Marathi govt jobs   »   Reasoning Daily Quiz In Marathi |...

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 23 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk

- Adda247 Marathi

 

Reasoning दैनिक क्विझ मराठीमध्ये: 23 जून 2021

 

IBPS RRB च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Reasoning बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील 23 जून 2021 ची Reasoning ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Directions (1-5): खालील प्रश्न खाली दिलेल्या पाच तीन अंकी संख्येवर आधारित आहेत.
123 320 287 424 521
Q1. जर प्रत्येक क्रमांकातील सर्व अंक संख्यांच्या आत चढत्या क्रमाने व्यवस्थित केले गेले तर खालीलपैकी
कोणता क्रमांक संख्यांच्या नवीन व्यवस्थेत सर्वात जास्त होईल?
(a) 123
(b) 320
(c) 287
(d) 424
(e) 521

Q2. जर सर्व क्रमांक डावीकडून उजवीकडे उतरत्या क्रमाने लावले गेले असतील तर पुढीलपैकी कोणती
डावीकडून दुसर्‍या क्रमांकाच्या तिसर्‍या अंकातील आणि उजवीकडील तिसर्‍या क्रमांकाच्या तिसर्‍या अंकाची
गुणाकार असेल?
(a) 26
(b) 24
(c) 28
(d) 20
(e) 30

Q3जेव्हा सर्वात मोठा संख्येचा तिसरा अंक सर्वात कमी संख्येच्या दुसरा अंकासह गुणाकार होईल तेव्हा ?
(a) 2
(b) 6
(c) 8
(d) 16
(e) 12

Q4. जर प्रत्येक संख्येच्या दुसर्या आणि तिसर्या अंकाची स्थिती बदलली गेली तर किती विषम संख्या तयार
होतील?
(a) एकही नाही
(b) एक
(c) दोन

(d) तीन
(e) चार

Q5. जर प्रत्येक क्रमांकातून एक वजा केला गेला तर अशा प्रकारे किती संख्या तयार झाल्या ज्या तीनद्वारे
विभाज्य असतील?
(a) एकही नाही
(b) एक
(c) दोन
(d) तीन
(e) चार

Directions (6-10): दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी खालील माहितीचा अभ्यास करा.
एका विशिष्ट संहितेमध्ये,
‘Sunday January year March’ हे ‘bi gv oc st’ असे लिहिले आहे
‘January April of June’ हे ‘tm oc da pu’ असे लिहिले आहे
‘of Sunday August Tuesday’ हे ‘nh mk tm gv’ असे लिहिले आहे
‘June Monday year of’ हे ‘da st rx tm’ असे लिहिले आहे
Q6. दिलेल्या कोड भाषेत ‘nh’ कोड कशासाठी आहे?
(a) ‘Sunday’ किंवा ‘year’
(b) ‘Tuesday’ किंवा‘August’
(c) Monday
(d) March
(e) of

Q7. दिलेल्या कोड भाषेत ‘April’ ची संहिता काय आहे?
(a) pu
(b) rx
(c) st
(d) da
(e) यापैकी काहीही नाही

 

Q8. दिलेल्या कोड भाषेत ‘Year’ साठी कोड काय आहे?
(a) da
(b) gv
(c) tm
(d) rx
(e) st

Q9. सांकेतिक भाषेत Sunday of march  ची संहिता काय आहे?
(a) gv da tm
(b) bi oc tm
(c) pus t gv
(d) tm gv bi
(e) यापैकी काहीही नाही

Q10. सांकेतिक भाषेत ‘August of spring year’ ची संहिता काय असू शकते?
(a) nh st pu tm
(b) mk tm am st
(c) mk nh bi da
(d) tm st mk oc
(e) यापैकी काहीही नाही

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

 

Solutions

Solutions (1-5):
S1. Ans. (c)
S2. Ans. (c)
S3. Ans. (a)
S4. Ans. (a)
S5. Ans. (b)

- Adda247 Marathi

 

Sharing is caring!

Congratulations!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Download your free content now!

We have already received your details.

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?