Mathematics Quiz In Marathi | 25 June 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_00.1
Marathi govt jobs   »   Mathematics Quiz In Marathi | 25...

Mathematics Quiz In Marathi | 25 June 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams

Mathematics Quiz In Marathi | 25 June 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_40.1

 

गणित दैनिक क्विझ मराठीमध्ये: 25 जून 2021

 

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग दरवर्षी वेगवेगळ्या परीक्षे मार्फत हजारो विद्यार्थ्यांची भरती करून घेते MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, UPSC, SSC, RRB IBPS RRB अशा अनेक परीक्षांमार्फत हजारो जागांची भरती दरवर्षी निघते ज्यात लाखो इच्छुक हजार किंवा त्याहूनही कमी जागांसाठी अर्ज करतात. आपण एमपीएससी आणि इतर परीक्षाची तयारी करत असाल तर आपल्याला क्विझ देण्याचे महत्त्व माहित असलेच पाहिजे. बर्‍याच विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे पुरेसे तास दिले जात असतानाही त्यांना या परीक्षांची पूर्तताही करता आली नाही कारण ते त्यांचे परीक्षण वेळेवर पूर्ण करू शकत नाहीत आणि संशोधन करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे त्या संबंधित विषयाची किंवा विषयाची क्विझ देणे कारण आपण या मार्गाने कव्हर करू शकता कमी वेळात जास्तीत जास्त विषय. आम्हाला Add 247 मराठी येथे चांगल्या अभ्यास सामग्रीचे मूल्य समजले आहे आणि म्हणूनच आम्ही सर्व विषयांसाठी आपल्याला क्विझ प्रदान करीत आहोत. दैनिक क्विझ देऊन तुम्ही तुमच्या तयारीची पातळी तपासू शकता.

 

Q1. कागदाच्या गठ्ठ्यांनी भरलेल्या बॉक्सचे वजन ३६ किलो आहे. जर बॉक्स आणि कागदाच्या बंडलचे वजन अनुक्रमे 3: 22 च्या प्रमाणात असेल, तर पेपर्सचे वजन (ग्रॅममध्ये) ___ आहे?
(a) 30680 ग्रॅम
(b) 30710 ग्रॅम
(c) 31500 ग्रॅम
(d) 31680 ग्रॅम

 

Q2. L, M आणि N मध्ये 340.68 रुपयांची रक्कम वितरित केली जाते अशा की L ला N पेक्षा 5.72 रुपये जास्त मिळतात आणि M ला L पेक्षा 2.24 रुपये जास्त मिळतात. N ला ____ मिळते?
(a) रु.. 109
(b) रु.. 110.90
(c) रु.. 113.56
(d) रु.. 114.72

 

Q3. 1:1:2 या गुणोत्तरात 126 रुपये किलो आणि 135 रुपये किलो चा चहा तिसऱ्या प्रकार मिसळला जातो. जर मिश्रण 153 रुपये प्रति किलो असेल, तर तिसर्या प्रकारची किंमत प्रति किलो असेल?
(a) रु.. 169.5
(b) रु.. 170.0
(c) रु.. 175.5
(d) रु.. 180.0

 

Q4. दोन संख्या गुणोत्तरात 17: 45. लहान संख्येपैकी एक तृतीयांश 15 ने मोठ्यापैकी 1/5 पेक्षा कमी आहे.लहान संख्या___?
(a) 25
(b) 67
(c) 76
(d) 86

Q5. 1980 रुपये A, B आणि C मध्ये विभागले गेले आहेत जेणेकरून A चा अर्धा भाग, B चा एक तृतीयांश भाग आणि C चा एक सहावा भाग समान असेल. मग B चा भाग आहे?
(a) रु.. 660
(b) रु.. 540
(c) रु.. 360
(d) रु.. 1080

Q6. A,B,C या तीन व्यक्ती ज्यांचे वेतन एकत्रितपणे 72000 आहे ते अनुक्रमे 80, 85 आणि 75 टक्के पगार खर्च करतात. जर त्यांची बचत 8: 9: 20 या प्रमाणात असेल, तर A चा पगार आहे?
(a) रु.. 20,000
(b) रु.. 22,000
(c) रु.. 16,000
(d) रु.. 18,000

Q7. एका बॉक्समध्ये एक रुपया, 50 पैसे आणि 25 पैसे अशी 280 नाणी असतात. प्रत्येक प्रकारच्या नाण्यांची मूल्ये 8:4:3 या प्रमाणात आहेत. मग 50 पैसे नाणी संख्या?
(a) 90
(b) 80
(c) 70
(d) 60

