PCMC Recruitment 2021, Apply for 52 Posts | PCMC NUHM भरती 2021_00.1
Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   PCMC NUHM Recruitment 2021

PCMC NUHM भरती 2021 | PCMC NUHM Recruitment 2021, Apply for 52 Posts

PCMC NUHM Recruitment 2021, Apply for 52 Posts: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कॉर्पोरेशन इंटिग्रेटेड हेल्थ ऍण्ड फॅमिली वेलफेअर सोसायटी अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM) साठी एकूण 52 जागेसाठी पदभरती होणार असून जे उमेदवार या पदासाठी पात्र आहेत ते ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. या लेखात  PCMC NUHM Recruitment 2021 ची अधिकृत अधिसूचना (Notification) PDF, PCMC NUHM Recruitment 2021 च्या महत्वाच्या तारखा, रिक्त जागा, शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा, अर्जाचा नमुना इ गोष्टी पाहुयात.

PCMC NUHM Recruitment 2021 | PCMC NUHM भरती 2021

PCMC NUHM Recruitment 2021: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation) अंतर्गत स्त्रीरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ, भूलतज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, गुणवत्ता आश्वासक सहाय्य्क, स्टाफ नर्स, औषधनिर्माता, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदांच्या एकूण 52 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकरिता मुलाखती आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत.  सदर पदभरती कंत्राटी स्वरुपाची असून इच्छुक उमेदवारांना ऑफलाईन पद्धतीने दिनांक 26 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत विहित नमुन्यात अर्ज पाठवू शकतात. या लेखात, PCMC NUHM Recruitment 2021 चा सर्व तपशील दिलेला आहे.

PCMC Recruitment 2021 Notification | PCMC भरती 2021 अधिसूचना

PCMC Recruitment 2021 Notification: PCMC NUHM Recruitment 2021 अंतर्गत विविध  8 संवर्गातील रिक्त असलेल्या एकुण 52 रिक्त पदांची अधिसूचना 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी जाहीर झाली. ही पदभरती प्रक्रिया कंत्राटी पध्दतीने करार तत्वावर राबविण्यात येत आहे. PCMC NUHM Recruitment 2021 च्या सर्व पदांसाठी अधिकृत अधिसूचना आपल्याला खाली दिलेल्या लिंक क्लिक करून पाहता येईल. सोबतच या लेखात PCMC NUHM Recruitment 2021 सविस्तर माहिती खाली देण्यात आली आहे. 

PCMC NUHM Recruitment 2021 Notification PDF

PCMC Recruitment 2021 Notification – Important Dates | PCMC भरती 2021- महत्वाच्या तारखा

PCMC NUHM Recruitment 2021 Notification- Important Dates: खाली दिलेल्या टेबलमध्ये PCMC NUHM Recruitment 2021 Notification च्या सर्व महत्वाच्या तारखा दिल्या आहेत.

PCMC NUHM Recruitment 2021 – Important Dates
Events Dates
PCMC NUHM Recruitment 2021- अधिसूचना 17 नोव्हेंबर 2021
मुलाखतीची तारीख 26 नोव्हेंबर 2021

PCMC NUHM Recruitment 2021- Vacancies | PCMC NUHM भरती 2021- रिक्त जागांचा तपशील 

PCMC NUHM Recruitment 2021- Vacancies: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कॉर्पोरेशन इंटिग्रेटेड हेल्थ ऍण्ड फॅमिली वेलफेअर सोसायटी अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM) मधील 08 संवर्गातील रिक्त असलेल्या एकुण 52 रिक्त पदांचा तपशील खालील तक्त्यात देण्यात आला आहे.

Sr. No Post / पदाचे नाव  No of Vacancies / रिक्त पदांची संख्या
1 स्त्रीरोगतज्ञ 3
2 बालरोगतज्ञ 4
3 भूलतज्ञ 3
4 वैद्यकीय अधिकारी 10
5 गुणवत्ता आश्वासक सहाय्य्क 1
6 स्टाफ नर्स 25
7 औषधनिर्माता 3
8 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 3
एकूण 52

PCMC Recruitment 2021- Vacancies- Eligibility Criteria | PCMC भरती 2021- पात्रता निकष

PCMC Recruitment 2021- Vacancies- Eligibility Criteria: PCMC Recruitment 2021- Vacancies अंतर्गत विविध 08 संवर्गातील पदांसाठी लागणारी शैक्षणिक पात्रता व वयोमर्यादा खाली देण्यात आली आहे.

Sr. No Post / पदाचे नाव शैक्षणिक पात्रता
1 स्त्रीरोगतज्ञ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील एम.बी.बी.एस व स्त्रीरोग विषयातील पदवी (एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी.) किंवा पदविका.
2 बालरोगतज्ञ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील एम.डी./डी.एन.बी(बालरोग) पदवी परिक्षा उत्तीर्ण,
3 भूलतज्ञ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील

एम.डी./डी.एन.बी. (अ‍ॅनेस्थिशिया) पदवी.

