hca study materials

  • Daily Current Affairs Quiz in Malayalam For KPSC [29th August 2022] | ദൈനംദിന ആനുകാലിക ക്വിസ്

    Current Affairs Quiz in Malayalam: Practice Current Affairs Quiz Questions and Answers in Malayalam, If you have prepared well for this section, then you can score good marks in the examination. Current Affairs Questions included different level news such as...

    Last updated on August 31st, 2022 05:35 pm
  • General English 25 Important Previous year Q&A | HCA Study Material [20 September 2021]

    General English 25 Important Previous year Q & A | HCA Study Material [20 September 2021]: ഹൈകോർട്ട് പരീക്ഷകൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയത്തിനാണ്. ഹൈ കോർട്ടിലേക്ക് ഒരു ജോലി എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടാൻ ഞങ്ങളിതാ നിങ്ങൾക്കായി...

    Published On September 20th, 2021