MPSC State Services Exam Syllabus | राज्यसेवा परीक्षेचा संपूर्ण अभ्यासक्रम_00.1
Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Syllabus

MPSC राज्यसेवा परीक्षा संपूर्ण अभ्यासक्रम | MPSC Syllabus For State Services Exam

Table of Contents

MPSC Syllabus For State Services Exam | MPSC राज्यसेवा परीक्षा संपूर्ण अभ्यासक्रम: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सर्वसाधारणपणे दरवर्षी राज्यसेवा गट अ आणि गट ब (राजपत्रित) पदांसाठी विविध संवर्गाकरिता स्पर्धा परीक्षा घेते. राज्यसेवा परीक्षेचा अभ्यास सुरु करण्याअगोदर या परीक्षेचा पूर्व तसेच मुख्य परीक्षेचा संपूर्ण अभ्यासक्रम (MPSC Syllabus) माहीत  असणे अतिशय आवश्यक आहे.

MPSC Syllabus For State Services Exam | MPSC राज्यसेवा परीक्षा- संपूर्ण अभ्यासक्रम

MPS Syllabus: या लेखात आपण राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा संपूर्ण अभ्यासक्रम पाहणार आहोत जेणेकरून उमेदवारांना त्यांच्या अभ्यासाचे नियोजन योग्यप्रकारे करता येईल.

MPSC Syllabus For State Services Exam – Prelims Exam | MPSC राज्यसेवा अभ्यासक्रम – पूर्व परीक्षा 

MPSC Syllabus: या लेखात आपण MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा संपूर्ण अभ्यासक्रम पाहणार आहोत. पूर्व परीक्षेचे स्वरूप थोडक्यात खालीलप्रमाणे;

पेपर क्रमांक  प्रश्न संख्या  गुण   माध्यम  कालावधी  स्वरूप 
पेपर 1 100 200 मराठी आणि इंग्रजी दोन तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
पेपर 2 80 200 मराठी आणि इंग्रजी दोन तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
एकूण  400 

MPSC Syllabus – Prelims Exam Detail Syllabus | MPSC राज्यसेवा अभ्यासक्रम – पूर्व परीक्षा सविस्तर अभ्यासक्रम

MPSC State Services Exam Syllabus – Prelims Exam Detail Syllabus: या लेखात आपण राज्यसेवा परीक्षेच्या पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम सविस्तर पणे पाहणार आहोत.

MPSC Rajya Seva Prelims Exam Syllabus – Paper 01 | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा – पेपर 01

MPSC Syallbus- Paper 1: या पेपर ला सामान्यतः General Studies (GS) किंवा सामान्य अध्ययन असे म्हणतात. यामध्ये इतिहास, भूगोल, राज्यव्यवस्था, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण आणि चालू घडामोडी हे विषय असतात.

 • एकूण प्रश्न – 100
 • एकूण गुण – 200
 • निगेटिव्ह मार्किंग – 1/4 (4 चुकीच्या उत्तरांसाठी एका प्रश्नाचे गुण वजा होतील)
 • वेळ – 2 तास

अभ्यासक्रम –

 1. राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या चालू घडामोडी
 2. भारताचा इतिहास (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह) आणि भारतीय राष्ट्रीय चळवळ
 3. महाराष्ट्र, भारत आणि जगाचा भौतिक, सामाजिक आणि आर्थिक भूगोल
 4. महाराष्ट्र आणि भारत राज्यव्यवस्था आणि शासन घटना, राजकीय व्यवस्था, पंचायती राज, शहरी प्रशासन, सामाजिक धोरणे इत्यादी
 5. आर्थिक आणि सामाजिक विकास शाश्वत विकास, दारिद्र्य, लोकसंख्याशास्त्र, सामाजिक क्षेत्रातील उपक्रम इत्यादी
 6. सामान्य विज्ञान
 7. पर्यावरण, परिसंस्था, पर्यावरणीय मुद्दे इत्यादी

MPSC State Services Prelims Exam Syllabus – Paper 02 | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा – पेपर 02 

MPSC Rajya Seva Prelims Exam Syllabus- Paper 2: या पेपरला सामान्यतः सामान्य बुद्धिमत्ता चाचणी किंवा CSAT असे म्हणतात. या मध्ये उताऱ्यांचे आकलन, गणित, बुद्धिमत्ता, निर्णय क्षमता हे विषय येतात.