4 वैद्यकीय अधिकारी एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण आवश्यक.

इंडियन मेडीकल कौन्सिलकडील किंवा महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल कडील नोंदणी आवश्यक.

5 गुणवत्ता आश्वासक सहाय्य्क कोणत्याही शाखेतील पदवीधर व मराठी व इंग्लिश टंकलेखन
6 स्टाफ नर्स GNM/ B.Sc Nursing
7 औषधनिर्माता D. Pharm/ B. Pharm
8 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ B.sc व DMLT

वयोमर्यादा: खुला प्रवर्ग 38 वर्ष व मागास प्रवर्ग 43 वर्ष

PCMC NUHM Recruitment 2021- Vacancies- Monthly Salary |  PCMC NUHM भरती 2021- महिन्याचे मानधन

PCMC NUHM Recruitment 2021- Vacancies- Monthly Salary: PCMC NUHM Recruitment 2021- Vacancies- Monthly Salary सर्व 08 संवर्गातील पदांसाठी मिळणारे एकूण मानधन खालील तक्त्यात दिले आहे.

Sr. No Post / पदाचे नाव  एकूण मानधन (रु)
1 स्त्रीरोगतज्ञ 75000
2 बालरोगतज्ञ 75000
3 भूलतज्ञ 75000
4 वैद्यकीय अधिकारी 60000
5 गुणवत्ता आश्वासक सहाय्य्क 18000
6 स्टाफ नर्स 20000
7 औषधनिर्माता 17000
8 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 17000

PCMC Recruitment 2021- Interview Address |  PCMC भरती 2021- मुलाखतीचा पत्ता

PCMC Recruitment 2021- मुलाखतीचा पत्ता: PCMC Recruitment 2021अंतर्गत पदभरती मध्ये इच्छुक उमेदवारास प्रत्येक पदासाठी वेगळा अर्ज करावा व प्रयेक पदासाठी वेगळी मुलाखत होणार आहे. अर्जाचा नमुना खाली दिलेला आहे आपण त्याची प्रिंट आउट काढून त्याच्यासोबत सर्व प्रमाणपत्राच्या संक्षांकित प्रती जोडून दिलेल्या पत्त्यावर मुलाखतीसाठी हजर राहावे.

PCMC Recruitment 2021 Application Format PDF

मुलाखतीचा दिनांक: 26 नोव्हेंबर 2021

मुलाखतीचा पत्ता: प्रा. रामकृष्ण प्रेक्षागृह, चिंचवड

मुलाखतीसाठी काही महत्वाचे मुद्दे

 • मुलाखत (परिक्षा) एकुण 100 गुणांची राहील.
 • या मध्ये जाहिरातीमध्ये नमूद केलेल्या अर्हतेच्या शेवटच्या वर्षाच्या गुणानुसार जास्तीत जास्त ५० गुण देण्यात येतील. अ) उमेदवाराचे शिक्षणाच्या शेवटच्या वर्षाचे गुण ग्राहय धरले जातील. ब) उमेदवारास 50 गुण पुढील प्रमाणे देय राहतील अतिरिक्त शिक्षण पदवी/पदविका १० गुण, कौशल्य चाचणी 10 गुण, विषय ज्ञान 05 गुण, अनुभव 05 गुण (प्रत्येक वर्ष 01गुण) क) तोंडी मुलाखत- 20 गुण
 • अनुभवाच्या बाबतीत फक्त शासकिय, निमशासकिय, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा अथवा राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत असणारा अनुभव ग्राहय धरण्यात येईल.
 • मुलाखतीस पात्र असलेल्या उमेदवारांनी खालील कागदपत्रांसह स्वखर्चाने मुलाखतीस उपस्थित रहावे. त्यांना कोणत्याही प्रकारचा प्रवास भत्ता देय नाही.

PCMC NUHM Recruitment 2021-
Terms and Condition | PCMC NUHM भरती 2021-
अटी व शर्ती

PCMC NUHM Recruitment 2021- Terms and Condition: PCMC NUHM Recruitment 2021 ऑफलाईन अर्ज सादर करावयाच्या काही अटी व शर्ती आहेत. ज्याचे पालन प्रत्येक आवेदन करण्याऱ्या उमेदवारास करायचे आहे. त्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहे.

