Marathi govt jobs   »   Maha TAIT 2022   »   Maharashtra Teacher Salary 2022

Maharashtra Teacher Salary 2022, Check Maha TAIT Teacher Salary, महाराष्ट्रात शिक्षक पदास मिळणारे वेतन

Maharashtra Teacher Salary 2022: Recruitment of teacher posts in Maharashtra will be done through Maha TAIT 2022 exam. After the 7th Pay Scale, Maharashtra Teacher Salary 2022 increased. In Maharashtra, Primary Teacher gets an average of Rs. 50000 Salary per month. In this article, we have provided detailed information about Maharashtra Teacher Salary 2022.  Candidates can also get information about Maharashtra Teacher Salary Structure, and other perks given to teachers in Maharashtra.

Maharashtra Teacher Salary 2022
Category Exam Syllabus
Department Maharashtra Education Department
Post
  • Primary Teacher
  • Secondary Teacher
Article Name Maharashtra Teacher Salary 2022
Official Website www.mscepune.in

Maharashtra Teacher Salary 2022

Maharashtra Teacher Salary 2022: महाराष्ट्रात शिक्षक पदांची भरती Maha TAIT 2022 परीक्षेच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे. अनेकजण या परीक्षेची आतुरतेने वाट बघत आहे. अश्यातच खूप उमेदवारांना Maharashtra Teacher Salary 2022 बद्दल माहिती जाणून घेण्याची उत्सुखता आहे. Maha TAIT 2022 द्वारे सर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील शिक्षक पदाची भरती होणार आहे. शिक्षक म्हणून सेवेत रुजू झाल्यावर त्या शिक्षकास शिक्षण सेवक म्हणून मान्यता मिळते आणि 3 वर्षानंतर त्यास नियमित शिक्षक म्हणून शिक्षण विभागाकडून मान्यता देण्यात येते. आज या लेखात आपण शिक्षक पदास मिळणारे वेतन (Maharashtra Teacher Salary 2022) सोबतच Maharashtra Teacher Salary 2022 मधील इतर भत्ते कोणकोणते आहेत याबद्दल सविस्तर चर्चा करणार आहे.

Maharashtra Teacher Salary 2022 | महाराष्ट्रात शिक्षक पदास मिळणारे वेतन

Maharashtra Teacher Salary 2022: महाराष्ट्रात शिक्षक या पदाची दोन गटात विभागणी केली आहे. एक प्राथमिक शिक्षक ज्याने 12 वी नंतर D.T.Ed केले आणि दुसरा म्हणजे माध्यमिक शिक्षक ज्यानी कोणत्याही शाखेतील पदवी धारण केली आहे. सोबतच D.Ed किंवा B.Ed केले आहे. येथे D.Ed (Diploma in Education) पदविका आहे तर B.Ed (Batchler in Education) ही पदवी आहे. महाराष्ट्रात Maha TAIT 2022 परीक्षेद्वारे या पदांची भरती करण्यात येते. या लेखात महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षकांना मिळणारे एकूण वेतन (Maharashtra Teacher Salary 2022) किती आहे याबद्दल माहिती प्रदान करण्यात आली आहे.

Maha TAIT 2022

Maharashtra Teacher Salary 2022, Check Maha TAIT Teacher Salary_40.1
Adda247 Marathi App

Maharashtra Teacher Salary Structure | महाराष्ट्रात शिक्षक पदास मिळणारी वेतन संरचना

Maharashtra Teacher Salary Structure: महाराष्ट्र शासनाच्या जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महानगरपालिकांच्या शाळा व खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक कार्यरत असतात. शिक्षक पदाच्या Maharashtra Teacher Salary Salary Structure मध्ये आपणास Junior आणि Senior Scale वेगवेगळी आढळते. Scale नुसार Maharashtra Teacher Salary Salary Structure खालीलप्रमाणे आहे. 

Post Name Pay Band Grade Pay Pay Level in Revised Pay Matrix
Primary Teacher (Junior Scale) 5200-20200 2800 S10:29200-92300
Primary Teacher (Senior Scale) 9300-34400 4300 S14:36800-128800
Secondary Teacher (Junior Scale) 9300-34400 4400 S14:36800-128800
Secondary Teacher (Senior Scale) 9300-34400 4800 S14:47600-151100

Maharashtra Teacher Salary 2022: Perks and Allowance | महाराष्ट्रात शिक्षक पदास मिळणारे इतर भत्ते

Maharashtra Teacher Salary 2022: Perks and Allowance: महाराष्ट्रात शिक्षक पदास Basic Pay (मूळ वेतन) सोबतच इतर काही भत्ते मिळतात ते खालीलप्रमाणे आहेत.

  • DA- महागाई भत्ता
  • HRA- घरभाडे भत्ता
  • TA- वाहतूक भत्ता
  • OTA- ओव्हरटाइम भत्ता

Maha TAIT Syllabus 2022

Maharashtra Teacher Salary 2022: D.Ed Teacher Salary | महाराष्ट्रात D.Ed शिक्षक पदास मिळणारे वेतन

D.Ed Teacher Salary in Maharashtra: प्राथमिक शिक्षक ज्याचे D.Ed झाले आहे त्यास मिळणारे वेतन खालीलप्रमाणे आहे. यात बदल होऊ शकतो कारण Basic Pay जरी सारखे असले तरी Tier 1,2 शहराप्रमाणे इतर भत्ते वेगवेगळे असतात. खाली फक्त उदाहरण म्हणून D.Ed Teacher Salary in Maharashtra दर्शविण्यात आली आहे.

Basic Pay: Rs. 29200
DA (38%): Rs. 11096
HRA Rs. 5256
TA: Rs. 4968
Gross Salary: Rs. 50520

Maharashtra Teacher Salary 2022: FAQs

Q1. Where can I see Maharashtra Teacher Salary 2022 details?
Ans. In this article, we have provided Maharashtra Teacher Salary 2022 details.

Q2. What additional perks/allowances are available for Maharashtra Teacher Salary 2022?
Ans. DA, HRA, and TA will be given to all Maharashtra Teachers.

Q3. What is the Pay Scale of Teachers in Maharashtra?

Ans. As Per the 7th Pay Scale, Maharashtra Primary Teacher’s Pay Scale is S10:29200-92300

Q4. What is the primary teacher salary in Maharashtra?

Ans. An average primary teacher in Maharashtra earns a total salary of Rs. 50000

Q5. Where can I find all the updates related to Maha TAIT 2022?

Ans. You can see all the updates related to Maha TAIT 2022 on the Adda247 Marathi website and App.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Maharashtra Teacher Salary 2022, Check Maha TAIT Teacher Salary_50.1
MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Maharashtra Teacher Salary 2022, Check Maha TAIT Teacher Salary_70.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Maharashtra Teacher Salary 2022, Check Maha TAIT Teacher Salary_80.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.