 • एकूण प्रश्न – 80
 • एकूण गुण – 200
 • निगेटिव्ह मार्किंग – 1/4 (4 चुकीच्या उत्तरांसाठी एका प्रश्नाचे गुण वजा होतील)
 • वेळ – 2 तास

अभ्यासक्रम –

 1. मराठी आणि इंग्रजी भाषेचे आकलन क्षमता
 2. संवाद आणि आंतर-कौशल्ये ज्ञान
 3. निर्णय क्षमता आणि समस्या निराकरण
 4. सामान्य बुद्धिमत्ता चाचणी – बैठक व्यवस्था, दिशेचे ज्ञान, आकलन क्षमता, कूट-प्रश्न इत्यादी
 5. मुलभूत संख्याज्ञान आणि गणित, क्षेत्रफळ आणि घनफळ, काळ-काम-वेग, सरासरी, वय, शक्यता, विदा आकलन आणि स्पष्टीकरण, सरळव्याज आणि चक्रवाढ व्याज इत्यादी

MPSC Syllabus Download | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा – अभ्यासक्रम डाऊनलोड

MPSC Rajya Seva Pre Examination- Syllabus Download: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा.

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा – अभ्यासक्रम डाऊनलोड

MPSC Syllabus – Mains Exam | MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा- संपूर्ण अभ्यासक्रम

MPSC State Service Exam Syllabus-Mains Exam Syllabus: या लेखात आपण MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा संपूर्ण अभ्यासक्रम पाहणार आहोत. मुख्य परीक्षेचे स्वरूप थोडक्यात खालीलप्रमाणे;

पेपर क्रमांक  विषय  प्रश्नसंख्या  एकूण गुण  कालावधी  स्वरूप 
1 भाषा पेपर 1 (मराठी |इंग्रजी)   — 50 + 50 = 100 3 तास वर्णनात्मक
2 भाषा पेपर 2 (मराठी |इंग्रजी) 50 + 50 = 100 50 + 50 = 100 1 तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
3 सामान्य अध्ययन – 01 150 150 2 तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
4 सामान्य अध्ययन – 02 150 150 2 तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
5 सामान्य अध्ययन – 03 150 150 2 तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
6 सामान्य अध्ययन – 04 150 150 2 तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
एकूण  800

MPSC Rajya Seva Syllabus Mains Exam Detail Syllabus | MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा – सविस्तर अभ्यासक्रम

MPSC Rajya Seva Mains Exam Syllabus: वरील भागात दिलेल्या स्वरूपानुसार राज्य सेवा मुख्य परीक्षेचा तपशीलवार अभ्यासक्रम खालीलप्रमाणे आहे.

MPSC Syllabus – Language Paper 01 (Marathi and English) | MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा – भाषा पेपर 1 (मराठी आणि इंग्रजी) 

MPSC State Service Mains Examination- Language Paper 1 (Marathi and English): या विषयात उमेदवाराचे मराठी आणि इंग्रजी विषयातील भाषेचे ज्ञान आणि लेखन कौशल्य तपासले जाते.

 • एकूण प्रश्न – 3 (मराठी) + 3 (इंग्रजी)
 • एकूण गुण – 50 (मराठी) + 50 (इंग्रजी)
 • वेळ – 2 तास
 • स्वरूप – वर्णनात्मक / पारंपारिक

अभ्यासक्रम –

पेपर 01    गुण   अभ्यासक्रम 
भाग – 01 (मराठी) 50
 1. निबंध लेखन – दोनपैकी एका विषयावर सुमारे 400 शब्द
 2. भाषांतर इंग्रजी उताऱ्याचे मराठीत भाषांतर, सुमारे अर्धे पान/2 परिच्छेद
 3. सारांश लेखन
भाग – 02

