Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Daily Quiz

Reasoning Daily Quiz in Marathi | 28 October 2021 | For IBPS CLERK EXAM | मराठी मध्ये तर्कसंगत दैनिक क्विझ | 28 October 2021|

दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. Daily Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. Daily Quiz in Marathi चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण Daily Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. Daily Quiz in Marathi  ने केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

Reasoning Daily Quiz in Marathi

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट Daily Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी Daily Quiz in Marathi हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Daily Quiz in Marathi आपली तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

Reasoning Daily Quiz in Marathi: Questions:

दिशानिर्देश (1-5): खालील माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या:

एका चौकोनी टेबलाभोवती आठ व्यक्ती P, Q, R, S, T, U, V आणि W अशा प्रकारे बसतात की त्यांच्यापैकी चार चार कोपऱ्यांवर बसतात, जे मध्याकडे तोंड करतात आणि बाकीचे चार मध्यभागी बसतात. बाजूला, केंद्राबाहेर तोंड आहेत. त्यांचा जन्म एकाच महिन्याच्या एकाच दिवशी पण वेगवेगळ्या वर्षांत झाला. त्यांचे सर्व वयोगट आधार वर्षापासून म्हणजे 2018 पासून विचारात घ्यायचे आहे. P 10 वर्षांचा आहे आणि कोपऱ्यात बसलेला आहे. P आणि 1991 मध्ये जन्मलेल्या व्यक्तीमध्ये फक्त दोन व्यक्ती बसतात. W हे 27 वर्षांचे असलेल्या व्यक्तीच्या डावीकडे दुसऱ्या बाजूला बसतात. V 8 वर्षांचा आहे आणि R च्या उजवीकडे तिसऱ्या बाजूला बसला आहे. R बाजूच्या मध्यभागी बसत नाही. S हा 18 वर्षांचा असलेल्या व्यक्तीच्या डावीकडे तिसरा बसतो. T आणि P च्या लगेच डावीकडे बसलेल्या व्यक्तीच्या वयातील फरक 18 वर्षे आहे. R हा 1988 मध्ये जन्मलेल्या S पेक्षा 9 वर्षांनी लहान आहे. Q हा 4 वर्षांचा असलेल्या व्यक्तीच्या उजवीकडे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. S बाजूच्या मध्यभागी बसत नाही.

Q1. जो 18 वर्षांचा आहे त्याच्या मध्ये नेमके कोण बसते ?
(a) P
(b) S
(c) R
(d) V
(e) T

Q2. खालील पाच पैकी चार वरील व्यवस्थेतील त्यांच्या आसनस्थांच्या आधारावर विशिष्ट प्रकारे सारखेच आहेत आणि त्याप्रमाणे एका गटातून. खालीलपैकी कोण त्या गटाशी संबंधित नाही?
(a) U
(b) Q
(c) ज्याचा जन्म 2010 मध्ये झाला होता
(d) जो २१ वर्षांचा आहे
(e) W

Q3. T च्या संदर्भात V चे स्थान काय आहे?
(a) डावीकडे तिसरा
(b) तात्काळ उजवीकडे
(c) उजवीकडे दुसरा
(d) उजवीकडे तिसरा
(e) तात्काळ डावीकडे

Q4. S मधून उजवीकडे मोजले असता S आणि 1997 मध्ये जन्मलेल्या व्यक्तीच्या मध्ये किती व्यक्ती बसतात?
(a) एकही नाही
(b) एक
(c) दोन
(d) तीन
(e) चार

Mathematics Daily Quiz in Marathi | 28 October 2021 | For Arogya And ZP Bharati

Q5. जो 10 वर्षांचा आहे त्याच्या तिरपे विरुद्ध कोण बसतो?
(a) ज्याचा जन्म 1991 मध्ये झाला होता
(b) T
(c) ज्याचा जन्म 2010 मध्ये झाला होता
(d) R
(e) S

दिशानिर्देश (6-7): खाली प्रत्येक प्रश्नामध्ये I आणि II क्रमांकाचे दोन कृती अभ्यासक्रमांचे विधान दिले आहे. तुम्हाला विधानातील प्रत्येक गोष्ट खरी मानावी लागेल आणि विधानात दिलेल्या माहितीच्या आधारावर, सुचविलेल्या कृतीचा कोणता अभ्यासक्रम तार्किकपणे अनुसरणे(चे) अनुसरणे ते ठरवावे.
दिलेले उत्तर –

