Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   RBI Governors List

RBI Governors List| List of Governors of Reserve Bank of India (RBI)- From 1935 to 2021| KPSC Study Material| RBI ഗവർണർമാരുടെ പട്ടിക

Table of Contents

RBI ഗവർണർമാരുടെ പട്ടിക(List of Governors of Reserve Bank of India (RBI)) 1935 മുതൽ 2021 വരെ: നിലവിലെ RBI ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസാണ്, ഇന്ത്യയുടെ 25 -ാമത് RBI ഗവർണറാണ്. 2021 ഡിസംബർ 12 -നാണ് അദ്ദേഹം നിയമിതനായത്. RBI യുടെ ആദ്യ ഗവർണർ സർ ആയിരുന്നു. 1935 ൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്കർ ആയിരുന്നു ഓസ്ബോൺ സ്മിത്ത്. RBI യുടെ മൂന്നാമത്തെ ഗവർണർ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നു, സർ. സി.ഡി. അടുത്ത 5 വർഷത്തേക്ക് 1943 ൽ ദേശ്മുഖിനെ നിയമിച്ചു.ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർമാരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയാൻ, മുഴുവൻ ലേഖനവും വായിച്ച് മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ പൊതുവിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. 1935 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള 25 RBI ഗവർണർമാരുടെ പൂർണ്ണ പട്ടിക പരിശോധിക്കുക.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

 

List of RBI Governors: Overview (അവലോകനം)

1935 -ൽ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപിതമായതിനുശേഷം, RBI യെ ഇതുവരെ 25 ഗവർണർമാർ നയിച്ചു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഞങ്ങൾ RBI ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ജോലികളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും, ഒരു ഗവർണറെ എങ്ങനെ നിയമിക്കും, RBI ഗവർണർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യും. ഉർജിത് പട്ടേലിൽ നിന്ന് അധികാരമേറ്റ ശക്തികാന്ത ദാസാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത്.
ബാങ്കിംഗ് പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിലൂടെ പോകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, കാരണം ഇതിൽ നിന്നും GA വിഭാഗത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ തയ്യാറെടുപ്പിലും ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകും.

Read More: List of Prime Ministers of India From 1947-2021: KPSC Study Material

Current Governor of RBI – Shaktikanta Das

ശക്തികാന്ത ദാസ് (ജനനം 26 ഫെബ്രുവരി 1957) തമിഴ്‌നാട് കേഡറിലെ 1980 ബാച്ച് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് (ഐഎഎസ്) ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. നിലവിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ആർബിഐ) 25-ാമത് ഗവർണറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന അദ്ദേഹം മുമ്പ് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ സമിതിയിലും ജി 20 യിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഷെർപ്പയിലും അംഗമായിരുന്നു.

How the Governor of RBI is Appointed?(ഗവർണറെ എങ്ങനെയാണ് നിയമിക്കുന്നത്?)

ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ RBI ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നു. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രകാരം rbi.org.in “റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഡയറക്ടർ ബോർഡാണ്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ബോർഡ് ഭാരത സർക്കാർ നിയമിക്കുന്നത്.

Read More: List of All President of India| Kerala PSC Study Material

Role And Responsibility Of RBI Governor (റോളും ഉത്തരവാദിത്തവും)

ആർബിഐ ഗവർണറുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്ന്, ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ അവനെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്ന നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. ആർബിഐ ഗവർണർ കണക്കിലെടുക്കുന്ന ചില പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു:

 • RBI ഗവർണർ രാജ്യത്തെ കറൻസി വിതരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കുന്നു.
 • ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളും വിദേശ ബാങ്കുകളും തുറക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും RBI ഗവർണർക്കാണ്.
 • സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ചില നയങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും സമൂഹത്തിലെ ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആർബിഐ ഗവർണറുടെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലൊന്ന്.
 • ഇന്ത്യയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ/ മുൻകൂർ/ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾക്കുള്ള പലിശ നിരക്കും മിനിമം വായ്പ നിരക്കും അമിതമായി കണക്കാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന വാദം ആർബിഐ ഗവർണർ വഹിക്കുന്നു.
 • ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ആർബിഐ ഗവർണർ ഉത്തരവാദിയാണ്. ആർബിഐ ഗവർണറുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ആർബിഐയിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും നീക്കാനാവില്ല.
 • ഇന്ത്യയിലെ വിദേശനാണ്യത്തിന്റെ ക്രമമായ വികസനവും പരിപാലനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ആർബിഐ ഗവർണർ ഉത്തരവാദിയാണ്. ഫെമ (ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്റ്റ്) 1999 -നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദിയാണ്, ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ബാഹ്യ വ്യാപാരത്തിനും പേയ്‌മെന്റിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്.
 • ആർബിഐ ഗവർണർ പുതിയ കറൻസി പ്രശ്നവും നാണയങ്ങളും നാണയങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്നത് പൊതു ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല.
 • ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ കറൻസി കറൻസി അളവിൽ പര്യാപ്തമാണോയെന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനും ഉറപ്പുവരുത്താനും ആർബിഐ ഗവർണർ ഉത്തരവാദിയാണ്.
 • ദേശീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
 • മുൻഗണനാ മേഖലയ്ക്കുള്ള നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാർഷിക ബാങ്കുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ആർബിഐ ഗവർണർ ഉത്തരവാദിയാണ്.
 • പ്രാദേശിക ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകൾ, സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുകൾ, വിവിധ പ്രാദേശിക ഏരിയ ബാങ്കുകൾ എന്നിവ ആർബിഐ ഗവർണർ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

