Malyalam govt jobs   »   Syllabus   »   VFA Syllabus 2021

Village Field Assistant Syllabus 2021 – വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് 2021, pdf ഓൺലൈനായി @keralapsc.gov.in ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

Village Field Assistant Syllabus 2021 – വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് 2021, pdf ഓൺലൈനായി @keralapsc.gov.in ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക: കേരള PSC വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് 2021 ഈ പേജിൽ ഇവിടെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ പേജിൽ KPSC VFA പരീക്ഷ പാറ്റേൺ 2021 പരിശോധിക്കുക. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അടുത്തിടെ കേരള പിഎസ്‌സി വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഓൺലൈനിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കേരള PSC വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ ഓൺലൈനായി പൂരിപ്പിക്കാം. KPSC VFA അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2021 ഒക്ടോബർ 20 ആണ്. അതിനാൽ വില്ലേജ് ഫയൽ ചെയ്ത അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകൾക്ക് ഇതിനകം അപേക്ഷിച്ചവർക്ക് KPSC വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് 2021 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. 2021 സിലബസിനൊപ്പം ഞങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സി. വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ പാറ്റേൺ 2021. കൂടാതെ കേരള PSC വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയ 2021 എന്നിവ പരിശോധിക്കുക.

Also Read: Kerala High Court Assistant Exam Date 2021

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

Also Read: Kerala PSC Plus Two (12th) Level Prelims Result

സെപ്റ്റംബർ 2021ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലികവിവരങ്ങൾ
September 4th week

×
×

Download your free content now!

Download success!

Village Field Assistant Syllabus 2021| Check Exam Pattern & Download Syllabus PDF @keralapsc.gov.in_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Village Field Assistant Syllabus 2021: Overview (അവലോകനം)

കേരള റവന്യൂ വകുപ്പിലെ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് (VFA) റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (PSC) പുറത്തിറക്കി. യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാം. വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരളത്തിലെ ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കും. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പരീക്ഷ നടത്തി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കും. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കട്ട് ഓഫ് മാർക്കും വ്യത്യാസപ്പെടും. ഈ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കേരള PSC വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് (VFA) സിലബസും പരീക്ഷ പാറ്റേണും പരിശോധിക്കാം.

Name of Organization Kerala Public Service Commission
Post Name Village Field Assistant
Application starts from September 15th, 2021
Application Form Last Date October 20th, 2021
Category Syllabus
Apply mode Online
Scale of Pay Rs: 17,000 – 37,500/-
Official ink keralapsc.gov.in

Read More: Kerala Village Field Assistant Recruitment 2021| Notification Out

Kerala PSC Village Field Assistant (VFA) Exam Pattern (പരീക്ഷ പാറ്റേൺ)

വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ പാറ്റേൺ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു-

 • ഒബ്ജക്ടീവ് ടൈപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയിസാണ് പരീക്ഷയുടെ രീതി.
 • മൊത്തം മാർക്ക് 100 ആണ്.
 • സമയ ദൈർഘ്യം 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ്.

Kerala PSC Village Field Assistant (VFA) Syllabus PDF (സിലബസ്)

കേരള PSC വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് (VFA) സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഏതൊരു മത്സരപരീക്ഷയ്ക്കും, സിലബസ്, പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വളരെ നല്ലൊരു പഠന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ശരിയായ പഠന പദ്ധതിയും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും കഠിനാധ്വാനവും ഉപയോഗിച്ച് ഒരാൾക്ക് ഏത് മത്സര പരീക്ഷയും എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാൻ കഴിയും.

Read More: Kerala PSC LDC Mains Syllabus 2021 PDF Download

Village Field Assistant Syllabus 2021| Check Exam Pattern & Download Syllabus PDF @keralapsc.gov.in_60.1
Kerala PSC VFA Exam

Kerala PSC Village Field Assistant Syllabus Download Subject Wise (വിഷയം തിരിച്ചുള്ളത്)

