Pimpari Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Notification 2021 | पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) जाहिरात_00.1
Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   Pimpari Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Notification...

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) जाहिरात | Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Notification 2021

Table of Contents

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Notification 2021: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवार अधिनियम 1961 अंतर्गत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये विहित प्रशिक्षण कालावधी करिता ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहे. एकूण 199 पदांकरिता रिक्त पदांची पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून जे उमेदवार या पदासाठी पात्र आहेत ते ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. आज या लेखात आपण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची (PCMC) अधिकृत जाहिरात (PCMC Recruitment 2021) pdf, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका जाहिरातीच्या महत्वाच्या तारखा, रिक्त जागा, शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा इ गोष्टी पाहुयात.

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Recruitment 2021 | पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) पदभरती 2021

Pimpari Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Recruitment 2021: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अस्थायी आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये विहित प्रशिक्षण कालावधी करिता मा. अंशकालीन प्राचार्य, मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना केंद्र, व्दारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पिंपरी चिंचवड, पुणे-19 यांनी पत्र क्र. औप्रसंपिंचिं/शिप्रया/2018-19/1875, दिनांक 24/08/2018 अन्वये स्थित केलेल्या खालील पदांच्या व्यवसायासाठी आय.टी.आय. शैक्षणिक अर्हतेनुसार व पदांचे संख्येनुसार अर्हताधारक शिकाऊ उमेदवारांकडून Online पध्दतीने पिपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या (PCMC Recruitment 2021) अधिकृत  संकेतस्थळावर अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या जाहिरातीची विस्तृत माहिती खाली देण्यात आली आहे.

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Recruitment 2021- Important Dates | पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) 2021- महत्वाच्या तारखा

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Recruitment 2021- Important Dates: खाली दिलेल्या टेबलमध्ये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) 2021 पदभरतीच्या सर्व महत्वाच्या तारखा दिल्या आहेत.

Pimpri Chinchavad Municipal Corporation (PCMC) 2021- Important Dates
Events Dates
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) 2021- अधिसूचना 25 ऑक्टोबर 2021
अर्ज स्वीकारण्याची सुरवातीची तारीख 25 ऑक्टोबर 2021
अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख 01 नोव्हेंबर 2021

PCMC Notification 2021 | पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) जाहिरात 2021

PCMC Notification 2021: 12 संवर्गातील एकूण 199 जागेसाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अस्थायी आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवार अधिनियम 1961 अंतर्गत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये विहित प्रशिक्षण कालावधी करिता जाहिरात (PCMC Recruitment 2021) निघाली. यात आरेखक स्थापत्य, भूमापक, पासा, नळ कारागीर, वीजतंत्री, तारतंत्री, पंप चालक तथा यांत्रिक, माळी, वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (रेडिओलॉजी), वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (कार्डिओलॉजी & फिजिओलॉजी) व वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (पॅथॉलॉजी) या पदांचा समावेश आहे. या सर्व पदांसाठी लागणारी शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा खाली देण्यात आली आहे.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) जाहिरात 2021 pdf डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Recruitment 2021- Vacancies | पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) 2021- रिक्त जागांचा तपशील 

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Recruitment 2021- Vacancies: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अस्थायी आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवार अधिनियम 1961 अंतर्गत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये विहित प्रशिक्षण कालावधी करिता 199 रिक्त पदांचा तपशील खालील तक्त्यात देण्यात आला आहे.

अ. क्र. ट्रेड पद संख्या
1 आरेखक स्थापत्य 06
2 भूमापक 06
3 पासा 63
4 नळ कारागीर 25
5 वीजतंत्री 25
6 तारतंत्री 25
7 पंप चालक तथा यांत्रिक 15
8 यांत्रिक मोटारगाडी 05
9 माळी 15
10 वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (रेडिओलॉजी) 03
11 वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (कार्डिओलॉजी & फिजिओलॉजी) 02
12 वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (पॅथॉलॉजी) 09
Total 199

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Recruitment 2021- Eligibility Criteria | पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) 2021- पात्रता निकष

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Recruitment 2021- Eligibility Criteria: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) 2021 अंतर्गत विविध 12 संवर्गातील पदांसाठी लागणारी शैक्षणिक पात्रता व वयोमर्यादा खाली देण्यात आली आहे.

