Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 27 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ : 27 जून 2022

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi :: IBPS RRB परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते.IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  ने केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi for Quantitative Aptitude हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आपली IBPS RRB PO and Clerk Exam तयारी  वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Reasoning : Questions

 

दिशा (१-५): खालील माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि त्यानुसार प्रश्नांची उत्तरे द्या.

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत

‘Apple eat small tree gives’ हे ‘pz mo la ae gy’,असे लिहिले आहे.

‘Gives are tasty eat mango’ हे ‘na rb bt pz mo’ असे लिहिले आहे,

‘Tasty mango tree are huge’ हे  ‘rb ae ue na bt’,असे लिहिले आहे

‘Eat huge coconut are small’ हे  ‘la rb ut pz ue’ असे लिहिले आहे

Q1. कोणते शब्द ‘ue’ आणि ‘la’ असे कोड केलेले आहेत?

(a) Are and small

(b) Huge and small

(c) Are and eat

(d) Huge and eat

(e) यापैकी नाही

 

Q2. ‘gives’ साठी कोड काय आहे?

(a) एकतर ‘ae’ किंवा ‘mo’

(b) ae

(c) pz

(d) mo

(e) ठरवता येत नाही

Q3. जर ‘‘mango’ या कोडची ‘tree’ या कोडशी अदलाबदल झाली आणि ‘coconut tree fruits’ हा कोड ‘ts na ut’ असा दिला, तर  ‘tasty fruits are good’ हा संभाव्य कोड कोणता असेल ते शोधा?

(a) eu bt rb जाहिरात

(b) ad rb bt ts

(c) ts rb mo pz

(d) rb bt ad df

(e) rb ue na ae

 

Q4. ‘gy ae mo we’ साठी कोड काय आहे?

(a) Apple coconut gives gold

(b) Tree gives bitter sweet

(c) Tree gives sweet apple

(d) Apple tree gives tasty

(e) Small tree gives apple

 

Q5. tasty coconut’ साठी काय कोड असेल?

(a) ut na

(b)ut bt

(c) ue ut

(d) ae na

(e) ठरवता येत नाही

General Studies Daily Quiz in Marathi : 27 June 2022 – For MPSC Rajyaseva Exam

दिशा (6-10): खालील माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि त्यानुसार प्रश्नांची उत्तरे द्या.

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,

Rice taste pure white’ हे  ‘la   ta   ja   sa’ असे लिहिले आहे.

‘Large can sent rice’ हे ‘ja   pa   ra   da’ असे लिहिले आहे.

‘Out taste pure large’ हे ‘da   ta   fa   la’ असे लिहिले आहे.

Q6. ‘Out’ साठी कोड काय आहे?

(a) la

(b) ta

(c) da

(d) fa

(e) यापैकी नाही

 

Q7. खालीलपैकी कोणते कोड ‘sa’ म्हणून दिलेले आहे?

(a) Rice

(b) Pure

(c) White

(d) Taste

(e) यापैकी नाही

 

Q8. pure large साठी संभाव्य कोड कोणता असेल?

(a) la sa

(b) ta da

(c) pa ta

(d) ra fa

(e) ja da

 

Q9. खालीलपैकी कोणते कोड ‘la’ असे आहे?

(a) Rice

(b) Pure

(c) White

(d) Taste

(e) ठरवता येत नाही

 

Q10. ‘can’ साठी कोड काय आहे?

(a) la

(b) pa

(c) da

(d) ra

(e) एकतर ‘पा’ किंवा ‘रा’

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk

दिशा (11-15): दिलेले विधान सत्य आहे असे गृहीत धरून खालील प्रश्नांमध्ये, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता निष्कर्ष/नक्कीच खरा आहे ते शोधा आणि नंतर त्यानुसार तुमची उत्तरे द्या.

Q11. विधाने: D = E ≤ S, A = L ≤ C ≤ D, S ≥ G > H
Conclusions:

  1. L < S
  2. L = S

(a) फक्त I सत्य आहे

(b) फक्त II सत्य आहे

(c) I किंवा II एकतर सत्य आहे

(d) I किंवा II दोघेही सत्य नाहीत

(e) I आणि II दोन्ही सत्य आहेत

 

Q12. विधाने: R ≤ O = U ≥ Y, P = Q = R ≤ R, Y = W > X

निष्कर्ष:

  1. Q < U
  2. Q = U

(a) फक्त I सत्य आहे

(b) फक्त II सत्य आहे

(c) I किंवा II एकतर सत्य आहे

(d) I किंवा II दोघेही सत्य नाहीत

(e) I आणि II दोन्ही सत्य आहेत

 

Q13. विधाने: B ≥ P < H ≤ C, D > E = B, C < J > K ≥ L

निष्कर्ष:

  1. P < J
  2. E ≥ C

(a) फक्त I सत्य आहे

(b) फक्त II सत्य आहे

(c) I किंवा II एकतर सत्य आहे

(d) I किंवा II दोघेही सत्य नाहीत

(e) I आणि II दोन्ही सत्य आहेत

 

Q14. विधाने: V < X, T = O, X ≤ P, O ≥ V > S = H

निष्कर्ष:

  1. T > S
  2. V > P

(a) फक्त I सत्य आहे

(b) फक्त II सत्य आहे

(c) I किंवा II एकतर सत्य आहे

(d) I किंवा II दोघेही सत्य नाहीत

(e) I आणि II दोन्ही सत्य आहेत

 

Q15. विधाने: Q = W > D, E ≤ F, C < W, C ≤ F

निष्कर्ष:

  1. C > D
  2. F > Q

(a) फक्त I सत्य आहे

(b) फक्त II सत्य आहे

(c) I किंवा II एकतर सत्य आहे

(d) I किंवा II दोघेही सत्य नाहीत

(e) I आणि II दोन्ही सत्य आहेत

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 

 Reasoning Daily Quiz in Marathi : 27 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ : 27 जून 2022_30.1

 

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Reasoning : Solutions

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 27 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ : 27 जून 2022_40.1

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 27 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ : 27 जून 2022_50.1

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 27 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ : 27 जून 2022_60.1

 

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 27 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ : 27 जून 2022_70.1

Adda247 Marathi Telegram

Importance of Daily Quiz in Marathi | Daily Quiz in Marathi चे महत्त्व

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा सराव का करावा? RRB परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi For Reasoning चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या IBPS RRB तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आमच्या Adda247-मराठी App वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi, Quiz ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

FAQs: IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2022
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 27 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ : 27 जून 2022_80.1

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 27 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ : 27 जून 2022_90.1

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 27 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ : 27 जून 2022_110.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-ऑगस्ट 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 27 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ : 27 जून 2022_120.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-ऑगस्ट 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.