Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 23 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk: IBPS RRB परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते.

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk ने केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट Daily Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB इ. मध्ये चांगले गुण मिळवू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi आपली IBPS RRB PO and Clerk Exam तयारी  वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk: Questions

दिशानिर्देश (1-5): डेटा काळजीपूर्वक वाचा आणि खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.

खालील बार आलेख दोन वेगवेगळ्या दिवशी, म्हणजे सोमवार आणि मंगळवार या पाच वेगवेगळ्या उद्यानांना, A, B, C, D आणि E ला भेट दिलेल्या लोकांची संख्या दर्शवितो.

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 23 June 2022_40.1

Q1. सोमवारी भेट दिलेल्या लोकांची सरासरी संख्या आणि पाचही उद्यानांमध्ये मंगळवारी भेट दिलेल्या लोकांची सरासरी संख्या यातील फरक शोधा.

(a) 540

(b) 440

(c) 320

(d) 620

(e) 480

Q2. सोमवारी उद्यान B आणि C ला भेट दिलेल्या लोकांची बेरीज आणि मंगळवारी D & E ला भेट दिलेल्या लोकांची बेरीज यांच्यातील संबंधित गुणोत्तर शोधा.

(a) 31:43

(b) 43: 60

(c) 31:57

(d) 57:31

(e) 60:43

Q3. दोन्ही दिवशी D उद्यानाला भेट दिलेल्या लोकांची संख्या हे मंगळवारी उद्यान A ला भेट दिलेल्या लोकांच्या संख्येच्या किती टक्के आहे ते शोधा?

(a) 178%

(b) 342%

(c) 212%

(d) 304%

(e) 258%

Q4. दुसर्‍या उद्यान F मध्ये, सोमवारी भेट दिलेल्या लोकांची संख्या मंगळवारी C ला भेट दिलेल्या लोकांच्या संख्येपेक्षा 25% जास्त होती तर दोन्ही दिवशी उद्यान F ला भेट दिलेल्या एकूण लोकांची संख्या 4500 होती. मंगळवारी उद्यान F ला भेट दिलेल्या लोकांची संख्या शोधा?

(a) 1800

(b) 2250

(c) 2150

(d) 2400

(e) 2350

Q5. मंगळवारी उद्यान B ला भेट दिलेल्या लोकांची संख्या हे, त्याच दिवशी उद्यान D ला भेट दिलेल्या लोकांच्या संख्येपेक्षा किती टक्के जास्त/कमी आहे ते शोधा?

(a) 28 1/7%h

(b) 114 1/7%

(c) 57 1/7%

(d) 23 1/14 %

(e) 29 1/14 %

दिशानिर्देश (6-10): खाली दिलेला बार आलेख पाच वेगवेगळ्या आठवड्यात (आठवडा 1, आठवडा 2, आठवडा 3, आठवडा 4 आणि 5 आठवडे) झालेल्या JE परीक्षेत बसलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांची माहिती देतो.

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 23 June 2022_50.1

Q6. जर JE परीक्षेसाठी 1 आठवड्याला बसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या JE परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांच्या 5% असेल, तर JE परीक्षेसाठी 4 थ्या आठवड्यात बसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या शोधा ज्यांनी JE परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांच्या किती टक्के आहेत?

(a) 4 1/6%

(b) 4 1/3%

(c) 2%

(d) 3%

(e) 4.67%

Q7. JE परीक्षेसाठी आठवडा 2 आणि आठवडा 3 ला आलेल्या मुली आणि मुलांचे गुणोत्तर अनुक्रमे 3:2 आणि 5:3 असल्यास, JE परीक्षेसाठी 3 व्या आठवड्यात आलेल्या मुलींची संख्या शोधा की ते  JE परीक्षेसाठी 2 ऱ्या आठवड्यात आलेल्या मुलांपेक्षा किती जास्त/कमी आहेत ते शोधा.

 1. 4000
 2. 5000
 3. 6000
 4. 10000
 5. 8000

b

 1. 20%
 2. 12.5%
 3. 25%
 4. 28%
 5. 7.14%

Q9. आठवडा 1, आठवडा 2 आणि आठवडा 5 ते आठवडा 3 आणि आठवडा 4 मधील JE परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सरासरी संख्येचे संबंधित गुणोत्तर किती आहे ?

 1. 147:110
 2. 55:49
 3. 49:55
 4. 55:51
 5. यापैकी काहीही नाही.

Q10. आठवडा 1 आणि 3 व्या आठवड्यात JE परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येतील फरक जेईई परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांच्या 25% असेल, तर JE परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या हे JE परीक्षेसाठी आठवडा 2 ला आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा किती जास्त आहे ते शोधा.

(a)      50000

(b)      46000

(c)      62000

(d)      38000

(e)      54000

दिशानिर्देश (11-15): कृपया डेटा काळजीपूर्वक समजून घ्या आणि खालील प्रश्नाचे उत्तर द्या.

खालील बार आलेख P, Q, R, S आणि T या पाच वेगवेगळ्या संघांनी खेळलेल्या एकूण सामन्यांची संख्या आणि एकूण जिंकलेले सामने दाखवतो.

टीप: खेळलेले एकूण सामने = सामने जिंकले + सामने गमावले

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 23 June 2022_60.1

Q11. संघ R, S आणि T ने जिंकलेल्या सामन्यांची सरासरी संख्या शोधा.

(a) 84

(b) 96

(c) 108

(d) 72

(e) 90

Q12. संघ P आणि Q द्वारे गमावलेल्या सामन्यांच्या संख्येचे आणि संघ S ने जिंकलेल्या सामन्यांच्या संख्येचे गुणोत्तर शोधा?

(a) 21:17

(b) 19:18

(c) 19:21

(d) 17:19

(e) 21:20

Q13. संघ R ने गमावलेल्या सामन्यांची संख्या हे P संघाने गमावलेल्या सामन्यांच्या संख्येपेक्षा किती टक्के जास्त/कमी आहे ते शोधा.

(a) 125%

(b) 75%

(c) 100%

(d) 25%

(e) 50%

Q14. T संघाने गमावलेल्या सामन्यांची संख्या हे T ने खेळलेल्या एकूण सामन्यांच्या किती टक्के आहे?

(a) 20%

(b) 50%

(c) 30%

(d) 40%

(e) 60%

Q15. जर दुसरा संघ Y हा संघ T ने खेळलेल्या सामन्यांच्या दुप्पट खेळला असेल आणि संघ Y ने जिंकलेल्या सामन्यांची संख्या संघ Q पेक्षा 40 जास्त असेल, तर Y संघाने गमावलेल्या सामन्यांची संख्या शोधा?

(a) 120

(b) 40

(c) 80

(d)100

(e) 60

Reasoning Daily Quiz in Marathi: 22 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 23 June 2022_70.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk: Solutions

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 23 June 2022_80.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 23 June 2022_90.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 23 June 2022_100.1

Current Affairs Daily Quiz in Marathi: 21 June 2022

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 23 June 2022_110.1
Adda247 Marathi Telegram

Importance of Daily Quiz in Marathi | Daily Quiz in Marathi चे महत्त्व

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk चा सराव का करावा? RRB परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi For Reasoning चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या IBPS RRB तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आमच्या Adda247-मराठी App वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi, Quiz ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

FAQs: Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans: Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2022
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 23 June 2022_120.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 23 June 2022_130.1

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publish daily quizzes in marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz, prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepare this quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

daily quizzes are helpful for all competitive exams.

Download your free content now!

Congratulations!

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 23 June 2022_150.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 23 June 2022_160.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.