Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   MBMC Recruitment 2022

MBMC Recruitment 2022 – Mira Bhaindar Mahanagarpalika Recruitment 2022, मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022

MBMC Recruitment 2022: Mira Bhaindar Municipal Corporation (MBMC) has released the MBMC Recruitment 2022 Notification for 44 Primary and Secondary Teacher Posts. Eligible Candidates can send their application by hand or by post before 29th July 2022. In this article, you will get detailed information about MBMC Recruitment 2022 Notification, Important Dates, Vacancy Details, and Application format for Mira Bhaindar Mahanagarpalika Recruitment 2022.

MBMC Recruitment 2022
Category Job Alert
Name of Municipal Corporation Mira Bhaindar Municipal Corporation
Name MBMC Recruitment 2022
Post Teacher
No. of Vacancy 44
Application Mode Offline

MBMC Recruitment 2022 | मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022

MBMC Recruitment 2022: मीरा भाईंदर महानगरपालिकेने 44 प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या जागा भरण्यासाठी अधिसूचना (Mira Bhaindar Mahanagarpalika Recruitment 2022) जाहीर केली आहे. इच्छुक व पात्र उमेदवार 29 जुलै 2022 पूर्वी स्वतः किंवा पोस्टाने अर्ज पाठवू शकतात. या लेखात मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022 (MBMC Recruitment 2022) ची अधिकृत अधिसूचना (Notification) PDF, MBMC Recruitment 2022 च्या महत्वाच्या तारखा, रिक्त जागा, शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा इ गोष्टी पाहुयात.

Mira Bhaindar Mahanagarpalika Recruitment 2022 Notification | मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022 अधिसूचना

Mira Bhaindar Mahanagarpalika Recruitment 2022 Notification: मीरा भाईंदर महानगरपालिकेने 15 जुलै 2022 रोजी Mira Bhaindar Mahanagarpalika Recruitment 2022 अंतर्गत प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक या पदाच्या पदभरतीसाठी अधिसूचना जाहीर झाली आहे. MBMC Recruitment 2022 साठी आपणास ऑफलाईन पद्धतीने खाली दिलेल्या नमुन्यात 29 जुलै 2022 पर्यंत आज सादर करायचे आहेत. आपण खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून Vilas MBMC Recruitment 2022 अधिसूचना डाउनलोड करू शकता.

Click here to download MBMC Recruitment 2022

MBMC Recruitment 2022 – Mira Bhaindar Mahanagarpalika Recruitment 2022, मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022_40.1
Adda247 Application

Mira Bhaindar Mahanagarpalika Bharti 2022 Important Dates | मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022 महत्वाच्या तारखा

Mira Bhaindar Mahanagarpalika Bharti 2022 Important Dates: मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022 (MBMC Recruitment 2022) अंतर्गत ऑफलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 29 जुलै 2022 असून बाकी सर्व महत्वाच्या तारखा खालील तक्त्यात दिल्या आहेत.

Vilas CoOperative Bank Bharti 2022: Important Dates
Events Date
MBMC Recruitment 2022 Notification (जाहिरात) 15 जुलै 2022
ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करण्याची सुरवातीची तारीख (Start Date of Offline Registration) 15 जुलै 2022
ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख (End Date of Offline Registration) 29 जुलै 2022

MBMC Recruitment 2022 Vacancy Details | मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022 अंतर्गत रिक्त पदाचा तपशील

MBMC Recruitment 2022 Vacancy Details:मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022 (MBMC Recruitment 2022) 44 प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांची भरती होणार असून रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

Sr. No. Post No. of Vacancy
1 प्राथमिक शिक्षक / Primery Teacher 36
2 माध्यमिक शिक्षक / Secondary Teacher 08
Total 44

Mira Bhaindar Mahanagarpalika Bharti 2022 Application Fee | मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022 अर्ज शुल्क

Mira Bhaindar Mahanagarpalika Bharti 2022 Application Fee: भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022 (Mira Bhaindar Mahanagarpalika Bharti 2022) अंतर्गत होणाऱ्या पदभरतीसाठी कोणतेही अर्ज शुल्क नाही आहे.

MBMC Recruitment 2022 Eligibility Criteria | मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022 पात्रता निकष

MBMC Recruitment 2022 Eligibility Criteria: भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022 (Mira Bhaindar Mahanagarpalika Bharti 2022) अंतर्गत होणाऱ्या पदभरतीसाठी खालील पात्रता निकष आहे.