(इंग्रजी)

50
 1. Essay writing- An essay on one out of the two given topics/subject (About 400 words)
 2. Translation – Marathi paragraph to be translated into English, approximately 1/2Page/paragraphs
 3. Precis writing

 

MPSC State Service Mains Exam Syllabus – Language Paper 02  (Marathi and English) | MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा – भाषा पेपर 02  (मराठी आणि इंग्रजी) 

MPSC State Service Mains Examination- Language Paper 2  (Marathi and English): या विषयात उमेदवाराचे मराठी व इंग्रजी भाषेचे तांत्रिक ज्ञान अर्थात व्याकरण आणि उमेदवाराचा शब्दसंग्रह, म्हणी, वाक्प्रचार इत्यादींचा अभ्यास तपासला जातो.

 • एकूण प्रश्न – 50 (मराठी) + 50 (इंग्रजी)  
 • एकूण गुण – 50 (मराठी) + 50 (इंग्रजी) 
 • निगेटिव्ह मार्किंग – 1/4 (4 चुकीच्या उत्तरांसाठी एका प्रश्नाचे गुण वजा होतील)
 • वेळ – 1 तास
 • स्वरूप – वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

अभ्यासक्रम-

पेपर 02   गुण  अभ्यासक्रम 
भाग – 01 (मराठी) 50
 1. व्याकरण – म्हणी, वाक्प्रचार, समानार्थी/विरुध्दार्थी शब्द, शुध्दलेखन/विरामचिन्हे, इत्यादी
 2. आकलन- उताऱ्याखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहिणे.
भाग – 02

(इंग्रजी)

50
 1. Grammar Idioms, Phrases, Synonyms/ Antonyms, Correct formation of words and sentences, Punctuation, etc.
 2. Comprehension

MPSC State Services Mains Exam Syllabus- GS 01 (History and Geography) 

MPSC State Service Mains Examination- GS 01 (History and Geography): या विषयात उमेदवाराचे महाराष्ट्र आणि भारताच्या इतिहासाविषयी तसेच महाराष्ट्र आणि भारताचा भौतिक, आर्थीक, सामाजिक आणि मानवी भूगोल आणि कृषी शास्त्र यांविषयीचे ज्ञान तपासले जाते.

 • एकूण प्रश्न – 150   
 • एकूण गुण – 150  
 • निगेटिव्ह मार्किंग – 1/4 (4 चुकीच्या उत्तरांसाठी एका प्रश्नाचे गुण वजा होतील)
 • वेळ – 2 तास
 • स्वरूप – वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

अभ्यासक्रम-

1. इतिहास

1.1 – ब्रिटिश सत्तेची भारतात स्थापना

1.2 – आधुनिक भारताचा इतिहास

1.3 – प्रबोधन काळ

1.4 – वसाहत शासनकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था

1.5 – भारतीय राष्ट्रवादाचा उदय आणि विकास

1.6 – ब्रिटीश शासनाविरोधी झालेले प्रसिध्द उठाव

1.7 – गांधी युगातील राष्ट्रीय चळवळ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अस्पृश्यतेच्या समस्येबाबतचा दृष्टीकोन

1.8 – ब्रिटीश प्रशासन अधीन घटनात्मक विकास

1.9 – सांप्रदायिकतेचा विकास व भारताची फाळणी

1.10 – सत्तेच्या हस्तांतरणाकडे

1.11 – स्वातंत्र्योत्तर भारत

1.12 – महाराष्ट्रातील निवडक समाजसुधारक

1.13 – महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा

2. भूगोल (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ)

2.1 – भूरुपशास्त्र

2.2 – हवामानशास्त्र

2.3 – मानवी भूगोल

2.4 – आर्थिक भूगोल (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ)

2.5 – लोकसंख्या भूगोल (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ)

2.6 – पर्यावरणीय भूगोल (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ)

