MPSC Group B 2020 Exam: Changes in Posts and Reservations | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब 2020 परीक्षा: पदसंख्या व आरक्षणातील बदल_00.1
Marathi govt jobs   »   MPSC Group B 2020 Exam: Changes...

MPSC Group B 2020 Exam: Changes in Posts and Reservations | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब 2020 परीक्षा: पदसंख्या व आरक्षणातील बदल

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब 2020 परीक्षा: पदसंख्या व आरक्षणातील बदल

महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील अराजपत्रित, गट ब संवर्गातील भरतीकरीता दिनांक 28 फेब्रुवारी, 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीस अनुसरून महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 ही नजीकच्या काळात घेण्याचे नियोजित आहे.

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल सिव्हिल अपील क्रमांक ३१२३/२०२० या प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 5 मे, 2021 रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार सदर प्रवगांचे आरक्षण रद्दबाबद ठरविण्यात आल्यामुळे शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक बीसीसी-२०२०/प्र.क्र. ३२०/१६य, दिनांक 5 जुलै, 2021 अन्वये भरतीप्रक्रिया राबविण्यासंदर्भात शासनाकडून सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाकरीता आरक्षित असलेली पदं अराखीव पदांमध्ये रुपांतरीत करून संबंधित परीक्षेची निकाल प्रक्रिया राबविणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 14 जुलै रोजी पदसंख्या व आरक्षणात बदल प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले आहे. ज्याची माहिती आपण या लेखात घेणार आहोत.

 31 जुलै 2021 पर्यंत MPSC च्या सर्व रिक्त जागा भरण्याचा शासन निर्णय 

प्रस्तुत दिनांक 5 जुलै, 2021 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींच्या आधारे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाकरिता आरक्षित पदे अराखीव पदांमध्ये रुपांतरित केल्यानंतर विषयांकित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 मधून भरावयाच्या एकूण 806 पदांचा सुधारित तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

MPSC Group B 2020 Exam: Changes in Posts and Reservations | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब 2020 परीक्षा: पदसंख्या व आरक्षणातील बदल_50.1

गट-ब पदसंख्या व आरक्षणातील बदल प्रसिद्धीपत्रक पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

उपरोक्त पदसंख्येच्या आधारे विषयांकित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 करीता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. दिनांक 28 फेब्रुवारी, 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमधील इतर अटी व शर्तीमध्ये कोणताही बदल नाही.

MPSC Good News: MPSC च्या 15000 रिक्त जागा लवकरच भरणार

राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020: पदसंख्या व आरक्षणातील बदल प्रसिद्धीपत्रक

आता लवकरच पूर्व परीक्षांचे तारखा आपल्यासमोर येतील. तुम्ही खालील पोस्ट्सला भेट देऊन महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब परीक्षा बद्दलअधिक जाणून घेऊन तुम्हची तयारीला भर देऊ शकता.

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब (MPSC Group-B) Exam Pattern

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब (MPSC Group-B) Exam Syllabus

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब परीक्षा (2011-2019) मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF

सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) Group-B, 2011-2019 सर्व पेपर्स PDF

राज्य कर निरीक्षक (STI) Group-B, 2011-2019 सर्व पेपर्स PDF

पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) Group-B, 2011-2019 सर्व पेपर्स PDF

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

MPSC Group B 2020 Exam: Changes in Posts and Reservations | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब 2020 परीक्षा: पदसंख्या व आरक्षणातील बदल_60.1

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-सप्टेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?