Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 14 July 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk: IBPS RRB परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते.IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते.

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk ने केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट Daily Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB इ. मध्ये चांगले गुण मिळवू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Reasoning Daily Quiz in Marathi आपली IBPS RRB PO and Clerk Exam तयारी  वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk : Questions

दिशानिर्देश (1-5): खालील मालिकेचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि प्रश्नांची उत्तरे द्या:

E 7 & S 4 6 T # @ C 9 M N 1 ! D F 5 L Q $ X 8

 

Q1. जर सर्व चिन्हे वगळली, तर कोणता घटक आठव्या घटकाच्या उजवीकडे डाव्या टोकापासून दुसरा असेल?

(a) 9

(b) M

(c) N

(d) 1

(e) D

 

Q2. डाव्या टोकापासून दुसऱ्या क्रमांकाच्या आणि उजव्या टोकापासून दुसऱ्या क्रमांकाच्या मध्ये किती चिन्हे आहेत?

(a) 5

(b) 4

(c) 3

(d) 2

(e) 1

 

Q3. जर सर्व संख्या वगळल्या तर, डावीकडील टोकापासून बाराव्या घटकाच्या डावीकडे कोणता घटक दुसरा असेल?

(a) !

(b) 1

(c) D

(d) 5

(e) वरीलपैकी काहीही नाही

 

Q4. वरील व्यवस्थेत अशी किती व्यंजने आहेत, त्‍यातील प्रत्‍येक स्‍वराच्‍या अगोदर स्‍वर किंवा लगेचच एक चिन्ह आहे पण दोन्ही नाही?

(a) काहीही नाही

(b) एक

(c) दोन

(d) तीन

(e) चार

 

Q5. वरील व्यवस्थेमध्ये अशी किती व्यंजने आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकाच्या ताबडतोब स्वर येतो परंतु लगेच संख्येच्या आधी येत नाही?

(a) काहीही नाही

(b) दोन

(c) तीन

(d) चार

(e) पाच

 

दिशानिर्देश (6-10): खाली दिलेल्या माहितीवर आधारित प्रश्नांची उत्तरे द्या:

काही विशिष्ट व्यक्ती उत्तरेकडे तोंड करून सरळ रांगेत बसतात. V हा L च्या शेजारी बसत नाही. K आणि D मध्ये पाच व्यक्ती बसतात. A नेमका K आणि D मध्ये बसतो. A आणि V मध्ये पाच व्यक्ती बसतात. L हा K च्या उजवीकडे 4था बसतो. D हा एका टोकापासून दुसऱ्या क्रमांकावर बसतो. दोन व्यक्ती V आणि G च्या मध्ये बसतात.G च्या उजवीकडे असलेल्या व्यक्तींची संख्या K च्या डावीकडील लोकांपेक्षा दोन जास्त आहे. P हा Q च्या उजवीकडे 3रा बसला आहे, जो रांगेच्या अगदी मध्यभागी बसला आहे.

 

Q6. P च्या शेजारी कोण बसतो?

(a) K

(b) A

(c) यापैकी काहीही नाही

(d) L

(e) G

 

Q7. G च्या डावीकडे किती व्यक्ती बसतात?

(a) सहा

(b) नऊ

(c) चार

(d) पाच

(e) यापैकी नाही

 

Q8. रांगेत किती व्यक्ती बसतात?

(a) 21

(b) 17

(c) 19

(d) 15

(e) यापैकी काहीही नाही

 

Q9. खालीलपैकी कोण Q च्या डावीकडे बसत नाही?

  1. V
  2. K
  3. G

(a) केवळ I

(b) केवळ II

(c) केवळ III

(d) केवळ I आणि  II

(e) केवळ II आणि  III

 

Q10. K च्या संदर्भात Q चे स्थान काय आहे?