Q8. A आणि B चे उत्पन्न गुणोत्तर 2: 3 आणि त्यांचे खर्च गुणोत्तर1: 2 मध्ये आहेत. जर प्रत्येकाने 24,000 बचत केली, तर A चे उत्पन्न शोधा?
(a) Rs. 24,000
(b) Rs. 72,000
(c) Rs. 19,200
(d) Rs. 48,000

Q9. 17: 24 गुणोत्तराच्या प्रत्येक टर्ममध्ये कोणती संख्या जोडली जावी किंवा वजा करावी जेणेकरून ती 1:2 च्या बरोबरीने होईल?
(a) 10 मिळवले
(b) 5 मिळवले

(c) 5 वजा केले
(d) 10 वजा केले

Q10. वडील आणि त्याच्या मुलाच्या वयाचे प्रमाण 10 वर्षे असेल म्हणून 5: 3, तर 10 वर्षांपूर्वी, ते 3:1 होते. आज मुलगा आणि वडील यांच्या वयाचे प्रमाण आहे?
(a) 1: 2
(b) 1: 3
(c) 2: 3
(d) 2: 5

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

 

S1.Ans. (d)
Sol. Weight of paper bundles = (22/25*36)kg
 ((22 * 36 * 1000)/25) gm
 31680 gm

S2.Ans. (a)
Sol. L = N + 5.72
M = L + 2.24
= N + 5.72 + 2.24
M = N + 7.96

L + M + N = 340.68
N + 5.72 + N + 7.96 + N = 340.68
 3N = 327
 N = Rs. 109

S3.Ans. (c)
Sol. Price of the third variety = x per kg.
 126 + 135 + 2x = 4 × 153
 261 + 2x = 612
 2x = 612 – 261 = 351
 x = 175.5

S4.Ans. (c)
Sol. Let the numbers be 17x and 45x respectively.
According to the question,
 1/5 Of 45x – 1/3 of 17x = 15

 9x – 17x/3 = 15
 (27x – 17x)/3 = 15
 10x = 15 × 3
 x = 9/2
So, the smaller no. is = 17x = 17 * 9/2 = 153/2
= 761/2

S5.Ans. (b)
Sol. ATQ,
 A/2 = B/3 = c/6
 ∴ A: B: C = 2: 3: 6
Sum of the terms of ratio = 2 + 3 + 6 = 11
Total amount = Rs. 1980
 ∴ B’s share = Rs. (3/11 * 1980)
= Rs. 540

S6.Ans. (c)
Sol. If the salaries of A, B and C be Rs. x, Rs. y and Rs. z respectively,
Then
 (x * 20)/100: (Y * 15)/100: (Z * 25)/100

 x/5: 3y/20: z/4

 x: y: z = 40: 60: 80
= 2: 3: 4

 ∴ A’s salary = 2/9 * 72000
= Rs. 16000

S7.Ans. (b)
Sol. Ratio of the values of one rupee, 50 paise and 25 paise coins
= 8: 4: 3
Ratio of their number = 8: 4/(1/2): 3/(1/4)
= 8: 4 × 2: 3 × 4
= 2: 2: 3

Sum of ratios = 2 + 2 + 3 = 7
So, Number of 50-paise coins = 2/7 * 280 = 80

S8.Ans. (d)
Sol. Let the income of A and B be 2x and 3x.
And their expenditures be y and 2y respectively.
ATQ,
 2x – y = 24000 …(i)
 And 3x – 2y = 24000 …(ii)

By equation (i) × 2 – (ii),
4x – 2y – 3x + 2y = 24000
 x = 24000

 A’s income = 2 × 24000 = 48000

S9.Ans. (d)
Sol. Let the number x be added.
 ∴ (17 + x)/(24 + x) = 1/2
 34 + 2x = 24 + x
 2x – x = 24 – 34
 x = –10
Hence, 10 should be subtracted.

S20.Ans. (a)
Sol. Let the age of father 10 years hence is 5x years, then age of son 10 years hence will be 3x years.
According to the question,

 (5x – 10 – 10)/(3x – 10 – 10) = 3/1

 (5x – 20)/(3x – 20) = 3/1

 5x – 20 = 9x – 60
 4x = 40 or x = 10

Hence, required ratio = (3x – 10): (5x – 10)
= 20: 40
= 1: 2

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

आता सगळे अपडेट्स आपल्या Adda-247-मराठी App वर
अँप डाउनलोड करण्यासाठी

मासिक चालू घडामोडी मराठी मध्ये, Download करा 

Mathematics Quiz In Marathi | 25 June 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_50.1

 

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-सप्टेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?