अ. क्र. ट्रेड शैक्षणिक पात्रता 
1 आरेखक स्थापत्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील आरेखक स्थापत्य कोर्स उत्तीर्ण (ITI)
2 भूमापक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील सर्व्हेअर  कोर्स उत्तीर्ण (ITI)
3 पासा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील पास कोर्स उत्तीर्ण (ITI)
4 नळ कारागीर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील प्लंबर कोर्स उत्तीर्ण (ITI)
5 वीजतंत्री औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील इलेक्ट्रीशिअन कोर्स उत्तीर्ण (ITI)
6 तारतंत्री औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील वायरमन कोर्स उत्तीर्ण (ITI)
7 पंप चालक तथा यांत्रिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील पंप ऑपरेटर कोर्स उत्तीर्ण (ITI)
8 यांत्रिक मोटारगाडी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील Mechanic Motar कोर्स उत्तीर्ण (ITI)
9 माळी 10 उत्तीर्ण
10 वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (रेडिओलॉजी) 12 उत्तीर्ण (फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजीसह)
11 वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (कार्डिओलॉजी & फिजिओलॉजी) 12 उत्तीर्ण (फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजीसह)
12 वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (पॅथॉलॉजी) 12 उत्तीर्ण (फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजीसह)

नागपूर महानगरपालिका (NMC) अंतर्गत पदभरती 2021

PCMC Recruitment 2021- Application Fee |  पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) 2021- अर्ज शुल्क

PCMC Recruitment 2021- Application Fee: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) अंतर्गत पदभरती 2021 साठी कोणतीही फी नाही आहे. फक्त ऑफलाईन अर्ज करायचा आहे.

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Recruitment 2021 Online Apply Direct Link | पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) 2021 ऑनलाइन लिंक थेट अर्ज करा

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Recruitment 2021 Online Apply Direct Link: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) 2021 पदभरतीच्या आरेखक स्थापत्य, भूमापक, पासा, नळ कारागीर, वीजतंत्री, तारतंत्री, पंप चालक तथा यांत्रिक, माळी, वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (रेडिओलॉजी), वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (कार्डिओलॉजी & फिजिओलॉजी) व वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (पॅथॉलॉजी) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी डायरेक्ट लिंक खाली देण्यात आली आहे.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) 2021ऑनलाईन Apply करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Recruitment 2021- Monthly Salary |  पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) 2021- महिन्याचे मानधन

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Recruitment 2021- Monthly Salary: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) 2021 एकूण महिन्याचे मिळणारे मानधन खालील तक्त्यात दिले आहे.

अ. क्र. ट्रेड एकूण मानधन (रु)
1 आरेखक स्थापत्य 8050
2 भूमापक 7700
3 पासा 7700
4 नळ कारागीर 7700
5 वीजतंत्री 8050
6 तारतंत्री 8050
7 पंप चालक तथा यांत्रिक 7700
8 यांत्रिक मोटारगाडी 8050
9 माळी 6000
10 वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (रेडिओलॉजी) 7000
11 वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (कार्डिओलॉजी & फिजिओलॉजी) 7000
12 वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (पॅथॉलॉजी) 7000

आरोग्य विभाग भरती 2021 प्रवेशपत्र जाहीर 

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Recruitment 2021- Terms and Condition | पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) 2021- अटी व शर्ती

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Recruitment 2021- Terms and Condition: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) 2021 अर्ज सादर करण्याच्या काही अटी व शर्ती खाली देण्यात आल्या आहे.

