Marathi govt jobs   »   Reasoning Quiz In Marathi | 22...

Reasoning Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams

Reasoning Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_30.1

 

Reasoning दैनिक क्विझ मराठीमध्ये: 22 जून 2021

 

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग दरवर्षी वेगवेगळ्या परीक्षे मार्फत हजारो विद्यार्थ्यांची भरती करून घेते MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, UPSC, SSC, RRB IBPS RRB अशा अनेक परीक्षांमार्फत हजारो जागांची भरती दरवर्षी निघते ज्यात लाखो इच्छुक हजार किंवा त्याहूनही कमी जागांसाठी अर्ज करतात. आपण एमपीएससी आणि इतर परीक्षाची तयारी करत असाल तर आपल्याला क्विझ देण्याचे महत्त्व माहित असलेच पाहिजे. बर्‍याच विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे पुरेसे तास दिले जात असतानाही त्यांना या परीक्षांची पूर्तताही करता आली नाही कारण ते त्यांचे परीक्षण वेळेवर पूर्ण करू शकत नाहीत आणि संशोधन करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे त्या संबंधित विषयाची किंवा विषयाची क्विझ देणे कारण आपण या मार्गाने कव्हर करू शकता कमी वेळात जास्तीत जास्त विषय. आम्हाला Add 247 मराठी येथे चांगल्या अभ्यास सामग्रीचे मूल्य समजले आहे आणि म्हणूनच आम्ही सर्व विषयांसाठी आपल्याला क्विझ प्रदान करीत आहोत. दैनिक क्विझ देऊन तुम्ही तुमच्या तयारीची पातळी तपासू शकता.

 

Q1. दिलेल्या पर्यायांमधून भिन्न शब्द/ अक्षरे/ संख्या/संख्या जोडी निवडा.
(a) FJ
(b) KO
(c) RV
(d) WZ

 

Q2. दिलेल्या पर्यायांमधून भिन्न शब्द/ अक्षरे/ संख्या/संख्या जोडी निवडा
(a) 325
(b) 437
(c) 246
(d) 564

Q3. दिलेल्या पर्यायांमधून भिन्न शब्द/ अक्षरे/ संख्या/संख्या जोडी निवडा
(a) 192
(b) 240
(c) 141
(d) 173

Q4. एक टर्म गहाळ असलेली मालिका दिली जाते. मालिका पूर्ण करणार्या दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा.
Bit, Byte, Kilobyte, Megabyte, ?
(a) Binary
(b) Gigabyte
(c) Terabyte
(d) Nanobyte

Q5. एक टर्म गहाळ असलेली मालिका दिली जाते. मालिका पूर्ण करणार् या दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा.
BD, EG, HJ, ?
(a) LN
(b) LM
(c) KM
(d) KN

Q6. एक टर्म गहाळ असलेली मालिका दिली जाते. मालिका पूर्ण करणार् या दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा.
WD, SH, OL, ?
(a) JQ
(b) KP
(c) PK
(d) LM

Q7. एक टर्म गहाळ असलेली मालिका दिली जाते. मालिका पूर्ण करणार् या दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा.
18, 25, 34, 45, ?
(a) 60
(b) 58
(c) 59
(d) 65

 

Q8. एक टर्म गहाळ असलेली मालिका दिली जाते. मालिका पूर्ण करणार्या दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा.
7, 49, 343, ?
(a) 3087
(b) 1029
(c) 2401
(d) 1091

Q9. राम आणि त्याच्या मुलाच्या वयाची बेरीज 48 आहे. जर त्याच्या काकांचे वयही समाविष्ट असेल तर सरासरी 40 होते. रामाच्या काकांचे वय काय आहे?
(a) 48
(b) 50
(c) 72
(d) 34

Q10. शब्दकोशात ज्या क्रमाने ते येतात त्या अनुक्रमात दिलेले शब्द व्यवस्थित करा.
i. Accuse
ii. Accord
iii. Acquisite
iv. Acquire
(a) ii, i, iv, iii
(b) i, ii, iv, iii
(c) ii, i, iii, iv
(d) iv, i, ii, iii

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी AppYouTube channel- Adda247 Marathi

| Add247Marathi Telegram group

 

S1. Ans.(d)

Sol.Reasoning Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_40.1

S2. Ans.(d)

Sol. Reasoning Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_50.1

S3. Ans.(d)

Sol.Except 173 other three are divisible by 3.

S4. Ans.(b)
Sol.
Increasing sequence of file sizes.

S5. Ans.(c)

Sol.Reasoning Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_60.1

 

S6. Ans.(b)

Sol.Reasoning Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_70.1

 

S7. Ans.(b)

Sol.Reasoning Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_80.1

 

S8. Ans.(c)

Sol.Reasoning Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_90.1

 

S9. Ans.(c)

Sol.Reasoning Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_100.1

S10. Ans.(a)

Sol. Accord → Accuse → Acquire → Acquisite

 

Reasoning Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_110.1

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Reasoning Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_130.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-जुलै 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Reasoning Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_140.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-जुलै 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.