Marathi govt jobs   »   Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi...

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 14 June 2021 | For IBPS RRB PO and Clerk

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 14 June 2021 | For IBPS RRB PO and Clerk_30.1

 

Quantitative Aptitude दैनिक क्विझ मराठीमध्ये: 14 जून 2021

IBPS RRB च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Quantitative Aptitude बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील 14 जून 2021 ची Quantitative Aptitude ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Subject:  Simplification

Q1.?= 20 = √(〖42〗^2  -24 × 48-〖24〗^2 )

(a) 720

(b) 120

(c) 60

(d) 180

(e) 240

 

Q2. 25% of ?=√2704+576÷18–(64)^(1/3)

(a) 280

(b) 300

(c) 360

(d) 400

(e) 320

 

Q3. ? ^ 2 = √(55% of 960 + 75% of 640 + 2 ×〖12〗^2 )

(a) 6

(b) 16

(c) 36

(d) 256

(e) 4

 

Q4. 2^? = 256 ÷ 16 × 2048 ÷ 64 ÷128

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

(e) 5

 

Q5. 55% of ? = 45×12 – 36×14 + 8% of 375

(a) 60

(b) 80

(c) 100

(d) 120

(e) 140

 

Q6.     220 + 33  of 1020 + ? = 5  of 2700 + 400          

(a) –10

(b) 10

(c) 20

(d) –20

(e) 15

 

Q7. 28/252 × 9/22 × 11/3 × ? = (10)^2   

(a) 400

(b) 500

(c) 600

(d) 650

(e) 550

 

Q8. (1428 + 600 ÷ 2) ÷ (720 ÷ 5)           

(a) 14

(b) 144

(c) 18

(d) 16

(e) 12

 

Q9. √(1714 + 520 ÷ 2 – 190 × 5)= ?

(a) 32

(b) 36

(c) 42

(d) 52

(e) 26

 

Q10.〖25〗^ (2.7) × 5^(4.2) ÷ 5^(6.4) =〖25〗^((?) )

(a) 1.7

(b) 3.2

(c) 1.6

(d) 3.6

(e) 2.8

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

 

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Use Coupon code: HAPPY

आणि मिळवा 75% डिस्काउंट

आता तुमच्या घरी लाइव्ह वर्ग मराठीत उपलब्ध आहेत

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

SBI लिपिक फाउंडेशन बॅच | द्विभाषिक 

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

IBPS RRB PO आणि Clerk – प्रिलिम्स लक्ष्य बॅच द्विभाषिक (इंग्रजी आणि मराठी)

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 14 June 2021 | For IBPS RRB PO and Clerk_40.1

 

Solution

S1. Ans.(b)
Sol. ?/20=√(42^2–24×48–24^2 )
⇒?/20=√(1764–1152–576)
⇒?/20=√36
⇒?/20=6⇒ ?=120

S2. Ans.(e)
Sol. 25% of ? = √2704+576/18-(64)^(1/3)
⇒?/4=52+32–4
⇒ ?=4×(80)=320

S3. Ans.(a)
Sol. ?^2=√(55% of 960+75%×640+2×12^2 )
⇒?^2=√(528+480+2×144)
⇒ ?^2=√(1008+288)
⇒?^2=√1296
⇒?^2=36
⇒?=6

S4. Ans.(b)
Sol. 2^?=256/16×2048/64×1/128=4
⇒ ?=2

S5. Ans.(d)
Sol. 55/100× ?=45×12–36×14+8/100×375
⇒11/20× ?=540–504+30
⇒ ?=66/11×20=120

S6. Ans.(a)
Sol.
220 + 340 + ? = 1/18 × 2700 + 400
? = 150 + 400 – 220 – 340
? = –10

S7. Ans.(c)
Sol.
28/252×9/22×11/3×?=(10)^2
?=(100×3×22×252)/(28×9×11)
? = 600

S8. Ans.(e)
Sol.
? = (1728) ÷ (144)
? = 12

S9. Ans.(a)
Sol.
?=√(1714+260 –950)
?=√1024=32

S10. Ans.(c)
Sol.
(5^2 )^2.7×5^4.2÷5^6.4=(5^2 )^?
⇒(5^5.4×5^4.2)/5^6.4 =5^(2×?)
⇒5^(5.4+4.2 – 6.4)=5^(2×?)
⇒5^3.2=5^(2×?)
⇒ 2×?=3.2
⇒ ?=3.2/2=1.6

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 14 June 2021 | For IBPS RRB PO and Clerk_60.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 14 June 2021 | For IBPS RRB PO and Clerk_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.