2.7 – भूगोल आणि आकाश-अवकाशीय / अंतराळ तंत्रज्ञान

2.8 – सुदूर संवेदन

2.8.1 – रिमोट सेन्सिंगची मुलभूत तत्त्वे

2.8.2 – एरियल फोटोग्राफी

2.8.3 – जीआयएस आणि त्याचे अनुप्रयोग

3. कृषी 

3.1 – कृषी परिसंस्था

3.2 – मृदा

3.3 – जल व्यवस्थापन

MPSC Rajya Seva Mains Exam Syllabus- GS 02 (Indian Constitution and Indian Politics)

MPSC Rajya Seva Mains Exam Syllabus- GS 02 (Indian Constitution and Indian Politics {with special reference to Maharashtra} and Law) : या विषयात उमेदवाराचे भारतीय संविधान आणि भारतीय राज्यप्रणाली तसेच काही महत्त्वाच्या कायद्यांचा अभ्यास तपासला जातो आणि यामध्ये महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रणालीविषयी, पंचायत राज इत्यादी विषयीचे ज्ञान तपासले जाते.

 • एकूण प्रश्न – 150   
 • एकूण गुण – 150  
 • निगेटिव्ह मार्किंग – 1/4 (4 चुकीच्या उत्तरांसाठी एका प्रश्नाचे गुण वजा होतील)
 • वेळ – 2 तास
 • स्वरूप – वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

अभ्यासक्रम-

1 – भारताचे संविधान

2.1 – भारतीय संघराज्य व्यवस्था

2.2 – भारतीय राजकीय व्यवस्था (शासनाची संरचना, अधिकार व कार्ये)

3 – भारतीय प्रशासनाचा उगम

4 – राज्यशासन व प्रशासन (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह)

5 – ग्रामीण व नागरी स्थानिक शासन व प्रशासन

6 – जिल्हा प्रशासन

7 – पक्ष आणि हितसंबंधी गट

8 – निवडणूक प्रक्रिया

9 – प्रसार माध्यमे

10 – शिक्षण पद्धती

11 – प्रशासनिक कायदा

12 – महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966

13 – काही सुसंबद्ध कायदे

14 – समाज कल्याण व सामाजिक विधीविधान

15 – वित्तीय प्रशासन

16 – कृषी प्रशासन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था

17 – सार्वजनिक सेवा

18 – घटनात्मक आणि वैधानिक संस्था

19 – लोकप्रशासनातील संकल्पना, दृष्टीकोन आणि सिद्धांत

20 – सार्वजनिक धोरण

MPSC State Service Mains Exam Syllabus- GS 03 (Human Resource Development and Human Rights)

MPSC State Service Mains Exam Syllabus- GS 03 (Human Resource Development and Human Rights): या विषयात उमेदवाराचे मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क या विषयातील ज्ञान तपासले जाते. याशिवाय भारत आणि महाराष्ट्र सरकारच्या विविध योजना आणि प्रकल्प यांबद्दल माहिती विचारली जाते.

 • एकूण प्रश्न – 150   
 • एकूण गुण – 150  
 • निगेटिव्ह मार्किंग – 1/4 (4 चुकीच्या उत्तरांसाठी एका प्रश्नाचे गुण वजा होतील)
 • वेळ – 2 तास
 • स्वरूप – वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

अभ्यासक्रम-

1 – मानव संसाधन विकास 

1.1 – भारतातील मानव संसाधन विकास

1.2 शिक्षण

1.3 – व्यावसायिक शिक्षण

1.4 – आरोग्य

1.5 – ग्रामीण विकास

2 – मानवी हक्क 

2.1 – जागतिक मानवी हक्क प्रतिज्ञापत्र (युडीएचआर 1948)

2.2 – बालविकास

2.3 – महिला विकास

2.4 – युवकांचा विकास

2.5 – आदिवासी विकास

2.6 – सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाचा विकास

2.7 – वयोवृद्ध लोकांचे कल्याण

2.8 – कामगार कल्याण

2.9 – विकलांग व्यक्तींचे कल्याण

2.10 – लोकांचे पुनर्वसन (विकास प्रकल्प आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित लोक)