Sr. No. Post Educational Qualification
1 प्राथमिक शिक्षक / Primery Teacher 12 वी Science व D.Ed किंवा B.Sc व B.ed
2 माध्यमिक शिक्षक / Secondary Teacher B.Sc व B.ed

MBMC Recruitment 2022 Application Address | मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022 अर्ज पाठवण्याचा पत्ता

MBMC Recruitment 2022 Application Address: मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022 (MBMC Recruitment 2022) अंतर्गत होणाऱ्या पदभरतीसाठी इच्छुक उमेदवारास खाली दिलेल्या पत्यावर अर्ज पोस्टाने पाठवायचे आहे.

Application Address: आस्थापना विभाग, मिरा भाईंदर महानगरपालिका, मुख्य कार्यालय, तिसरा मजला, स्व. इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईदर (प)

Note: अर्ज सादर करतेवेळी अर्जदाराने खालीलप्रमाणे प्रमाणपत्रांच्या छायांकित प्रती अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

अ) शाळा सोडल्याचा दाखला.

ब) जातीचे प्रमाण पत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र (मागासवर्गीय असल्यास)

क) वैधता प्रमाणपत्र / नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र (मागासवर्गीय उमेदवारासाठी)

ड) 12 वी Science उत्तीर्ण प्रमाणपत्र व D.ed पदवी प्रमाणपत्र (प्राथमिक शिक्षकांसाठी)

इ) Bsc. पदवी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र व B.ed उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (माध्यमिक शिक्षकांसाठी)

ई) शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी/सीईटी) उत्तीर्ण प्रमाणपत्र

उ) अनुभवाचे प्रमाणपत्र

ऊ) जन्म दाखला/डोमिसाईल प्रमाणपत्र (महाराष्ट्रात वास्तव्य)

उमेदवार अपंग असल्यास अपंगत्वाचे प्रमाण किमान 40% असणे आवश्यक आहे. उमेदवाराने अपंगत्वाचे संबंधित जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयातील प्राधिकृत केलेल्या वैद्यकीय तज्ज्ञाने शासकीय सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

Mira Bhaindar Mahanagarpalika Bharti 2022 Scoring method | मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022 गुणांकन पद्धती

Mira Bhaindar Mahanagarpalika Bharti 2022 Scoring method: मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022 (Mira Bhaindar Mahanagarpalika Bharti 2022) अंतर्गत गुणांकन पद्धती खालील प्रमाणे आहे.

Sr. No. Post Scoring method
1 प्राथमिक शिक्षक / Primery Teacher
  • D.ed पदवीकेस मिळालेल्या Agreegate गुणांनुसार 80 पैकी Weightage
  • Subject Knowledge (Oral) 07 पैकी
  • अनुभव 10 पैकी (एक वर्षाकरीता – 02 गुण याप्रमाणे पुढील गुण देण्यात येतील)
  • अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हता- 1. पदवी 01 गुण
  • पदव्युत्तर पदवी 02 गुण
2 माध्यमिक शिक्षक / Secondary Teacher
  • B.ed पदवीस मिळालेल्या Agreegate गुणांनुसार 80 पैकी Weightage
  • Subject Knowledge (Oral) 08 पैकी
  • अनुभव 10 पैकी (एक वर्षाकरीता – 02 गुण याप्रमाणे पुढील गुण देण्यात येतील)
  • पदव्युत्तर पदवी 02 गुण

 

MBMC Recruitment 2022 – Mira Bhaindar Mahanagarpalika Recruitment 2022, मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022_50.1
Adda247 Marathi Telegram

Latest Job Alert

FAQs: MBMC Recruitment 2022

Q1. मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022 कधी जाहीर झाली?

Ans. मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022, 15 जुलै 2022 रोजी जाहीर झाली.

Q2. मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022 साठी ऑफलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख काय आहे?

Ans. मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022 साठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 29 जुलै 2022 आहे.

Q3. मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022 अंतर्गत किती रिक्त पदे जाहीर झाली आहे?

Ans. मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022 अंतर्गत 44 रिक्त पदे जाहीर झाली आहे

Q4. महाराष्ट्रातील सरकारी नोकरी संदर्भात सर्व अपडेट मी कुठे पाहू शकतो?

Ans. महाराष्ट्रातील सरकारी नोकरी संदर्भात सर्व अपडेट आपण Adda247 च्या वेबसाईटवर आणि App वर पाहू शकता.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Offical website of MBMC https://www.mbmc.gov.in

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MBMC Recruitment 2022 – Mira Bhaindar Mahanagarpalika Recruitment 2022, मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022_60.1
MPSC Exam Prime Test Pack for Maharashtra exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

MBMC Recruitment 2022 – Mira Bhaindar Mahanagarpalika Recruitment 2022, मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022_80.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-ऑगस्ट 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

MBMC Recruitment 2022 – Mira Bhaindar Mahanagarpalika Recruitment 2022, मीरा भाईंदर महानगरपालिका भरती 2022_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-ऑगस्ट 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.