 • उपरोक्त नमूद सर्व पदे कंत्राटी स्वरुपाची व एकत्रीत मानधनाची असून त्यांचा कालावधी हा दि. ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत असेल.
 • राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत भरण्यात येणा-या सर्व उमेदवारांची निवड थेट मुलाखतीने करण्यात येईल.
 • मुलाखती दरम्यान स्त्रीरोगतज्ञ, बालरोग तज्ञ, भूलतज्ञ, वैद्यकिय अधिकारी (पूर्ण वेळ), गुणवत्ता आश्वासक सहाय्यक या पदांची कौशल्य मुल्यमापन चाचणी न घेता थेट संबंधीत पदाचे कामकाजाबाबत (उदा. अनुक्रमे राष्ट्रीय कार्यक्रम कामकाज) मुलाखत घेणेत येईल.
 • मुलाखती दरम्यान स्टाफनर्स, फार्मासिस्ट व लॅब टेक्नीशियन या पदांची कौशल्य मुल्यमापन चाचणी घेणेत येईल.
 • सदरची पदे राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत राहतील, सदर पदांचा पिंपरी चिंचवड म.न.पा. आस्थापनेशी कसल्याही प्रकारचा संबंध राहणार नाही.
 • स्त्रीरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ, भूलतज्ञ, वैद्यकिय अधिकारी (पूर्ण वेळ) या पदांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत मंजूर दरानुसार वेतन अदा करण्यात येईल. तसेच गुणवत्ता अश्वासक सहाय्यक, स्टाफनर्स, औषधनिर्माता व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदांना शासनाकडील अनुदानाव्यतिरिक्त किमान वेतन दरानुसार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत वेतन अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचे अधिकार व निर्णय मा. आयुक्त. पिं.चिं.म.न.पा. यांचेकडे राहतील. तसेच सदर पदावरील अधिकारी/कर्मचारी यांना मानधना बाबत शासनाकडून वेळेवेळी प्राप्त सुचना लागू राहतील.
 • मुलाखतीस पात्र उमेद्वाराने मुलाखतीकरीता खालील आवश्यक कागदपत्रे सत्यप्रत (Original) व साक्षांकीत (xerox) प्रतींचा एक संच या सह उपस्थित राहावे. (नुकताच काढलेला पासपोर्ट साईझ फोटो -1 व स्वतःचा ई-मेल व दुरध्वनी क्रमांक, अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म तारखेचे प्रमाणपत्र (शाळा/ महाविद्यालय सोडण्याचे प्रमाणपत्र / जन्माचे प्रमाणपत्र), ओळखपत्र आधार कार्ड/ मतदान कार्ड / ड्रायव्हींग लायसंस, पदाकरीता लागणारी मुळ शैक्षणिक अर्हतेची अंतिम वर्षाची गुणपत्रीका व पदानुसार शासनातर्फे प्राप्त रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, पदाकरीता लागणारी मुळ शैक्षणिक अर्हतशिवाय प्राप्त पदव्युत्तर पदवी (PG Degree) आणि पदव्युत्तर पदवीका (PG Diploma) प्रमाणपत्र.)
 • मुलाखतीकरिता उमेदवाराने सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे.
 • अनुभवाच्या बाबतीत फक्त शासकिय, निमशासकिय, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा अथवा राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत असणारा अनुभव ग्राहय धरण्यात येईल.
 • मुलाखतीस पात्र असलेल्या उमेदवारांनी खालील कागदपत्रांसह स्वखर्चाने मुलाखतीस उपस्थित रहावे. त्यांना कोणत्याही प्रकारचा प्रवास भत्ता देय नाही. १९. शासकिय सेवेती सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांना सेवानिवृत्ती पूर्वी मिळत असलेले वेतन बजा निवृत्ती वेतन
 • अशी जी रक्कम येईल ती मानधन म्हणुन देण्यात येईल.
 • उमेदवारांनी अर्ज करीत असलेल्या पदाचे नांव व सामाजिक आरक्षणानुसार सदर अर्जात नमूद करावे.

Latest Job Notifications:

FAQs PCMC NUHM Recruitment 2021

Q1. PCMC Recruitment 2021 ऑफलाईन अर्जाची प्रारंभ तारीख काय आहे?

Ans. PCMC Recruitment 2021 ऑफलाईन अर्जाची प्रारंभ तारीख 17 नोव्हेंबर 2021 आहे

Q2. PCMC Recruitment 2021 ऑफलाईन अर्जाची शेवटची तारीख काय आहे?

Ans. PCMC Recruitment 2021 ऑफलाईन अर्जाची शेवटची तारीख 26 नोव्हेंबर 2021 आहे

Q3. PCMC Recruitment 2021 अधिसूचनेनुसार किती रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत?

Ans. PCMC Recruitment 2021 अधिसूचनेनुसार 52 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत.

Q4. PCMC Recruitment 2021 मुलाखतीची तारीख काय आहे?

Ans. PCMC Recruitment 2021 मुलाखतीची तारीख 26 नोव्हेंबर 2021 आहे.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

PCMC Recruitment 2021, Apply for 52 Posts | PCMC NUHM भरती 2021_50.1
MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)

 

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-ऑक्टोबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?