Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 20 July 2021_00.1
Marathi govt jobs   »   Mathematics Quiz For Talathi / Police...

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 20 July 2021

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 20 July 2021_40.1

 

Mathematics  दैनिक क्विझ मराठीमध्ये

 

तलाठी / पोलीस भरती च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Reasoning बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील Reasoning ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Q1. 50 बॉक्स आणि 50 व्यक्ती आहेत. व्यक्ती 1 प्रत्येक बॉक्समध्ये 1 संगमरवरी ठेवते. व्यक्ती 2 प्रत्येक दुसर्या बॉक्समध्ये 2 संगमरवरी ठेवते, व्यक्ती 3 प्रत्येक तिसर्या बॉक्समध्ये 3 संगमरवरी ठेवते. ही प्रक्रिया व्यक्ती 50 व्या बॉक्समध्ये 50 संगमरवरी ठेवण्यापर्यंत चालते. 50 व्या बॉक्समध्ये ठेवलेल्या संगमरवरींची एकूण संख्या शोधा?
(a) 50
(b) 43
(c) 78
(d) 93

Q2. 1936 पासून सर्वात कमी संख्या वजा करणे आवश्यक आहे जेणेकरून 9, 10 आणि 15 ने विभागले गेल्यावर परिणामी संख्या प्रत्येक बाबतीत समान उर्वरित 7 ठेवेल?
(a) 37
(b) 36
(c) 39
(d) 30

Q3. एका जुन्या सदस्याची जागा नवीन सदस्याने घेतल्यानंतर असे आढळले की क्लबच्या सरासरी पाच सदस्यांचे वय 3 वर्षांपूर्वीच्या वयाचे आहे. बदललेल्या आणि नवीन सदस्यांच्या वयातील फरक _____ आहे

(a) 2 years
(b) 4 years
(c) 8 years
(d) 15 years

Q4. तीन वर्गातील विद्यार्थी 2: 3: 5 या गुणोत्तरात आहेत. प्रत्येक वर्गात 20 विद्यार्थी वाढवले तर हे प्रमाण 4: 5: 7 असे बदलते. मुळात एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या होती?
(a) 50
(b) 90
(c) 100
(d) 150

Q5. (24.2 च्या 16%) आणि (2.42 च्या 10%) बेरीज आहे?

(a) 0.4114
(b) 41.14
(c) 411.4
(d) 4.114

Q6. 160 रुपयांना 90 बॉल पेन विकून एका व्यक्तीला 20% तोटा होतो. बॉल पेनची संख्या जी 96 रुपयांना विकली जावी जेणेकरून 20% नफा होईल?
(a) 36
(b) 37
(c) 46
(d) 47

Q7. A वार्षिक साध्या व्याजाच्या 12% दराने 800 रुपये कर्ज घेते आणि B वार्षिक 10% दराने, साध्या व्याजाने 910 रुपये कर्ज घेते. त्यांच्या कर्जाची रक्कम किती वर्षांत समान असेल?
(a) 18 वर्षे

(b) 20 वर्षे
(c) 22 वर्षे
(d) 24 वर्षे

Q8. N वर्षांसाठी वार्षिक 7% दराने 30,000 रुपये चक्रवाढ व्याज 4347 रुपये आहे. N चे मूल्य ___ आहे?
(a) 3
(b) 2
(c) 5
(d) 4

Q9. वडील आपल्या दोन मुलांपेक्षा दुप्पट वेगाने काम करू शकतात. जर एका मुलाने 3 तासांत आणि दुसरा 6 तासांत काम केले, तर वडिलांनी एकट्याने काम करण्यासाठी घेतलेल्या तासांची संख्या ___ आहे?
(a) 1
(b) 4
(c) 3

(d) 2

Q10. एका विशिष्ट प्रवासाचा एक तृतीयांश भाग 25 किमी/तास, एक चतुर्थांश 30 किमी/तास दराने आणि उर्वरित 50 किमी/तास दराने व्यापला जातो. संपूर्ण प्रवासाचा सरासरी वेग आहे?
(a) 35 किमी/तास.
(b) 30 किमी/तास.
(c) 33 किमी/तास.
(d) 37 किमी/तास.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

 

S1.Ans. (d)
Sol. Marbles in the 50th box will be kept by 1st, 2nd, 5th, 10th, 25th and 50th persons.
[They are the factors of 50].

∴ Number of marbles = 1 + 2 + 5 + 10 + 25 + 50 = 93

S2.Ans. (c)
Sol. LCM of 9, 10 and 15 = 90
 The multiple of 90 are also divisible by 9, 10 or 15.
∴ 21 × 90 = 1890 will be divisible by them.
Now, 1897 will be the number that will give remainder 7.
1936 – 1897

Required number = 1936 – 1897 = 39

S3.Ans. (d)
Sol. Increase in ages of five members in 3 years
= (3 × 5) years = 15 years

As average age remains same,
∴ Required difference = 15 years

S4.Ans. (c)
Sol. Let the original number of students in three classes be 2x, 3x and 5x respectively.
As given,

 (2x + 20)/(3x + 20) = 4/5

 10x + 100 = 12x + 80
 12x – 10x = 100 – 80
 2x = 20
 x = 10

∴Total number of students originally
= 2x + 3x + 5x = 10x
= 10 × 10 = 100

S5.Ans. (d)
Sol. required sum = (24.2 * 16)/100 + (2.42 * 10)/100
= 3.872 + 0.242
= 4.114

S6.Ans. (a)
Sol. C.P. of 90 ball pens = 100/80 * 160 = Rs. 200

SP for a gain of 20% = (200 * 120)/100 = Rs. 240

Rs. 240 = 90 ball pens

Rs. 96 = 90/240 * 96 = 36

S7.Ans. (c)
Sol. Let the period of time be T years.
 800 + (800* 12 * T)/100 = 910 + (910 * 10 * T)/100
 800 + 96 T = 910 + 91T
 96 T – 91 T = 910 – 800
 5T = 110
 T = 22 years

S8.Ans. (b)
Sol. Amount
= Rs. (30000 + 4347)
= Rs. 34347

A = P〖(1 + R/100)〗^T
34347 = 30000〖(1 + 7/100)〗^n
 34347/30000 = 〖(107/100)〗^n
 11449/10000 = 〖(107/100)〗^n
 〖(107/100)〗^2 = 〖(107/100)〗^n
 n = 2

S9.Ans. (a)
Sol. Let the total work to be done is 12 unit (LCM of 3 & 6)
Work done by both of them in 1 hr. = 12/3 + 12/6 = 6 units
ATQ, Father is twice as efficient as two of his sons
So, work done by father in 1 hr. = 12 units
So whole work done by father in = 12/12 = 1 hr.

S10.Ans. (c)
Sol. Let the total distance be x km.
Total time = (x/3)/25 + (x/4)/30 + (5x/12)/50
 x/75 + x/120 + x/120

 x/75 + x/60 = 3x/100

Average speed = x/(3x/100) = 100/3
= 331/3 kmph

 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

आता सगळे अपडेट्स आपल्या Adda-247-मराठी App वर
अँप डाउनलोड करण्यासाठी

मासिक चालू घडामोडी-जून 2021 मराठी मध्ये, Download करा 

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 20 July 2021_50.1

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-सप्टेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?