(a) डावीकडून 3रा

(b) डावीकडून 2रा

(c) उजवीकडून 4 था

(d) उजवीकडून 2 रा

(e) यापैकी काहीही नाही

 

दिशानिर्देश (11-12): खाली दिलेल्या माहितीवर आधारित प्रश्नांची उत्तरे द्या:

J, K, L, M, N, O आणि P या सात विद्यार्थ्यांनी परीक्षेत वेगवेगळे गुण मिळवले. L ने फक्त J आणि N पेक्षा जास्त धावा केल्या. M ने फक्त K पेक्षा कमी गुण मिळवले. N कमीत कमी गुण मिळवत नाही. ज्याने तिसरे-सर्वाधिक गुण मिळवले, त्याने 94 गुण मिळवले आणि N ला 62 गुण मिळाले. सर्वांमध्ये सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याने O च्या गुणांपेक्षा 16 अधिक गुण मिळवले.

 

Q11. जर O ला 94 गुण मिळाले, तर N आणि K ने मिळवलेल्या गुणांची बेरीज किती होईल?

(a) 175

(b) 176

(c) 172

(d) 185

(e) यापैकी काहीही नाही

 

Q12. O आणि P ने अनुक्रमे 94 आणि 80 गुण मिळवले तर L ने मिळवलेले संभाव्य गुण काय असू शकतात?

(a) 95

(b) 70

(c) 85

(d) 90

(e) 61

 

दिशानिर्देश (13-15): खालील माहितीच्या आधारे खालील प्रश्नाचे उत्तर द्या.

P, Q, R, S, T, U आणि V या सात लोकांची उंची भिन्न आहे. P हा Q आणि R पेक्षा उंच आहे परंतु T पेक्षा लहान आहे. S हा U पेक्षा उंच आहे परंतु R आणि Q दोन्हीपेक्षा लहान आहे. V हा P पेक्षा उंच आहे पण सर्वात उंच नाही.

सर्वात उंच व्यक्तीची उंची 170 सेमी आहे. सर्वात लहान व्यक्तीची उंची 152 सेमी आहे. चौथ्या सर्वात उंच व्यक्तीची उंची ही सर्वात उंच आणि सर्वात लहान व्यक्तीची सरासरी असते.

 

Q13. Q पेक्षा किती लोक उंच आहेत?

(a) एक

(b) तीन

(c) दोन

(d) चार

(e) एकतर तीन किंवा चार

 

Q14. जर R हा Q पेक्षा लहान असेल तर R ची संभाव्य उंची किती असू शकते?

(a) 163 सेमी

(b) 157 सेमी

(c) 164 सेमी

(d) 174 सेमी

(e) 160 सेमी

 

Q15. खालील लोकांपैकी दुसरा सर्वात उंच कोण आहे?

(a) T

(b) P

(c) एकतर T किंवा V

(d) V

(e) यापैकी काहीही नाही

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 13 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk

Current Affairs Daily Quiz in Marathi : 14 June 2022

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 

 Reasoning Daily Quiz in Marathi : 14 July 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ_40.1

 

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk : Solutions

Solution (1-5):

S1. Ans. (c)

Sol. After dropping symbols: E 7 S 4 6 T C 9 M N 1 D F 5 L Q X 8.

So, N will be second to the right of eighth element from left end. Hence, option (c) is correct answer.

S2. Ans. (c)

Sol. There are three symbols between 2nd number from left end and 2nd number from right end.

S3. Ans. (a)

Sol. After dropping numbers: E & S T # @ C M N ! D F L Q $ X

So, ! will be second to the left of twelfth element from left end. Hence, option (a) is correct answer.

S4. Ans. (c)

Sol. Given Series – E 7 & S 4 6 T # @ C 9 M N 1 ! D F 5 L Q $ X 8

So, there are two consonants T and Q.

S5. Ans. (a)

Sol. Given Series – E 7 & S 4 6 T # @ C 9 M N 1 ! D F 5 L Q $ X 8

So, there is no consonant.

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 14 July 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ_50.1

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 14 July 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ_60.1

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 14 July 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ_70.1

Adda247 Marathi Telegram

Importance of Daily Quiz in Marathi | Daily Quiz in Marathi चे महत्त्व

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk चा सराव का करावा? RRB परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi For Reasoning चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या IBPS RRB तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आमच्या Adda247-मराठी App वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi, Quiz ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

FAQs: Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2022
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 14 July 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ_80.1

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 14 July 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ_90.1

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publish daily quizzes in marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz, prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepare this quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in marathi.

Download your free content now!

Congratulations!

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 14 July 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ_110.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 14 July 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ_120.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.