ലളിതമായ ഗണിതം

 • ലളിതവൽക്കരണം
 • അനുപാതവും അനുപാതവും, ശതമാനം.
 • ജോലിയും സമയവും.
 • സീക്വൻസും സീരീസും.
 • പെർമുട്ടേഷനുകളും കോമ്പിനേഷനുകളും
 • സാധ്യത
 • സംഖ്യാ സംവിധാനങ്ങൾ.
 • സമയവും ദൂരവും.
 • ഏരിയ, വോളിയം, ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ഉപരിതല പ്രദേശം
 • ലാഭവും നഷ്ടവും.
 • മിശ്രിതങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും.
 • ലളിതമായ പലിശ
 • കൂട്ടുപലിശ
 • സർഡുകളും സൂചികകളും.
 • ഡാറ്റ വ്യാഖ്യാനം തുടങ്ങിയവ

 

മാനസിക കഴിവ്

 

 • പരമ്പര
 • ഗണിതശാസ്ത്ര ചിഹ്നങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ
 • സാദൃശ്യം – പദ സാദൃശ്യം, അക്ഷര സാമ്യം, സംഖ്യാ സാമ്യം
 • വിചിത്ര മനുഷ്യൻ പുറത്ത്
 • കോഡിംഗും ഡീകോഡിംഗും
 • കുടുംബ ബന്ധം
 • ദിശാബോധം
 • സമയവും കോണുകളും
 • ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയവും അതിന്റെ പ്രതിഫലനവും
 • തീയതിയും കലണ്ടറും
 • ക്ലറിക്കൽ കഴിവ്
 • രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രം, സാഹിത്യം, കല, സംസ്കാരം, കായികം – സമകാലിക കാര്യങ്ങൾ
 • ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ, ജൈവമണ്ഡലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ

നിലവിലെ കാര്യങ്ങൾ

 • രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം, സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം, കല, സംസ്കാരം, കായികം, പദാവലി തുടങ്ങിയ സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ

 

കേരള നവോത്ഥാനം

Download the PDF for Kerala PSC VFA Syllabus 2021: Click here

ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ്

 

 • വാക്യങ്ങളുടെ തരങ്ങളും വാക്യങ്ങളുടെ കൈമാറ്റവും
 • സംസാരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ, ക്രിയയുടെയും വിഷയത്തിന്റെയും ഉടമ്പടി
 • നാമവിശേഷണങ്ങളുടെയും ക്രിയാപദങ്ങളുടെയും ആശയക്കുഴപ്പം, നാമവിശേഷണങ്ങളുടെ താരതമ്യം
 • ലേഖനങ്ങൾ – നിശ്ചിതവും അനിശ്ചിതവുമായ ലേഖനങ്ങൾ, പ്രാഥമിക, മാതൃകാ സഹായ ക്രിയകളുടെ ഉപയോഗം
 • ചോദ്യങ്ങൾ, ഇൻഫിനിറ്റീവ്, ജെറണ്ട്സ് എന്നിവ ടാഗ് ചെയ്യുക
 • ടെൻഷൻസ്, ടെൻഷൻസ് ഇൻ കണ്ടീഷനൽ ടെൻസസ്
 • ക്രിയാവിശേഷണങ്ങളും ക്രിയാപദങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും, മുൻഗണനകളും
 • പരസ്പര ബന്ധങ്ങളുടെ ഉപയോഗം
 • പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ പ്രസംഗം
 • സജീവവും നിഷ്ക്രിയവുമായ ശബ്ദം, വാക്യങ്ങളുടെ തിരുത്തൽ
 • ഏകവചനവും ബഹുവചനവും, ലിംഗ മാറ്റം, കൂട്ടായ നാമങ്ങൾ
 • മറ്റ് വാക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള പദ രൂപീകരണവും പ്രിഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സഫിക്സ്, സംയുക്ത പദങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും
 • പര്യായങ്ങൾ, വിപരീതപദങ്ങൾ, പദസമുച്ചയ ക്രിയകൾ
 • വിദേശ പദങ്ങളും പദങ്ങളും, ഒരു വാക്കിന് പകരക്കാർ
 • വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു, സ്പെല്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ്
 • പദങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Village Field Assistant Syllabus 2021| Check Exam Pattern & Download Syllabus PDF @keralapsc.gov.in_70.1
Kerala Village Field Assistant 2.0 Batch

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Village Field Assistant Syllabus 2021| Check Exam Pattern & Download Syllabus PDF @keralapsc.gov.in_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Village Field Assistant Syllabus 2021| Check Exam Pattern & Download Syllabus PDF @keralapsc.gov.in_100.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.