Malyalam govt jobs   »   Notification   »   SSC MTS Syllabus 2023

SSC MTS സിലബസ് 2023 – വിശദമായ സിലബസ് & പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ പരിശോധിക്കുക

SSC MTS സിലബസ് 2023 : മൾട്ടിടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫിനും ഹവൽദാറിനുമായുള്ള 11409 തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (SSC) SSC MTS വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. SSC MTS ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2023 ജനുവരി 18 മുതൽ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിച്ച് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയ്ക്കായുള്ള അവസാന തീയതി 2023 ഫെബ്രുവരി 17 ആണ്. SSC MTS 2023 അപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് SSC MTS സിലബസിനെ പറ്റി സംശയം ഉണ്ടാകാം. SSC MTS സിലബസിനെ (SSC MTS Syllabus 2023) ക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രധാന വിവരങ്ങളും ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുക.

If you have any query regarding the SSC MTS recruitment, Kindly fill the form given below.

CLICK HERE

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

SSC MTS Syllabus 2023 - Check Detailed Exam Pattern_40.1
Adda247 Kerala Telegram Link

SSC MTS സിലബസ് 2023

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (SSC) വിശദമായ SSC സിലബസിനൊപ്പം വിവിധ MTS ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. അപേക്ഷകർ അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് SSC MTS സിലബസും പരീക്ഷ പാറ്റേണും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. SSC MTS പരീക്ഷയിൽ രണ്ട് പേപ്പറുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പേപ്പർ 1-ൽ 2 സെഷനുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. SSC MTS പേപ്പർ 1 സിലബസിൽ റീസണിംഗ് എബിലിറ്റി, ന്യൂമറിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്, ജനറൽ അവയർനസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ 4 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്.

SSC MTS Syllabus 2023 - Check Detailed Exam Pattern_50.1
SSC MTS & Havaldar Batch 2

SSC MTS സിലബസ് 2023 : വിജ്ഞാപന PDF

ഔദ്യോഗിക SSC MTS വിജ്ഞാപനം 2023, 2023 ജനുവരി 18-ന് SSC-യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ www.ssc.nic.in-ൽ SSC പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് SSC MTS 2023 വിജ്ഞാപനത്തിൽ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്, അതിൽ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അതുവരെ അപേക്ഷകർക്ക് താഴെ ലഭ്യമായ ലിങ്കിൽ നിന്ന് മുൻവർഷത്തെ SSC MTS വിജ്ഞാപനം പരിശോധിച്ച് PDF ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

SSC MTS 2023 വിജ്ഞാപനം

SSC MTS 2023 പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ

SSC MTS 2023 ന്റെ പരീക്ഷ 3 വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ നടത്തും: പേപ്പർ-1, PET/PST (ഹവൽദാർക്ക് മാത്രം) പേപ്പർ-2 (വിവരണാത്മക പരീക്ഷ). പേപ്പർ-1 എന്നത് ഒരു ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയാണ്, അത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്‌സ് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും.

Read More : SSC MTS യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം & പ്രായപരിധി 2023

SSC MTS 2023 പേപ്പർ-1 പരീക്ഷ പാറ്റേൺ

  • SSC MTS 2023 പേപ്പർ I ദ്വിഭാഷയായിരിക്കും, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ഭാഷകൾ, ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം ഒഴികെ.
  • കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ 2 സെഷനുകളിലായി നടത്തും.
  • സെഷൻ-I, സെഷൻ-II എന്നിവയും രണ്ട് സെഷനുകളും നിർബന്ധമായും പരീക്ഷിക്കണം.
  • ഒരു സെഷനും ശ്രമിക്കാത്തത് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അയോഗ്യനാക്കും.
  • സെഷൻ 2ൽ ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 1 മാർക്കിന്റെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നാൽ സെഷൻ 1 ന് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാകില്ല.
  • കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ളവർക്ക് അധിക സമയം ഉണ്ടാകും.
  • മാർക്കുകളുടെ നോർമലൈസേഷൻ നടത്തും.
Subject No of Questions Marks Duration
Session 1
Numerical and Mathematical Ability 20 60 45 minutes
Reasoning Ability and Problem-Solving 20 60
Total 40 120
Session 2
General Awareness 25 75 45 minutes
English Language and Comprehension 25 75
Total 50 150