2.11 – आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संघटना

2.12 – ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2019

2.13 – मुल्ये, नीतितत्त्वे आणि प्रमाणके

MPSC Rajya Seva Mains Exam Syllabus- GS 04 (Economy and Planning, Economics of Development and Agriculture, Science and Technology Development) 

MPSC Rajya Seva Mains Exam Syllabus- GS 04 (Economy and Planning, Economics of Development and Agriculture, Science and Technology Development):  या विषयात उमेदवाराचे अर्थशास्त्र, नियोजन, कृषी अर्थशास्त्र आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान यातील तांत्रिक माहिती तसेच चालू घडामोडी यांविषयीचे ज्ञान तपासले जाते. अर्थशास्त्रात संकल्पना, भारतीय अर्थशास्त्र आणि महाराष्ट्र अर्थव्यवस्था यांवर भर दिला जातो.

 • एकूण प्रश्न – 150   
 • एकूण गुण – 150  
 • निगेटिव्ह मार्किंग – 1/4 (4 चुकीच्या उत्तरांसाठी एका प्रश्नाचे गुण वजा होतील)
 • वेळ – 2 तास
 • स्वरूप – वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

अभ्यासक्रम-

1 – समग्रलक्षी अर्थशास्त्र

1.1 – समग्रलक्षी अर्थशास्त्र

1.2 – वृद्धी आणि विकास

1.3 – सार्वजनिक वित्त

1.4 – मुद्रा / पैसा

1.5 – आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवल

2 – भारतीय अर्थव्यवस्था 

2.1 – भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आढावा

2.2 – भारतीय शेती व ग्रामीण विकास

2.3 – सहकार

2.4 – मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र

2.5 – सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था

2.6 – उद्योग व सेवा क्षेत्र

2.7 – पायाभूत सुविधा विकास

2.8 –  आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि भांडवल

2.9 – महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था

2.10 – कृषी

2.10.1 – राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे महत्त्व

2.10.2 – ग्रामीण कर्जबाजारीपणाची समस्या आणि कृषी वित्त पुरवठा

2.11 – अन्न व पोषण आहार

3 – विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

3.1 – ऊर्जा विज्ञान

3.2 – संगणक व माहिती तंत्रज्ञान

3.3 – अंतराळ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

3.4 – जैवतंत्रज्ञान

3.4.1 – प्रस्तावना

3.4.2 – शेतीमध्ये (कृषि) जैवतंत्रज्ञान

3.4.3 – वनस्पती उर्जा संवर्धन

3.4.4 – प्रतिरक्षा विज्ञान

3.4.5 – डीएनए तंत्रज्ञानाची मनुष्य व प्राण्याकरीता उपयोगीता

3.4.6 – लसी

3.4.7 – किण्वन

3.4.8 – जैवनैतिकता

3.4.9 – जैवसुरक्षा

3.4.10 – एकाधिकार (पेटंट)

3.5 – भारताचा आण्विक कार्यक्रम

3.6 – आपत्ती व्यवस्थापन

MPSC Rajya Seva Mains Exam Syllabus – Download | MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा – अभ्यासक्रम डाऊनलोड 

MPSC Rajya Seva Mains Exam Syllabus – Download: MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम (मराठी आणि इंग्रजी) डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या link वर क्लिक करा.

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा – अभ्यासक्रम (मराठी) डाऊनलोड 

MPSC Rajya Seva Mains Exam Syllabus (English) – Download 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या MPSC राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा दिलेला अभ्यासक्रम तुम्हाला उपयोगी पडेल अशी आम्हाला आशा आहे. तुमच्या पुढील तयारीसाठी Adda 247 मराठी सदैव तुमच्यासोबत असेलच. तुमच्या अभ्यासासाठी आणि पुढील तयारीसाठी शुभेच्छा.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

MPSC State Services Exam Syllabus | राज्यसेवा परीक्षेचा संपूर्ण अभ्यासक्रम_50.1
Maharashtra Exam Prime Test Pack

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-नोव्हेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?