Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   IBPS RRB PO कट ऑफ 2022

IBPS RRB PO कट ऑफ 2022, जाणून घ्या राज्यवार IBPS RRB PO प्रिलिम्स कट ऑफ

IBPS RRB PO कट-ऑफ 2022: IBPS ने त्यांच्या अधिकृत वेबसाइट @ibps.in वर प्रत्येक टप्प्यानंतर IBPS RRB PO कट ऑफ गुण जारी करते. IBPS RRB कट ऑफ 2022 20 सप्टेंबर 2022 रोजी त्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर IBPS RRB PO स्कोअर कार्डसह जारी करण्यात आला आहे. IBPS RRB PO परीक्षेची तयारी करणार्‍या उमेदवारांनी मागील वर्षाच्या परीक्षेतील कट ऑफ गुणांचा कल जाणून घेण्यासाठी लेखातून जाणे आवश्यक आहे. खालील लेखातून IBPS RRB PO यावर्षीचा आणि मागील वर्षाचा कट ऑफ तपासा.

IBPS RRB PO प्रिलिम्स कट ऑफ

IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा 20 आणि 21 ऑगस्ट 2022 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2022 स्कोअरकार्ड लिंक 20 सप्टेंबर 2022 रोजी सक्रिय करण्यात आल्याने, आम्ही प्रीलिम परीक्षेसाठी IBPS RRB PO कट-ऑफ गुण 2022 अद्यतनित केले आहेत. महाराष्ट्राचा IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा 2022 चा कट- ऑफ Open आणि OBC category साठी 51.75 हा आहे.

IBPS RRB PO Cut Off 2022
States Name General EWS SC/ST/OBC
Andhra Pradesh 53.50 53.5 OBC- 53.50
Assam 49.5 49.50 ST- 46.75
SC- 45.25
Bihar 56.75 OBC- 56.75
Chhattisgarh OBC- 54
Gujarat 55.75 SC- 54
OBC- 55.75
Haryana 61.75 OBC- 59.75
SC- 55.75
ST- 41.25
Himachal Pradesh 59.75 OBC- 56
Jammu & Kashmir 51.25
Jharkhand 59.25
Karnataka 36 OBC- 36
Kerala 58.25
Manipur OBC- 30.50
Madhya Pradesh 55.25 55.25 SC- 50
OBC- 55.25
Maharashtra 51.75 OBC- 51.75
Meghalaya 48.25
Punjab 60.50
Odisha 60.25 60.25
Rajasthan 60.25 60.25 OBC- 60.25
Tamil Nadu
Tripura 51
Telangana OBC- 46.75
Uttar Pradesh 62.75 62.75 OBC- 61
ST- 47.75
Uttarakhand 62.50 60
West Bengal 58.25 55 OBC- 53.75
SC- 54.25

IBPS RRB PO मागील वर्षातील कट ऑफ आणि गुण

IBPS RRB PO 2022 परीक्षा देणार्‍या सर्व उमेदवारांना IBPS RRB PO मागील वर्षाच्या कट ऑफ आणि गुणांची माहिती असणे आवश्यक आहे. मागील वर्षाचा कट-ऑफ परीक्षेची काठीण्यपातळी आणि परीक्षेतील स्पर्धेची पातळी याबद्दल योग्य कल्पना देतो. IBPS RRB PO 2022 च्या परीक्षेत किती गुण मिळवायचे आहेत याबद्दल त्यांच्या मनात अंदाजे लक्ष्य ठेवण्यासाठी उमेदवार खालील तक्त्यामध्ये दिलेल्या IBPS RRB PO मागील वर्षाचा कट-ऑफ तपासू शकतात.

IBPS RRB क्लर्क कट-ऑफ 2022

IBPS RRB PO कट ऑफ 2021: प्रिलिम्स कट ऑफ

IBPS दरवर्षी RRB PO परीक्षा आयोजित करते. IBPS RRB PO च्या प्रिलिम्स परीक्षेचा पॅटर्न असा आहे की त्यात दोन विषयांचा समावेश आहे म्हणजे तर्क आणि संख्यात्मक क्षमता. उमेदवार खाली दिलेल्या तक्त्यावरून IBPS RRB PO कट ऑफ 2021 च्या प्रिलिम्स परीक्षेसाठी तपासू शकतात.

