Marathi govt jobs   »   MAHAGENCO Recruitment 2022   »   MAHAGENCO Syllabus 2022

MAHAGENCO Syllabus 2022. Check MAHAGENCO AE and JE Syllabus, महाजेन्को भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MAHAGENCO Syllabus 2022: Maharashtra State Power Generation Co. Ltd. has released MAHAGENCO Recruitment 2022 for 661 Posts. MAHAGENCO Exam 2022 will be held in the month of January 2023. If you want to score well in MAHAGENCO Recruitment Exam 2022, then you need detailed information about MAHAGENCO Syllabus 2022 and MAHAGENCO Exam Pattern 2022. Through MAHAGENCO Syllabus 2022 candidates can plan their studies properly. In this article, you will get detailed information about MAHAGENCO Syllabus 2022. We have also provided a list of Important Topics as per MAHAGENCO Syllabus 2022

MAHAGENCO Recruitment 2022
Category Exam Syllabus
Department Maharashtra State Power Generation Co. Ltd. (MAHAGENCO)
Recruitment Name MAHAGENCO Recruitment 2022
Posts
  • Assistant Engineer
  • Junior Engineer
Article Name MAHAGENCO Syllabus 2022
Official Website www.mahagenco.in

MAHAGENCO Syllabus 2022

MAHAGENCO Syllabus 2022: MAHAGENCO Recruitment 2022 अंतर्गत एकूण 661 Assistant Engineer (सहायक अभियंता) आणि Junior Engineer (कनिष्ठ अभिंता) या दोन संवर्गातील पदांची भरती होणार आहे. MAHAGENCO भरती परीक्षेत चांगले गुण मिळवायचे असल्यास आपल्याला MAHAGENCO Syllabus 2022MAHAGENCO Exam Pattern 2022 बद्दल सविस्तर माहिती हवी. MAHAGENCO Syllabus 2022 मुळे आपल्याला परीक्षेचा आवाका समजतो आणि कोणत्या Topic वर भर द्यायचा कोणत्या विषयावर कसे प्रश्न विचारल्या जातील याबद्दल माहिती मिळते. या लेखात आपण MAHAGENCO Syllabus 2022 बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे.

MAHAGENCO Syllabus 2022 | महाजेन्को भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MAHAGENCO Syllabus 2022: महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीने विविध विभागांमध्ये Assistant Engineer (सहायक अभियंता) आणि Junior Engineer (कनिष्ठ अभियंता) संवर्गातील रिक्त पदांची भरती होणार आहे. MAHAGENCO Recruitment 2022 अंतर्गत Mechanical Stream, Electrical Stream आणि Instrumentation Stream मधील AE व JE पदांची भरती होणार आहे. MAHAGENCO Exam 2022 ही जानेवारी 2023 मध्ये होणार आहे. MAHAGENCO Exam 2022 मध्ये चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम माहिती असणे गरजेचे आहे. MAHAGENCO Syllabus 2022 च्या माध्यमातून उमेदवारांना त्यांच्या अभ्यासाचे नियोजन योग्यप्रकारे करता येईल. या लेखात विषयानुसार MAHAGENCO Syllabus 2022 प्रदान करण्यात आला आहे.

MAHAGENCO Recruitment 2022

MAHAGENCO Syllabus 2022. Check MAHAGENCO AE and JE Syllabus_40.1
MAHARASHTRA MAHA PACK (Validity 12 + 12 Months)

MAHAGENCO Exam Pattern 2022 | महाजेन्को भरती परीक्षेचे स्वरूप

MAHAGENCO Exam Pattern 2022: महाजेन्को भरती 2022 परीक्षेमध्ये एकूण 05 विभाग (Section) आहेत. ते म्हणजे Professional Knowledge (Discipline), Marathi Language, English Language, Reasoning Ability, Quantitative Aptitude. परीक्षा ही एकूण 180 गुणांची असून परीक्षेचा कालावधी हा 120 मिनिट आहे. Adda247 मराठीने MAHAGENCO Exam Pattern 2022 बद्दल एक स्वतंत्र लेख प्रकाशित केला आहे. MAHAGENCO Exam Pattern 2022 बद्दल सविस्तर माहितीसाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MAHAGENCO Exam Pattern 2022

MAHAGENCO Syllabus 2022 of Marathi Language | महाजेन्को भरती परीक्षा मराठी विषयाचा अभ्यासक्रम

MAHAGENCO Syllabus 2022 of Marathi Language: महाजेन्को भरती परीक्षा 2022 मध्ये मराठी या विषयावर 10 गुणांसाठी 10 प्रश्न विचारल्या जातील. मराठी विषयातील प्रमुख Topics (घटक) खालीलप्रमाणे आहेत.

MAHAGENCO Syllabus 2022 of Marathi Language
शब्दांच्या जाती उतारा रिकाम्या जागा भर
वाक्यातील त्रुटी शोधणे वाक्यरचना समानार्थी व विरुद्धार्थी शब्द
म्हणी व वाक्प्रचार समास व प्रयोग काळ
वाक्याची पुनर्रचना (Sentence Rearrangement) प्रसिद्ध पुस्‍तके आणि लेखक शुद्ध-अशुद्ध शब्द
MAHAGENCO Syllabus 2022. Check MAHAGENCO AE and JE Syllabus_50.1
Prime Test Pack for Maharashtra exams (Validity 12 Months)

MAHAGENCO Syllabus 2022 of English Language | महाजेन्को भरती परीक्षा इंग्लिश विषयाचा अभ्यासक्रम

MAHAGENCO Syllabus 2022 of English Language: महाजेन्को भरती परीक्षा 2022 मध्ये इंग्लिश या विषयावर 10 गुणांसाठी 10 प्रश्न विचारल्या जातील. इंग्लिश या विषयातील प्रमुख Topics (घटक) खालीलप्रमाणे आहेत.

