 मराठी
5 English Langauge 15 15 English
6 मराठी भाषा 15 15 मराठी
एकूण / Total 90 90

परीक्षेत कोणतेही negative marking नव्हती.

Thane DCC Exam Analysis 2022, 25th Sep 2022, Asked Questions, Difficulty Level_40.1
Adda247 Marathi App

Thane DCC Exam Analysis of Junior Clerk 25th Sep 2022 2Exam: Difficulty Level

Thane DCC Exam Analysis of Jr Clerk Exam: 25 सप्टेंबर 2022 रोजी ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कनिष्ठ लिपिक (Jr Clerk) पदाची ऑनलाईन परीक्षा उत्तमप्रकारे पार पाडली आहे. जे उमेदवार या परीक्षेसाठी बसले होते त्यांच्या म्हणण्यानुसार परीक्षेची एकूण काठीण्यपातळी (difficulty level) Moderate होती. खालील तक्त्यात उमदेवार परीक्षेत विचारले गेलेल्या विविध विभागाची काठीण्यपातळी तपासू शकतात.

Sr. No. विषय / Subject  पातळी / Level
1 बँकिंग / Banking Awareness Easy to Moderate
2 भारतीय संविधान / Constitution (Polity) Easy to Moderate
3

सामान्य ज्ञान / GK & Static Awareness

Easy to Moderate
4 बौद्धिक चाचणी / Intelligence Test (Maths) Easy to Moderate
5 English Langauge Moderate
6 मराठी भाषा Easy to Moderate
एकंदरीत / Overall Easy to Moderate

Thane DCC Exam Analysis 2022: Good Attempt

Thane DCC Exam Analysis 2022 Good Attempt: परीक्षेत कोणतीही negative marking नव्हती त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांनी पूर्णच्यापूर्ण 90 प्रश्न सोडवणे अपेक्षित होते. जर तुमचे attempts कमी झाले असतील परंतु तुमची accuracy 100% असेल तर घाबरण्याचे काहीही कारण नाही. तुमचा अंतिम score नक्कीच चांगला येईल.

Thane DCC Exam Analysis 2022: Asked Questions | परीक्षेत आलेले काही प्रश्न

आम्हाला मिळत असलेल्या प्रतिसादानुसार जस जसे आम्हाला इतरही प्रश्न मिळतील तस तसे आम्ही या लेखात Update करू त्यामुळे तुम्ही ही पोस्ट Bookmark करून ठेऊ शकता.

  • मराठी मूलभूत व्याकरणावर प्रश्न: वाक्यप्रचार, काळ, क्रियापद, विशेषणे, समानार्थी, विरुद्धार्थी इत्यादींवर प्रश्न
  • Synonyms and Antonyms, Direct and Indirect Speech
  • अंकगणितावर प्रश्न: नफा व तोटा, चक्रवाढ आणि सरळ व्याज, वेग आणि अंतर, वयोवरी इत्यादी विषयांवर प्रश्न.
  • भारतीय संविधानातील कलमांवर प्रश्न
Thane DCC Exam Analysis 2022, 25th Sep 2022, Asked Questions, Difficulty Level_50.1
Adda247 Marathi Telegram

For YouTube detailed Analysis Click on below link

FAQs: Thane DCC Exam Analysis 2022, 25th Sep 2022

Q1. Is there any negative marking in Thane DCC Junior Clerk Exam 2022?

Ans: No, there is no negative marking in Thane DCC Junior Clerk Exam 2022.

Q2. How many questions asked on Marathi Subject in Thane DCC Junior Clerk Exam 2022?

Ans. As per Thane DCC Exam Analysis 2022, 15 questions were asked on Marathi Subject in Thane DCC Junior Clerk Exam 2022.

Q3.  What is the overall level of Thane DCC Junior Clerk Exam 2022?

Ans. The overall level of Thane DCC Junior Clerk Exam 2022 was Moderate.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Thane DCC Exam Analysis 2022, 25th Sep 2022, Asked Questions, Difficulty Level_60.1
MPSC Exam Prime Test Pack for Maharashtra exams

Sharing is caring!

FAQs

Is there any negative marking in Thane DCC Junior Clerk Exam 2022?

No, there is no negative marking in Thane DCC Junior Clerk Exam 2022.

How many questions asked on Marathi Subject in Thane DCC Junior Clerk Exam 2022?

As per Thane DCC Exam Analysis 2022, 15 questions were asked on Marathi Subject in Thane DCC Junior Clerk Exam 2022.

What is the overall level of Thane DCC Junior Clerk Exam 2022?

The overall level of Thane DCC Junior Clerk Exam 2022 was Moderate.