English for high court assistant

  • General English 25 Important Previous year Q&A | HCA Study Material [20 September 2021]

    General English 25 Important Previous year Q & A | HCA Study Material [20 September 2021]: ഹൈകോർട്ട് പരീക്ഷകൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയത്തിനാണ്. ഹൈ കോർട്ടിലേക്ക് ഒരു ജോലി എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടാൻ ഞങ്ങളിതാ നിങ്ങൾക്കായി...

    Published On September 20th, 2021