Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   SSC CGL Tier 1 13th August...

SSC CGL Exam Analysis 13th August 2021: Shift 1 Exam Analysis | SSC CGL परीक्षा विश्लेषण 13 ऑगस्ट 2021: शिफ्ट 1 परीक्षा विश्लेषण

SSC CGL Exam Analysis 13th August 2021: Shift 1 Exam Analysis

SSC CGL Exam Analysis Shift 1: कर्मचारी चयन आयोगाने (Staff Selection Commission) 13 ऑगस्ट 2021 ते 24 ऑगस्ट 2021 दरम्यान SSC CGL TIER I परीक्षेचे नियोजन केले आहे. परीक्षा 3 शिफ्टमध्ये घेतली जाईल. जे उमेदवार परीक्षेला बसले आहेत त्यांनी विश्लेषणाची वाट नक्कीच पाहीली पाहिजे. आम्ही आपल्या सर्वांना तीनही शिफ्टच्या दिवसभर परीक्षांचे विश्लेषण प्रदान करीत आहोत. या विश्लेषणामुळे उमेदवारांना परीक्षेत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांच्या पद्धतीविषयी, परीक्षेची पातळी आणि प्रश्न देखील कशाप्रकारचे विचारण्यात आले होते याची कल्पना येईल.

आम्ही तुम्हाला 13 ऑगस्टच्या पहिल्या शिफ्टच्या परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांचे प्रामाणिक विश्लेषण प्रदान करतो. आगामी दिवसांमध्ये आगामी शिफ्टसाठी उपस्थित असलेल्या उमेदवारांसाठी हे खूप उपयुक्त ठरेल. उमेदवारांना तीनही शिफ्टचे तपशीलवार विश्लेषण येथे पाहायला मिळेल. आम्ही जे Good Attempts आणि परीक्षेचे स्तर सामायिक करतो ते निव्वळ परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांच्या दृष्टिकोनातून आहेत त्यामुळे मुलांना प्रामाणिक विश्लेषण मिळेल.

शिफ्टचे नाव रिपोर्टींग वेळ

परीक्षेची वेळ

परीक्षेचे विश्लेषण

शिफ्ट 1 7:30 AM 9-10 am इथे क्लिक करा
शिफ्ट 2 10:30 AM 12-1 pm इथे क्लिक करा
शिफ्ट 3 1:30 pm 3-4 pm इथे क्लिक करा

SSC CGL TIER I Exam Pattern:

खालील सारणी SSC CGL टियर 1 साठी परीक्षेचा नमुना दर्शवते:

विभाग

विषय

प्रश्नांची संख्या

कमाल गुण

परीक्षेचा कालावधी

1

सामान्य बुद्धिमत्ता आणि तर्क (General Intelligence and Reasoning)

25 50 60 मिनिटे
2

सामान्य जागरूकता (General Awareness)

25 50
3 संख्यात्मक अभियोग्यता (Quantitative Aptitude) 25 50
4 इंग्रजी आकलन (English Comprehension) 25 50

एकूण

100  200

SSC CGL TIER I Shift 1 Good Attempt

विद्यार्थ्यांकडून मिळालेल्या परीक्षेच्या पुनरावलोकनातून SSC CGL Tier 1 2021 परीक्षेचा स्तर खालील सारणीमध्ये प्रदान करण्यात आला आहे. परिमाणात्मक अभियोग्यता विभाग lengthy आणि calculative होता.

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या (Good Attempts)

परीक्षेची पातळी

1 सामान्य बुद्धिमत्ता आणि तर्क (General Intelligence and Reasoning) 22-23 सोपे
2 सामान्य जागरूकता (General Awareness) 16-17 मध्यम
3 संख्यात्मक अभियोग्यता (Quantitative Aptitude) 18-22 सोपे-मध्यम
4 इंग्रजी आकलन (English Comprehension) 21-22 सोपे
एकूण 77-84 सोपे-मध्यम

SSC CGL Tier-I Shift 1 Exam Analysis for सामान्य जागरूकता (General Awareness):13th August

स्कोअरिंगच्या दृष्टीकोनातून हा विभाग महत्त्वाचा आहे. जे उमेदवार अधिक गुण मिळवण्यासाठी याची तयारी करतात त्यांना कमी वेळेत अधिक गुण मिळवण्याचा फायदा मिळू शकतो. प्रश्न स्थिर किंवा चालू घडामोडींवर आधारित असू शकतात. 13 ऑगस्ट 2021 च्या पहिल्या शिफ्टमध्ये विचारलेले प्रश्न तपासूया.

 • What is the SI Unit of electron Volt?
 • Which of the following is a part of Kidney?
 • What is the Capital of New Zealand?
 • Chandanyatra organized in?
 • Siju bird sanctuary is located in which state?
 • Arthika Spandana Scheme launched in which state?
 • Planning Commission of India formation?
 • Which of the following is a member of HSRA?
 • Who wrote Kitab al hind?
 • Ganeshi Lal is governor of which state?
 • What is the national game of Thailand?
 • Where dit 2nd Golmej sammelan was held?
 • How many districts are in MP?
 • One question related to Dayanand Saraswati
 • Who is the writer of Al Baruni?

