Marathi govt jobs   »   MPSC Group B 2020 Exam: Changes...

MPSC Group B 2020 Exam: Changes in Posts and Reservations | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब 2020 परीक्षा: पदसंख्या व आरक्षणातील बदल

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब 2020 परीक्षा: पदसंख्या व आरक्षणातील बदल

महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील अराजपत्रित, गट ब संवर्गातील भरतीकरीता दिनांक 28 फेब्रुवारी, 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीस अनुसरून महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 ही नजीकच्या काळात घेण्याचे नियोजित आहे.

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल सिव्हिल अपील क्रमांक ३१२३/२०२० या प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 5 मे, 2021 रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार सदर प्रवगांचे आरक्षण रद्दबाबद ठरविण्यात आल्यामुळे शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक बीसीसी-२०२०/प्र.क्र. ३२०/१६य, दिनांक 5 जुलै, 2021 अन्वये भरतीप्रक्रिया राबविण्यासंदर्भात शासनाकडून सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाकरीता आरक्षित असलेली पदं अराखीव पदांमध्ये रुपांतरीत करून संबंधित परीक्षेची निकाल प्रक्रिया राबविणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 14 जुलै रोजी पदसंख्या व आरक्षणात बदल प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले आहे. ज्याची माहिती आपण या लेखात घेणार आहोत.

 31 जुलै 2021 पर्यंत MPSC च्या सर्व रिक्त जागा भरण्याचा शासन निर्णय 

प्रस्तुत दिनांक 5 जुलै, 2021 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींच्या आधारे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाकरिता आरक्षित पदे अराखीव पदांमध्ये रुपांतरित केल्यानंतर विषयांकित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 मधून भरावयाच्या एकूण 806 पदांचा सुधारित तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

MPSC Group B 2020 Exam: Changes in Posts and Reservations | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब 2020 परीक्षा: पदसंख्या व आरक्षणातील बदल_40.1

गट-ब पदसंख्या व आरक्षणातील बदल प्रसिद्धीपत्रक पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

उपरोक्त पदसंख्येच्या आधारे विषयांकित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 करीता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. दिनांक 28 फेब्रुवारी, 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमधील इतर अटी व शर्तीमध्ये कोणताही बदल नाही.

MPSC Good News: MPSC च्या 15000 रिक्त जागा लवकरच भरणार

राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020: पदसंख्या व आरक्षणातील बदल प्रसिद्धीपत्रक

आता लवकरच पूर्व परीक्षांचे तारखा आपल्यासमोर येतील. तुम्ही खालील पोस्ट्सला भेट देऊन महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब परीक्षा बद्दलअधिक जाणून घेऊन तुम्हची तयारीला भर देऊ शकता.

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब (MPSC Group-B) Exam Pattern

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब (MPSC Group-B) Exam Syllabus

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब परीक्षा (2011-2019) मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF

सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) Group-B, 2011-2019 सर्व पेपर्स PDF

राज्य कर निरीक्षक (STI) Group-B, 2011-2019 सर्व पेपर्स PDF

पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) Group-B, 2011-2019 सर्व पेपर्स PDF

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

MPSC Group B 2020 Exam: Changes in Posts and Reservations | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब 2020 परीक्षा: पदसंख्या व आरक्षणातील बदल_50.1

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

MPSC Group B 2020 Exam: Changes in Posts and Reservations | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब 2020 परीक्षा: पदसंख्या व आरक्षणातील बदल_70.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

MPSC Group B 2020 Exam: Changes in Posts and Reservations | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब 2020 परीक्षा: पदसंख्या व आरक्षणातील बदल_80.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.