Read More : Kerala PSC Reserve Watcher/ Depot Watcher/ Survey Lascar Mains Syllabus 2023

SSC MTS 2023 പേപ്പർ-1 സിലബസ്

ഈ വർഷം, ഒരു പുതിയ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് SSC MTS 2023 പരീക്ഷ നടത്താൻ കമ്മീഷൻ പോകുന്നു, മാത്രമല്ല ടയർ -2 പരീക്ഷയില്ല. SSC MTS CBE യുടെ സിലബസ് മാറ്റി രണ്ട് സെഷനുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

G.l ആൻഡ് റീസണിംഗിനുള്ള SSC MTS സിലബസ്

SSC MTS Syllabus 2023: General Intelligence & Reasoning
Number & Alphabetical Series
Coding-Decoding
Analogy
Odd one Out
Syllogism
Directions Sense
Ranking
Non-verbal: Paper Folding & Cutting, Mirror Image, Embedded or Complete the Image, Counting Figure
Blood relations
Matrix
Mathematical Calculations
Words order according to the dictionary

സംഖ്യാ അഭിരുചിക്കായുള്ള SSC MTS സിലബസ്

SSC MTS Syllabus 2023 for Numerical Aptitude
Number System/HCF/LCM
Percentage, Average
Time & Work
Profit & Loss
Ratio, Mixture & Alligation
Time Speed Distance
CI & SI
Geometry
Mensuration
Trigonometry
DI
Algebra

ഇംഗ്ലീഷിനുള്ള SSC MTS സിലബസ്

SSC MTS Syllabus 2023 for English
Spot the error
Fill in the blanks
Synonyms
Antonyms
Spelling/detecting mis-spelt words
Idioms & Phrases,
One word substitution
Improvement of sentences
Comprehension Passage

പൊതു അവബോധത്തിനായുള്ള SSC MTS സിലബസ് 2023

SSC MTS Syllabus 2023 for General Awareness
Indian Constitution
Award-Winning Books
History, Culture
Awards and Honors
Economy and Polity
Current Affairs, Science Inventions & Discoveries
Important Financial

Read More : SSC MTS ശമ്പളം 2023

SSC MTS ഓൺലൈൻ ലിങ്ക് 2023

SSC ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ @ssc.nic.in-ൽ SSC MTS ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങിയതോടൊപ്പം ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സജീവമാകുന്നതായിരിക്കും. SSC MTS ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ 2023 ഫെബ്രുവരി 17 വരെ സജീവമാണ്‌. ലിങ്ക് ഔദ്യോഗികമായി സജീവമാകുമ്പോൾ, SSC MTS 2023-ന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് താഴെയുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

SSC MTS ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ 2023

 

ഇതര പരീക്ഷകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, ദൈനംദിന ക്വിസുകൾ  എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

SSC MTS Syllabus 2023 - Check Detailed Exam Pattern_60.1
Kerala Central Exams Maha Pack

*ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് | ADDA247 മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കൂ*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

FAQs

When will SSC MTS Exam 2023 be conducted?

SSC MTS Exam 2023 will be conducted in April 2023.

Is there any negative marking in SSC MTS Paper?

There is no negative marking in session 1 of Paper 1 while there is a negative marking of mark 1 in Session 2.

What is the syllabus for SSC MTS Paper I?

SSC MTS Paper I will have four sections: General English, General Intelligence and Reasoning, Numerical Aptitude, and General Awareness

Download your free content now!

Congratulations!

SSC MTS Syllabus 2023 - Check Detailed Exam Pattern_80.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

SSC MTS Syllabus 2023 - Check Detailed Exam Pattern_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.