IBPS RRB PO Cut Off 2021: Prelims Cut Off 
State Name UR OBC EWS ST
Andhra Pradesh 52.50
Arunachal Pradesh
Assam 45.75 45.75
Bihar 56.25 56.25 56.25 
Chhattisgarh 48.50 48
Gujarat 57.25 57.25
Haryana 59.50
Himachal Pradesh 57.50 48.75  56.25
Jammu & Kashmir 47 
Jharkhand 55 55
Karnataka 44.75 44.75
Kerala 57.75 47 
Madhya Pradesh 54.25  54.25 41.50  
Maharashtra 53.75  53.75  49.25 
Mizoram 30
Punjab 60.25 54
Odisha 58.50
Rajasthan 60.75 60.75  53.50  
Tamil Nadu 50.50 50.50
Tripura 48
Telangana 51 51 
Uttar Pradesh 54.50 54.50  54.50  45.75 
Uttarakhand 60.75 
West Bengal 56.50 51 53. 25 
IBPS RRB PO कट ऑफ 2022, जाणून घ्या राज्यवार IBPS RRB PO प्रिलिम्स कट ऑफ_40.1
IBPS RRB PO Test Series

IBPS RRB PO कट ऑफ 2021: मेन्स कट ऑफ

IBPS RRB PO ची मुख्य परीक्षा 200 गुणांची असते. एकूण 5 विभाग आहेत जसे की तर्क, सामान्य जागरूकता, संख्यात्मक क्षमता, इंग्रजी/हिंदी भाषा आणि संगणक ज्ञान. उमेदवार खाली दिलेल्या टेबलवरून मुख्य परीक्षेसाठी IBPS RRB PO कट ऑफ 2021 तपासू शकतात.

State/UT UR SC ST OBC EWS
Andhra Pradesh 82.81 72.31 63.81 82.81 82.81
Arunachal Pradesh 61.31 NA 54.00 61.31 NA
Assam 73.88 61.56 60.81 68.88 73.75
Bihar 82.19 57.25 45.63 82.19 82.19
Chhattisgarh 76.94 56.94 61.19 71.25 61.25
Gujarat 81.81 67.44 59.06 80 81.81
Haryana 91.81 67.81 43.81 82.69 91.81
Himachal Pradesh 92 72.94 72.81 73.81 86.25
Jammu & Kashmir 79.25 65.40 45.81 59.44 66.56
Jharkhand 84.31 54.06 61.75 77.19 80.25
Karnataka 68.63 68.63 56.44 68.63 68.63
Kerala 91.13 68.31 39.50 88.88 72.50
Madhya Pradesh 82.94 65.13 55.81 79.81 82.94
Maharashtra 80.13 80.13 55.13 80.13 80.13
Manipur NA NA NA NA NA
Meghalaya 57.75 53.50 57.75 54.19 57.75
Mizoram NA NA 94.44 52 59.69
Nagaland NA NA 66.75 NA Na
Odisha 81.88 62.94 49.19 81.88 81.88
Puducherry 87.63 87.63 NA 87.63 NA
Punjab 93.88 69.50 93.88 78.81 93.88
Rajasthan 89.31 68.13 68.19 86.94 89.31
Tamil Nadu 83.25 80.38 38.94 83.25 81.06
Telangana 80 74.81 71.50 80 80
Tripura 78 66.31 51.81 71 58.81
Uttar Pradesh 82.38 62.06 59.81 75.38 82.38
Uttarakhand 94.81 62.19 65.13 76.06 82.31
West Bengal 84.56 69.00 47.75 71.50 76.94

IBPS RRB PO कट ऑफ 2021: अंतिम कट ऑफ

IBPS RRB PO फायनल कट ऑफ अंतिम निकालासह प्रसिद्ध केला जातो. उमेदवार जास्तीत जास्त तसेच कमीत कमी गुण तपासू शकतात जे वर्गवार तसेच राज्यानुसार दिलेले आहेत.

