Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 08 August 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi :: IBPS RRB परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते.IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  ने केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi for Quantitative Aptitude हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आपली IBPS RRB PO and Clerk Exam तयारी  वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Reasoning: Questions

दिशानिर्देश (1-5): खालील माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या:

आठ व्यक्ती J, K, L, M, P, Q, R आणि S चौकोनी टेबलाभोवती बसतात, त्यापैकी चार व्यक्ती ह्या चार कोपऱ्यांवर बसतात आणि आतल्या (face the center) दिशेने तोड करतात, उर्वरित चार व्यक्ती ह्या चारही बाजूंच्या  मध्याभागी बसतात आणि बाहेरच्या (face outside.) दिशेने तोंड करतात

J मध्यभागी तोंड करतो आणि Q च्या डावीकडे तिसरा बसतो. P मध्यभागी तोंड करतो आणि तो Q चा जवळचा शेजारी नाही. Q आणि R मध्ये फक्त एक व्यक्ती बसतो. M हा मध्यभागी असलेल्या K च्या उजवीकडे दुसर्या स्थानावर आहे. L हा J चा लगतचा शेजारी नाही .

Q1 खालीलपैकी कोण S चे जवळचे शेजारी कोण आहेत?

(a) R, M

(b) P, J

(c) P, L

(d) J, M

(e) K, M

Q2. P च्या संदर्भात L चे स्थान काय आहे?

(a) त्वरित उजवीकडे

(b) दुसरा उजवीकडे

(c) त्वरित डावीकडे

(d) तिसरा डावीकडे

(e) यापैकी नाही

Q3. खालील पाच पैकी चार विशिष्ट प्रकारे एका गटाशी संबंधित आहेत, त्यापैकी कोणता गटाचा नाही ते शोधा.

(a) S

(b) L

(c) R

(d) M

(e) Q

Q4. खालीलपैकी कोण R च्या विरुद्ध बसतो?

(a) S

(b) M

(c) L

(d) K

(e) यापैकी नाही

Q5. P आणि M मध्ये जास्तीत जास्त किती व्यक्ती बसू शकतात?

(a) 6

(b) 3

(c) 2

(d) 4

(e) 5

दिशा (6-10): खाली दिलेल्या प्रत्येक प्रश्नात काही विधाने दिली आहेत ज्यानंतर दोन निष्कर्ष काढले आहेत. तुम्हाला दिलेली विधाने सत्य मानावी लागतील जरी ती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांशी भिन्न आहेत. सर्व निष्कर्ष वाचा आणि नंतर सामान्यतः ज्ञात तथ्यांकडे दुर्लक्ष करून दिलेल्या विधानांपैकी कोणते निष्कर्ष तार्किकदृष्ट्या अनुसरण करतात ते ठरवा.

(a) जर I फक्त निष्कर्ष पाळतो.

(b) जर फक्त निष्कर्ष II खालीलप्रमाणे असेल.

(c) निष्कर्ष I किंवा II खालीलपैकी एक असल्यास.

(d) I किंवा II दोन्हीपैकी कोणताही निष्कर्ष पाळत नसल्यास.

(e) I आणि II दोन्ही निष्कर्षांचे पालन केल्यास.

Q6. विधाने: काही कॅप, हॅट आहेत  

सर्व हॅट डॉग  आहेत 

निष्कर्ष I: सर्व कॅप डॉग असू शकतात.

II: सर्व डॉग  हॅट आहेत 

Q7 विधाने: काही पेपर, पेन आहेत. 

सर्व पेज, पेपर आहेत.

निष्कर्ष I: काही पेन पृष्ठ आहेत 

 II: काही पेन पृष्ठ असू शकतात 

Q8  विधाने: फक्त बॉल, निब आहे. 

बॉल हे बॅट नाही आहे.

निष्कर्ष I: कोणतीही निब बॅट नाही

II: काही निब बॅट असू शकतात

Q9. विधानः फक्त लॅपटॉप हा माउस आहे. 

कोणताही माउस डेस्कटॉप नाही.

निष्कर्ष I: सर्व लॅपटॉप डेस्कटॉप असू शकतात

       II: काही लॅपटॉप डेस्कटॉप असू शकतात. 

Q10 विधानः फक्त हेडफोन मोबाईल आहेत. 

काही बॉटल हेडफोन आहेत.

निष्कर्ष I: काही मोबाइल बॉटल आहे 

II: सर्व बॉटल हेडफोन आहेत 

दिशानिर्देश आहेत (11-15): खालील अल्फान्यूमेरिक मालिकेचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या: 

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 08 Aug 2022 - For IBPS RRB PO and Clerk_40.1

Q11. अशा किती संख्या आहेत ज्यांच्या आधी अक्षरे आहेत आणि लगेच चिन्हे आहेत?

(a) एक
(b) दोन
(c) तीन
(d) चार
(e) नाही

Q12. खालीलपैकी कोणता घटकवा मालिकेच्या उजव्या टोकापासून 19 वा आहे?

(a) #
(b) F
(c) 3
(d) V
(e) यापैकी नाही

Q13. अशी किती चिन्हे आहेत ज्यांच्या आधी संख्या आणि लगेच स्वर येतात? 

(a) दोन
(b) एकही नाही
(c) एक
(d) चार
(e) तीन

Q14. अशा किती अक्षरे आहेत ज्यांच्या लगेच आधी आणि त्याच संख्येनंतर आलेले आहेत?

(a) तीन
(b) दोन
(c) एक
(d) चार
(e) नाही

Q15. जर सर्व संख्या मालिकेतून काढून टाकल्या तर, खालीलपैकी कोणता घटकवा मालिकेच्या उजव्या टोकापासून 11 वा आहे?

(a) V

(b) A

(c) &

(d) #

(e) यापैकी कोणतेही नाही

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 6 Aug 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 Reasoning Daily Quiz in Marathi : 08 Aug 2022 - For IBPS RRB PO and Clerk_50.1

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Reasoning : Solutions

Solutions (1-5):

Sol.

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 08 Aug 2022 - For IBPS RRB PO and Clerk_60.1

S1. Ans. (b)

S2. Ans. (a)

S3. Ans. (d)

S4. Ans. (c)

S5. Ans. (b)

Solutions (6-10):

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 08 Aug 2022 - For IBPS RRB PO and Clerk_70.1

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 08 Aug 2022 - For IBPS RRB PO and Clerk_80.1

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 08 Aug 2022 - For IBPS RRB PO and Clerk_90.1

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 08 Aug 2022 - For IBPS RRB PO and Clerk_100.1

Solutions (11-15):
S11. Ans. (b)

Sol.

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 08 Aug 2022 - For IBPS RRB PO and Clerk_110.1

S12. Ans. (d)

S13. Ans. (c)

Sol

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 08 Aug 2022 - For IBPS RRB PO and Clerk_120.1

S14. Ans. (c)

Sol. 5 Y 5

S15. Ans. (b) 

Importance of Daily Quiz in Marathi | Daily Quiz in Marathi चे महत्त्व

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा सराव का करावा? RRB परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi For Reasoning चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या IBPS RRB तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आमच्या Adda247-मराठी App वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi, Quiz ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

FAQs: IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2022
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 08 Aug 2022 - For IBPS RRB PO and Clerk_130.1

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 08 Aug 2022 - For IBPS RRB PO and Clerk_140.1

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 08 Aug 2022 - For IBPS RRB PO and Clerk_160.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-ऑगस्ट 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 08 Aug 2022 - For IBPS RRB PO and Clerk_170.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-ऑगस्ट 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.