Q6. विधान: कर्मचार्यांपची संख्या वाढूनही आणि अभ्यास आणि संशोधनासाठी ठोस कृती आराखडा तयार न करूनही डझनभर नियमित कार्यक्रम राबवण्यात संस्थेला अपयश आल्याबद्दल समितीने टीका केली आहे.
I. व्यावहारिक कृती आराखडा अंमलात आणण्यासाठी संस्थेची बोर्ड उद्दिष्टे पुन्हा परिभाषित केली पाहिजेत.
II. संस्थेने नियोजित कार्यक्रमांची अंमलबजावणी न करण्याच्या कारणांचा अहवाल द्यावा.
(a) फक्त Q6. विधान: कर्मचार्यां्ची संख्या वाढूनही आणि अभ्यास आणि संशोधनासाठी ठोस कृती आराखडा तयार न करूनही डझनभर नियमित कार्यक्रम राबवण्यात संस्थेला अपयश आल्याबद्दल समितीने टीका केली आहे.
कृतीचा अभ्यासक्रम
I. व्यावहारिक कृती आराखडा अंमलात आणण्यासाठी संस्थेची बोर्ड उद्दिष्टे पुन्हा परिभाषित केली पाहिजेत.
II. संस्थेने नियोजित कार्यक्रमांची अंमलबजावणी न करण्याच्या कारणांचा अहवाल द्यावा.
(a) फक्त I अनुसरण केल्यास.
(b) फक्त II अनुसरण करत असल्यास.
(c) I किंवा II यापैकी एकाचे अनुसरण केल्यास.
(d) I किंवा II यापैकी कोणीही अनुसरण करत नसल्यास.
(e) I आणि II दोन्ही फॉलो करत असल्यास.
अनुसरण केल्यास.
(b) फक्त II अनुसरण करत असल्यास.
(c) I किंवा II यापैकी एकाचे अनुसरण केल्यास.
(d) I किंवा II यापैकी कोणीही अनुसरण करत नसल्यास.
(e) I आणि II दोन्ही फॉलो करत असल्यास.

Q7. विधान: अनेक शाळांमधील बहुसंख्य विद्यार्थी अंतिम परीक्षेत उत्तीर्ण होत नाहीत.
कृतीचा अभ्यासक्रम
I. या शाळा अनुत्पादक झाल्या आहेत म्हणून या शाळा बंद कराव्यात.
II. या शाळांमधील शिक्षकांची तात्काळ छाटणी करावी.
(a) फक्त I अनुसरण केल्यास.
(b) फक्त II अनुसरण करत असल्यास.
(c) I किंवा II यापैकी एकाचे अनुसरण केल्यास.
(d) I किंवा II यापैकी कोणीही अनुसरण करत नसल्यास.
(e) I आणि II दोन्ही फॉलो करत असल्यास.

दिशानिर्देश (8-10): खालील माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या:
रोहित बिंदू P पासून 5 मीटर पश्चिमेला जातो आणि उजवे वळण घेऊन 4m चाला. पुन्हा, तो उजवे वळण घेतो आणि 10 मीटर चालतो आणि Q बिंदूवर पोहोचतो. Q वरून तो डावीकडे वळण घेतो आणि 3m चालतो. पुन्हा, तो डावीकडे वळण घेतो आणि 4m चालतो आणि R बिंदूवर पोहोचतो. R वरून तो 7m दक्षिणेला चालतो आणि S बिंदूवर पोहोचतो.

Q8. जर बिंदू R च्या 3m पश्चिमेस असलेला Y बिंदू असेल तर Y बिंदू S पासून कोणत्या दिशेला आहे?
(a) दक्षिण-पश्चिम
(b) उत्तर-पश्चिम
(c) पश्चिम
(d) ठरवता येत नाही
(e) यापैकी काहीही नाही

Reasoning Daily Quiz in Marathi | 25 October 2021 | For IBPS CLERK EXAM

Q9. बिंदू P च्या संदर्भात R बिंदू कोणत्या दिशेने आहे?
(a) दक्षिण-पश्चिम
(b) उत्तर-पश्चिम
(c) दक्षिण-पूर्व
(d) उत्तर-पूर्व
(e) यापैकी नाही

Q10. जर S वरून, बिंदू N वर पोहोचण्यासाठी रोहितने पूर्व दिशेला 4m प्रवास केला तर बिंदू N आणि बिंदू Q मधील सर्वात कमी अंतर किती आहे?
(a) 5 मी
(b) 4 मी
(c) 3 मी
(d) 6 मी
(e) 7 मी

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Reasoning Daily Quiz in Marathi: Solutions

Reasoning Daily Quiz in Marathi | 28 October 2021 | For IBPS CLERK EXAM_40.1

Reasoning Daily Quiz in Marathi | 28 October 2021 | For IBPS CLERK EXAM_50.1

S6. Ans.(e)

Sol. The problem is that despite an increase in staff strength, the Institute has failed in its objective of implementing its plan. So, either there should be reasons for the lacking or the plans are a failure and must be revised for practical implementation.

S7. Ans.(d)

Sol. Clearly, the situation demands that efforts be made to remove the lackings in the present system of education and adequate measures be taken to improve the performance of students. Harsh measures as those given in I and II, won’t help. So, none of the given courses follows.

Reasoning Daily Quiz in Marathi | 28 October 2021 | For IBPS CLERK EXAM_60.1

 

Importance of Daily Quiz in Marathi | Daily Quiz in Marathi चे महत्त्व

Daily Quiz in Marathi चा सराव का करावा? स्पर्धात्मक परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. Daily Quiz in Marathi हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. Daily Quiz in Marathi चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

Daily Quiz in Marathi चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही Daily Quiz in Marathi आमच्या Adda247-मराठी App वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची Daily Quiz, Quiz ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

 

FAQs:

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

 

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Reasoning Daily Quiz in Marathi | 28 October 2021 | For IBPS CLERK EXAM_70.1

 

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publish daily quizzes in marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz, prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepare this quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in marathi.

Download your free content now!

Congratulations!

Reasoning Daily Quiz in Marathi | 28 October 2021 | For IBPS CLERK EXAM_90.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

Reasoning Daily Quiz in Marathi | 28 October 2021 | For IBPS CLERK EXAM_100.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.