MAHAGENCO Syllabus 2022 of English Language
Reading Comprehension Cloze Test Fill in the blanks
Rearrangement of Sentences Jumbled Words Error Detection
Phrase Substitution One word substitution Idioms
Tense Spelling Mistake Synonyms and Antonyms
Direct-Indirect One Word Substitution Word Swapping

MAHAGENCO Syllabus 2022 of Reasoning Ability | महाजेन्को भरती परीक्षा रीजनिंग ऍबिलिटी विषयाचा अभ्यासक्रम

MAHAGENCO Syllabus 2022 of Reasoning Ability: महाजेन्को भरती परीक्षा 2022 मध्ये Reasoning Ability हा महत्वाचा विषय असून यावर एकूण 20 प्रश्न 20 गुणांसाठी विचारल्या जातात. Reasoning Ability मधील महत्वाचे Topic खालीलप्रमाणे आहेत.

MAHAGENCO Syllabus 2022 of Reasoning Ability
Odd man out Analogy Syllogism
Coding-Decoding Blood Relation Alphabet Test
Blood Relation Series Test Ranking and Time
Causes and Effects Direction Test Sitting Arrangements
Decision Making Statement and Assumption Figure Series
Assertion and Reason Statement and Conclusion Word Formation
Statements and Action Courses Inequalities Puzzles
MAHAGENCO Syllabus 2022. Check MAHAGENCO AE and JE Syllabus_60.1
MAHARASHTRA MAHA PACK (Validity 12 + 12 Months)

MAHAGENCO Syllabus 2022 of Quantitative Aptitude | महाजेन्को भरती परीक्षा क्वान्टीटेटिव्ह अँपटीट्युड विषयाचा अभ्यासक्रम

MAHAGENCO Syllabus 2022 of Quantitative Aptitude: महाजेन्को भरती परीक्षा 2022 मध्ये Quantitative Aptitude या विषयावर एकूण 20 प्रश्न 20 गुणांसाठी विचारल्या जातात. Quantitative Aptitude मधील महत्वाचे Topic खालीलप्रमाणे आहेत.

MAHAGENCO Syllabus 2022 of Quantitative Aptitude
Number System HCF and LCM Profit and Loss
Decimal Fractions Simple Interest Compound Interest
Time and Work Time and Distance Average
Age Problems Simplification Partnership
Percentage Ratio and Proportion Data Interpretation
Permutation and Combination Probability Quadratic Equations

MAHAGENCO Syllabus 2022 of Professional Knowledge | महाजेन्को भरती परीक्षा व्यावसायिक ज्ञान विषयाचा अभ्यासक्रम

MAHAGENCO Syllabus 2022 of Professional Knowledge: महाजेन्को भरती परीक्षा 2022 चा सर्वात जास्त Weightage असणारा विषय Professional Knowledge हा आहे. यावर एकूण 60 प्रश्न 120 गुणांसाठी विचारल्या जातात. परीक्षेच्या एकूण 50 टक्के वेटेज फक्त Professional Knowledge या विषयाचे आहे. प्रत्येक Steam नुसार याचे महत्वाचे Topics वेगवेगळे आहेत ते खालील तक्त्यात Steam Wise प्रदान करण्यात आले आहे.

Steam Topics
Mechanical Applied Mechanics, Fluid Mechanics, Hydraulic Machines, Machine Design
Pipe and Fitting, Refrigeration and Air Conditioning, SOM, Theory of machines, Welding Technology, Workshop, Technology, Thermodynamics
Electrical Power Electronics, AC machine, Analog Circuits, Control Systems, DC Machine, Digital Electronics, Electrical Basics, Network theory
Instrumentation Fundamentals, Transducers, Electronics, Control System, Digital Circuits, Microprocessors &Microcontrollers, Measurements, Transistors & OPAMPS

MAHAGENCO Syllabus 2022 PDF | महाजेन्को भरती परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाची PDF

MAHAGENCO Syllabus 2022 PDF: MAHAGENCO Recruitment 2022 अंतर्गत होणाऱ्या Assistant Engineer (सहायक अभियंता) आणि Junior Engineer (कनिष्ठ अभिंता) पदाच्या MAHAGENCO Syllabus 2022 PDF डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MAHAGENCO Syllabus 2022. Check MAHAGENCO AE and JE Syllabus_70.1
Adda247 Marathi Application

MAHAGENCO Syllabus 2022 PDF

MAHAGENCO Syllabus 2022: FAQs

Q1. Where Can I check MAHAGENCO Syllabus 2022?

Ans. You will get a detailed MAHAGENCO Syllabus 2022 in this article.

Q2. Where Can I check the MAHAGENCO Syllabus 2022 of Professional Knowledge?

Ans. In this article, we have provided steam-wise MAHAGENCO Syllabus 2022 of Professional Knowledge.

Q3. What will be the total time duration of the MAHAGENCO Exam 2022?

Ans. The total time duration of the MAHAGENCO Exam 2022 is 2 hours i.e. 120 minutes.

Q4. How many questions will be asked in MAHAGENCO Exam 2022?

Ans. A total of 180 questions will be asked in MAHAGENCO Exam 2022.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MAHAGENCO Syllabus 2022. Check MAHAGENCO AE and JE Syllabus_80.1
Prime Test Pack for Maharashtra exams (Validity 12 Months)

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

MAHAGENCO Syllabus 2022. Check MAHAGENCO AE and JE Syllabus_100.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

MAHAGENCO Syllabus 2022. Check MAHAGENCO AE and JE Syllabus_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.