Marathi govt jobs   »   Reasoning Daily Quiz In Marathi |...

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 17 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 17 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_30.1

 

Reasoning दैनिक क्विझ मराठीमध्ये: 17 जून 2021

 

IBPS RRB च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Reasoning बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील 17 जून 2021 ची Reasoning ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Directions (1-5): या प्रश्नात वेगवेगळ्या घटकांमधील संबंध विधानांमध्ये दिसून आले आहेत. निवेदनांनंतर निष्कर्ष काढले जातात. दिलेल्या विधानाच्या आधारे निष्कर्षांचा अभ्यास करा आणि योग्य उत्तर निवडा –

Q1.Reasoning Daily Quiz In Marathi | 17 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_40.1
(a) फक्त निष्कर्ष II खरा आहे.
(b) फक्त निष्कर्ष I खरा आहे.
(c) I आणि II हे दोन्ही निष्कर्ष खरे आहेत.
(d) एकतर निष्कर्ष I किंवा II सत्य आहे
(e) I किंवा II कोणताही निष्कर्ष खरा नाही

 

Q2. Reasoning Daily Quiz In Marathi | 17 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_50.1
(a) फक्त निष्कर्ष II खरा आहे.
(b) फक्त निष्कर्ष I खरा आहे.
(c) I आणि II हे दोन्ही निष्कर्ष खरे आहेत.
(d) एकतर निष्कर्ष I किंवा II सत्य आहे
(e) I किंवा II कोणताही निष्कर्ष खरा नाही

 

Q3. Reasoning Daily Quiz In Marathi | 17 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_60.1
(a) फक्त निष्कर्ष II खरा आहे.
(b) फक्त निष्कर्ष I खरा आहे.
(c) I आणि II हे दोन्ही निष्कर्ष खरे आहेत.
(d) एकतर निष्कर्ष I किंवा II सत्य आहे
(e) I किंवा II कोणताही निष्कर्ष खरा नाही

 

Q4. Reasoning Daily Quiz In Marathi | 17 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_70.1
(a) फक्त निष्कर्ष II खरा आहे.
(b) फक्त निष्कर्ष I खरा आहे.
(c) I आणि II हे दोन्ही निष्कर्ष खरे आहेत.
(d) एकतर निष्कर्ष I किंवा II सत्य आहे
(e) I किंवा II कोणताही निष्कर्ष खरा नाही

 

Q5. Reasoning Daily Quiz In Marathi | 17 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_80.1
(a) फक्त निष्कर्ष II खरा आहे.
(b) फक्त निष्कर्ष I खरा आहे.
(c) I आणि II हे दोन्ही निष्कर्ष खरे आहेत.
(d) एकतर निष्कर्ष I किंवा II सत्य आहे
(e) I किंवा II कोणताही निष्कर्ष खरा नाही

 

Direction (6-10): दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी खालील माहितीचा अभ्यास करा:
एका विशिष्ट कोड भाषेत
‘writer poetry prize’ हे ‘la ac dt’, असे लिहिले आहे
‘writer creative today magical service’ हे ‘ol pr rp ac tp’, असे लिहिले आहे
‘real poetry creative today coffee’ हे ‘tp dt rp ge hg’ असे लिहिले आहे
‘stress creative service’ हे ‘rt tp pr’. असे लिहिले आहे

Q6.‘service’ साठी चा कोड कोणता ?
(a) ol
(b) rp
(c) pr
(d) ac
(e) tp

 

Q7. ‘stress today creative magical’ साठी चा कोड कोणता?
(a) tp rt rp ol
(b) rt ac rp ge
(c) dt rt rp ol
(d) rt ac pr ol
(e) यापैकी काहीही नाही

 

Q8. ‘hg’ याचा अर्थ?
(a) poetry
(b) creative
(c) coffee
(d) real
(e) ‘real’ किंवा ‘coffee’

 

Q9. खालीलपैकी कोणता कोड ‘keep creative prize’ साठी असू शकतो?
(a) tp la rt
(b) la dt ol
(c) lb la tp
(d) ge la ac
(e) यापैकी काहीही नाही

 

Q10. ‘tp ol pr’ याचा अर्थ?
(a) today creative service
(b) stress creative service
(c) creative magical service
(d) निश्चित करता येत नाही
(e) यापैकी काहीही नाही

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

YouTube channel- Adda247 Marathi Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 

Solutions

S1. Ans.(a)
Sol. I. G>D (False) II. O>I (True)
S2. Ans.(a)
Sol. I. W>Q(False) II. Z>K (True)
S3. Ans.(c)
Sol. I. B>Y(True) II. J>Y (True)
S4. Ans.(e)
Sol. I. T>N (False) II. A>M (False)
S5. Ans.(b)
Sol. I. B > J (True) II. Z > Q (False)

 

Solutions (6-10):

Sol.

शब्द संहिता
Creative tp
Service pr
Stress rt
Magical ol
real/coffee ge/hg
Writer ac
Poetry dt
Prize la
Today rp

 

Use Coupon code: HAPPY

आणि मिळवा 75% डिस्काउंट

आता तुमच्या घरी लाइव्ह वर्ग मराठीत उपलब्ध आहेत

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

SBI लिपिक फाउंडेशन बॅच | द्विभाषिक 

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

IBPS RRB PO आणि Clerk – प्रिलिम्स लक्ष्य बॅच द्विभाषिक (इंग्रजी आणि मराठी)

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

 

 

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 17 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_100.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 17 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.