Maharashtra Public Service Commission New Update | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग: सर्व परीक्षेतील पदसंख्या व आरक्षणात बदल प्रसिद्धीपत्रक जाहीर_00.1
Marathi govt jobs   »   Maharashtra Public Service Commission New Update...

Maharashtra Public Service Commission New Update | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग: सर्व परीक्षेतील पदसंख्या व आरक्षणात बदल प्रसिद्धीपत्रक जाहीर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग: सर्व परीक्षेतील पदसंख्या व आरक्षणात बदल प्रसिद्धीपत्रक जाहीर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 14 जुलै 2021 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे पुढे होणाऱ्या आणि नुकत्याच झालेल्या सर्व परीक्षांचे पदसंख्या व आरक्षणातील संख्यात बदल केला आहे. कोणत्याही परीक्षेत रिक्त पदांच्या संख्येत वाढ किंवा घट झाली नसून फक्त आरक्षणातील संख्येत बदल केला आहे. ज्याचा पूर्ण तपशील तुम्ही या लेखात पाहू शकता.
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल सिव्हिल अपील क्रमांक ३१२३ / २०२० या प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 5 मे, 2021 रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार सदर प्रवर्गाचे आरक्षण रद्दबातल ठरविण्यात आल्यामुळे शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.३२० / १६ब, दिनांक 5 जुलै, 2021 अन्वये भरतीप्रक्रिया राबविण्यासंदर्भात शासनाकडून सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाकरीता आरक्षित असलेली पदे अराखीव पदांमध्ये रुपांतरीत करुन संबंधित परीक्षा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहेत.

 31 जुलै 2021 पर्यंत MPSC च्या सर्व रिक्त जागा भरण्याचा शासन निर्णय 

प्रस्तुत दिनांक 5 जुलै, 2021 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींच्या आधारे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाकरिता आरक्षित पदे अराखीव पदांमध्ये रुपांतरित करून सर्व परीक्षांचा रिक्त पदांचा सुधारित तपशील जाहीर केला आहे. तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक्सद्वारे सुधारित तपशील पाहू शकता.

राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020: पदसंख्या व आरक्षणातील बदल प्रसिद्धीपत्रक
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब पूर्व परीक्षा पदसंख्या व आरक्षणातील बदल प्रसिद्धीपत्रक
सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा 2020 पदसंख्या व आरक्षणातील बदल प्रसिद्धीपत्रक
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 पदसंख्या व आरक्षणातील बदल प्रसिद्धीपत्रक
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2019 पदसंख्या व आरक्षणातील बदल प्रसिद्धीपत्रक

 

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

Maharashtra Public Service Commission New Update | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग: सर्व परीक्षेतील पदसंख्या व आरक्षणात बदल प्रसिद्धीपत्रक जाहीर_50.1

 

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-सप्टेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?