 • उमेदवाराने NSDC संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
 • सदरच्या नेमणूका ह्या फक्त शिकाऊ उमेदवार अधिनियम 1961 नुसार विहित केलेल्या प्रशिक्षण कालावधीसाठी रिक्त होणा-या जागेवर केल्या जाणार आहेत. शिकाऊ उमदेवार अधिनियमानुसार प्रशिक्षण कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर नेमणूक संपुष्टात येईल. अशा उमेदवारांचा महापालिकेतील कोणत्याही पदांवर हक्क राहणार नाही.
 • ज्या उमेदवाराने यापूर्वी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये apprenticeship केली आहे. अशा उमेदवारांची दुबार नेमणूक करता येणार नाही याची नोंद घ्यावी.
 • NSDC PORTAL संकेतस्थळावर करार नोंदणी केलेनंतर करार कोणत्याही परिस्थितीत संपुष्टात आणता येणार नाही.
 • अर्ज स्विकारण्याची मुदत संपल्यानंतर सर्व उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आरक्षणानुसार मनपाचे अधिकृत वेब पोर्टलवर प्रसिध्द करण्यात येईल.
 • नियुक्ती झालेनंतर उमेदवाराने वयाचे पुराव्यार्थ शाळा सोडल्याचा दाखला/ जन्मदाखला / अधिवास प्रमाणपत्र इ. पैकी एक, आधारकार्ड, २ फोटो, शैक्षणिक व तांत्रिक अर्हतेच्या संपूर्ण कागदपत्रांच्या मूळ प्रती तसेच छायांकित सत्यप्रतीच्या २ प्रतींसह दिलेल्या मुदतीत कार्यालयात रूजू होणेकामी हजर रहावे. तसेच मागासवर्गीय प्रवर्गातील असल्यास सक्षम अधिका-याने दिलेला जातीचा दाखला, जात पडताळणी प्रमाणपत्र इ. कागदपत्रांच्या छायांकित सत्यप्रती सादर करणे आवश्यक आहे.

NHM सोलापूर पदभरती 2021

 • शासकीय ITI प्रशिक्षण, पॅथॉलॉजी, रेडिओलॉजी, कार्डीओलॉजी व गार्डनर याकरीता शैक्षणिक उत्तीर्ण वर्ष २०१९ ते २०२१ मधील असणे आवश्यक आहे. तसेच पासा या व्यवसायाकरिता मराठी टंकलेखन उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य राहील.
 • नियुक्त झालेल्या अर्जदाराने नियुक्तीच्या ठिकाणी नियुक्ती आदेश निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून ०८ दिवसांचे आत रूजू होणे बंधनकारक राहील अन्यथा सदर नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल.
 • पात्र उमेदवारांमधून निवड झालेल्या उमेदवारांना व्यवसायानुसार व गुणानुक्रमे कागदपत्रे तपासणीकामी पाचारण करण्यात येईल.
 • उमेदवारांना कागदपत्रे पडताळणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी, निवेदने, निवड व प्रतिक्षा यादी व इतर सूचना ह्या वेळोवेळी www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेत येतील. त्याबाबत उमेदवारांना लेखी पत्रव्यवहार केला जाणार नाही. त्यामुळे उमेदवारांनी प्रशिक्षण नेमणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वेळोवेळी संकेतस्थळावरील सूचना पहाव्यात. संकेतस्थळावरील सूचना पाहिल्या नाहीत या कारणास्तव आलेल्या कोणत्याही तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही. तसेच याबाबत उमेदवारांने समक्ष महापालिका कार्यालयामध्ये येवून विचारणा करू नये.

FAQs Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) 2021 Notification

Q1. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) अंतर्गत पदभरती 2021 ऑनलाईन अर्जाची प्रारंभ तारीख काय आहे?

Ans. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) अंतर्गत पदभरती 2021 ऑनलाईन अर्जाची प्रारंभ तारीख 25 ऑक्टोबर 2021 आहे

Q2. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) अंतर्गत पदभरती 2021 ऑनलाईन अर्जाची शेवटची तारीख काय आहे?

Ans. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) अंतर्गत पदभरती 2021 ऑनलाईन अर्जाची शेवटची तारीख 01 नोव्हेंबर 2021 आहे

Q3. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) अंतर्गत पदभरती 2021 अधिसूचनेनुसार किती रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत?

Ans. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) अंतर्गत पदभरती 2021 अधिसूचनेनुसार 199 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत.

Q4. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) अंतर्गत पदभरती 2021 अर्ज करण्याची फी किती आहे?

Ans. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) अंतर्गत पदभरती 2021 अर्ज करण्यासाठी कोणतीही फी नाही.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Pimpari Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Notification 2021 | पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) जाहिरात_50.1
MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-नोव्हेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?