IBPS RRB PO CUT OFF 2021 (Final)- Maximum Marks
State/UT SC ST OBC  EWS General
Andhra Pradesh 54.38 53.98 56.08 55.82 68.20
Arunachal Pradesh NA 42.80 NA NA 48.60
Assam 51.48 49.80 54.60 49.80 61.65
Bihar 47.08 49.30 56.10 56.20 67.80
Chhattisgarh 48.82 46.60 50.65 50.35 70.12
Gujarat 50.82 43.28 52.30 50.30 60.90
Haryana 57.95 45.92 73.98 55.20 70.52
Himachal Pradesh 58.98 53.98 53.12 57.35 65.15
Jammu & Kashmir 55.50 44.35 54.65 53.68 63.40
Jharkhand 48.08 47.58 52.15 52.75 69.75
Karnataka 51.72 50.25 52.10 52.15 68.70
Kerala 52.52 44.6 57.85 58.98 70.98
Madhya Pradesh 53.50 54.98 55.50 54.82 64.10
Maharashtra 52.68 48.05 52.90 53.05 67.32
Manipur NA NA NA NA NA
Meghalaya 35.85 44.60 41 NA 51.42
Mizoram NA 50.65 30.78 31.88 50.62
Nagaland NA 43.82 NA NA NA
Odisha 55.15 49.82 53.08 53.08 63.55
Puducherry NA NA 50.85 NA 63.02
Punjab 52.02 NA 59.42 56.05 67.72
Rajasthan 58.70 57.22 59.35 58.02 67.88
Tamil Nadu 56.18 43.08 57.60 56.08 67.48
Telangana 53.02 54.70 56 55.05 69.82
Tripura 47.52 44.45 51.48 49.75 61.22
Uttar Pradesh 53.25 49.85 53.82 53.78 73.62
Uttarakhand 51.18 51.58 54.08 53.90 68.20
West Bengal 53.85 47.38 60.30 56.42 65.68

खालील तक्त्यामध्ये, उमेदवार 2021 मध्ये IBPS RRB PO साठी निवडले गेलेले किमान गुण तपासू शकतात.

IBPS RRB PO CUT OFF 2021 (Final)- Minimum Marks
State/UT SC ST OBC  EWS General
Andhra Pradesh 45.55 42.68 52.20 52.52 55.50
Arunachal Pradesh NA 42.80 NA NA 48.60
Assam 43.15 43.38 44.98 45.38 49.92
Bihar 41.75 40.08 51.85 53.18 55.82
Chhattisgarh 39.90 41.35 45.32 45.62 51.10
Gujarat 43.65 37.25 46.18 48.02 51.02
Haryana 46.82 38.38 50.12 53.35 55.92
Himachal Pradesh 46.12 49.02 45.72 53.70 57.52
Jammu & Kashmir 46.50 40.30 45.82 49.90 54.92
Jharkhand 38.95 42.70 47.28 48.68 52.85
Karnataka 43.18 41.25 48.88 48.70 51.20
Kerala 45.28 36.05 53.58 46.88 57.90
Madhya Pradesh 42.25 38.22 48.80 50.85 52.98
Maharashtra 47.90 35.25 50.40 49.60 52.58
Manipur NA NA NA NA NA
Meghalaya 35.85 44.60 38.30 NA 45.80
Mizoram NA 50.65 28.80 31.88 44.68
Nagaland NA 38. 72 NA NA NA
Odisha 44 37.65 50.40 51.32 53.25
Puducherry NA NA NA 50.85 51.08
Punjab 46.20 NA 49.80 54.28 57.28
Rajasthan 48.28 46.28 53.52 55.80 58.62
Tamil Nadu 49.72 36 56.22 51.60 57.60
Telangana 48.82 45.10 53.78 52.58 55.42
Tripura 44.75 40.72 47.42 45.15 52.48
Uttar Pradesh 42.40 37.10 47.72 50.98 53.50
Uttarakhand 45.65 44.02 48.72 53.15 57.88
West Bengal 44.42 38.70 46.50 49.40 53.18
IBPS RRB PO कट ऑफ 2022, जाणून घ्या राज्यवार IBPS RRB PO प्रिलिम्स कट ऑफ_40.1
IBPS RRB PO Test Series
Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

IBPS RRB PO कट ऑफ 2022, जाणून घ्या राज्यवार IBPS RRB PO प्रिलिम्स कट ऑफ_60.1
MPSC Exam Prime Test Pack for Maharashtra exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

IBPS RRB PO कट ऑफ 2022, जाणून घ्या राज्यवार IBPS RRB PO प्रिलिम्स कट ऑफ_80.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

IBPS RRB PO कट ऑफ 2022, जाणून घ्या राज्यवार IBPS RRB PO प्रिलिम्स कट ऑफ_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.