SSC CGL Tier-I Shift 1 Exam Analysis for संख्यात्मक अभियोग्यता (Quantitative Aptitude):13th August

संख्यात्मक अभियोग्यता (Quantitative Aptitude) विभाग सामान्यतः अंकगणित आणि प्रगत गणितातील प्रश्नांचा समावेश करून lengthy असतो. परीक्षेतील या विभागाची पातळी सोपे-मध्यम होती. प्रश्नांचे विषयवार वितरण खाली दिले आहे.

 • If P=8192, rate=15%, time=5 monthly, then find CI?
 • If average of first 5 numbers given and last 5 numbers is also given, then find the middle number.
 • What should be subtracted from 19,28,55,91 so the numbers are in same proportion?
 • The diameter of a circle is 25 cm and the length of the cord is 21. find the perpendicular distance from center to chord?
 • cot 25 cot 35 cot 45 cot 55 cot 65=?
 • If x+y=4 , 1/x+1/y = 16/15 find x^3+y^3 = ?
 • If x+1/x=4 then find x^5 + 1/ x^5 =?
 • 676xy exactly divided by 3,7,11. Then 3x-5y=?
 • If side of a rhombus is 13 , one digonal is 24 . find the area of rhombus?
Sr. No./अ. क्र. Topics/ विषय No. Of Questions asked/ विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या Level of questions/प्रश्नांची पातळी
1 Ratio 2 सोपे
2 Average 1 सोपे
3 Number System 2 सोपे
4 Simplification 1 सोपे
5 Time & Work 1 सोपे-मध्यम
6 Time, Speed & Distance 1 सोपे-मध्यम
7 S.I./C.I 1 मध्यम
8 Profit & Loss 2 सोपे
9 Coordinate Geometry
10 Geometry 2 सोपे
11 Mensuration 3 सोपे-मध्यम
12 Trigonometry 3 सोपे-मध्यम
12 Percentage 1 सोपे
12 Algebra 3 सोपे-मध्यम
13 DI 4 सोपे-मध्यम

एकूण प्रश्न

25 सोपे-मध्यम

SSC CGL Tier-I Shift 1 Exam Analysis for इंग्रजी आकलन (English Comprehension):13th August

विद्यार्थ्यांच्या पुनरावलोकनानुसार इंग्रजी भाषा विभाग सोपे-मध्यम होता. आपण इंग्रजी भाषेचे पेपर विश्लेषण प्रश्नांच्या विषयनिहाय वितरण खाली तपासू शकता.

Antonym -> Gradual , Seize
Idiom -> Raise the Bar

Sr. No./अ. क्र. Topics/ विषय No. Of Questions asked/ विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या Level of questions/प्रश्नांची पातळी
1 Fill in the Blanks 2 सोपे
2 Sentence Improvement 2 सोपे-मध्यम
3 Error Detection 2 सोपे-मध्यम
4 Sentence Rearrangement 2 सोपे
5 Idioms and Phrases 2 सोपे
6 Synonyms 2 सोपे
7 Antonyms 2 सोपे
8 Active Passive 1 सोपे
9 Narration 1 सोपे
10 One Word 2 सोपे
11 Spelling Correction 2 सोपे
12 Cloze test 5 सोपे
एकूण प्रश्न 25 सोपे

SSC CGL Tier-I Shift 1 Exam Analysis for सामान्य बुद्धिमत्ता आणि तर्क (General Intelligence and Reasoning):13th August

या विभागात 50 गुणांसाठी 25 प्रश्न आहेत. हा परीक्षेचा अतिशय स्कोअरिंग विषय आहे. चला शिफ्ट 1 साठी तपशीलवार SSC CGL परीक्षा विश्लेषण तापासूया:

Sr. No./अ. क्र. Topics/ विषय No. Of Questions asked/ विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या Level of questions/प्रश्नांची पातळी
1 Analogy 3 सोपे
2 Odd One Out 2 सोपे
3 Series 1 सोपे
4 Statement & Conclusions 1 सोपे
5 Directions
6 Sequence (Acc. to Dictionary) 1 सोपे
7 Word Formation
8 Coding-Decoding 3-4 सोपे-मध्यम
9 Mathematical Operations 2-3 सोपे
10 Matrix
11 Blood Relation 1 सोपे
12 Mirror Image 1 सोपे
13 Venn Diagram 1 सोपे
14 Paper Folding Image 1 सोपे
15 Missing Term 2 सोपे
16 Hidden Figure 1 सोपे
17 Cube 1 सोपे
18 Counting Figure [Rectangle] 1 सोपे
19 Complete Figure 1 सोपे
Total Questions 25 सोपे

SSC CGL Tier-I Shift 1 Exam Analysis: FAQ

Q. एकूण SSC CGL  13 ऑगस्ट शिफ्ट 1 परीक्षेची पातळी काय होती?

उत्तर: परीक्षेची एकूण पातळी सोपे-मध्यम होती.

Q. SSC CGL 13 ऑगस्ट शिफ्ट 1 परीक्षेचे Good Attempts किती असले पाहिजे होते?

उत्तर: Good Attempts ची संख्या 77-84 आहे

Q. SSC CGL TIER I परीक्षेत किती विभाग आहेत?

उत्तर: सामान्य बुद्धिमत्ता आणि तर्क (General Intelligence and Reasoning), सामान्य जागरूकता (General Awareness), संख्यात्मक अभियोग्यता (Quantitative Aptitude), आणि इंग्रजी आकलन (English Comprehension) असे 4 विभाग आहेत.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

MPSC Combined Group B Prelims 2021 Online Test Series
MPSC Combined Group B Prelims 2021 Online Test Series

Sharing is caring!