Read More: Largest State of India 2021: KPSC Study Material

List of RBI Governors (ഗവർണർമാരുടെ പട്ടിക)

Name of the Governor Tenure
1.  Sir Osborne Smith 1st Jan 1935 to 30th June 1937
2. Sir James Taylor 1st July 1937 to 17th Feb 1943
3. Sir C D Deshmukh 11th Aug 1943 to 30th June 1949
4. Sir Benegal Rama Rau 1st July 1949 to 14th Jan 1957
5. K G Ambegaonkar 14th Jan 1957 to 28th Feb 1957
6. H V R Iengar 1st March 1957 to 28th Feb 1962
7. P C Bhattacharya 1st March 1962 to 30th Sept 1967
8. L K Jha 1st July 1967 to 3rd May 1970
9. B N Adarkar 4th May 1970 to 15th June 1970
10. S Jagannathan 16th June 1970 to 19th May 1975
11. N C Sen Gupta 19th May 1975 to 19th Aug 1975
12. K R Puri 20th Aug 1975 to 2nd May 1977
13. M Narasimham 2nd May 1977 to 30th Nov 1977
14. Dr. I G Patel 1st Dec 1977 to 15th Sept 1982
15. Dr. Manmohan Singh 16th Sept 1982 to 14th Jan 1985
16. A Ghosh 15th Jan 1985 to 4th Feb 1985
17. R N Malhotra 4th Feb 1985 to 22nd Dec 1990
18. Venkitaramanan 22nd Dec 1990 to 21st Dec 1992
19. Dr. C Rangarajan 22nd Dec 1992 to 21st Nov 1997
20. Dr. Bimal Jalan 22nd Nov 1997 to 6th Sept 2003
21. Dr. Y V Reddy 6th Sept 2003 to 5th Sept 2008
22. Dr. D. Subbarao 5th Sept 2008 to 4th Sept 2013
23. Dr.RaghuramRajan 4th Sept 2013 to 4th Sept 2016
24. Dr.Urjit R. Patel 4th Sept 2016 to 11th Dec 2018
25. Shaktikanta Das 12 Dec 2018 to date

Read More: Selected 40 Questions and Answers for Kerala PSC Degree Level Preliminary Exams

Sir Osborne Smith1935 ജനുവരി 1 മുതൽ 1937 ജൂൺ 30 വരെ

സർ ഓസ്ബോൺ സ്മിത്ത്, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബാങ്കർ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആദ്യ ഗവർണർ ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിനുമുമ്പ്, ബാങ്ക് ഓഫ് ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസിൽ 20 വർഷത്തിലധികം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതിനാൽ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ 30 വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു.

Read More: Kerala PSC Exam Calendar November 2022

 

Sir James Taylor1 ജൂലൈ 1937 മുതൽ 17 ഫെബ്രുവരി 1943 വരെ

സർ ജെയിംസ് ബ്രെയ്ഡ് ടെയ്‌ലർ ഡെപ്യൂട്ടി കൺട്രോളർ, പിന്നീട് കറൻസി കൺട്രോളർ, രണ്ടാമത്തെ ഗവർണർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ സെക്രട്ടറി എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചു.

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബില്ലിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പും പൈലറ്റിംഗുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു, വെള്ളി കറൻസിയിൽ നിന്ന് ഫിയറ്റ് പണമായി മാറാനുള്ള തീരുമാനവും.

Sir C D Deshmukh 1943 ആഗസ്റ്റ് 11 മുതൽ 1949 ജൂൺ 30 വരെ

ചിന്തമാൻ ദ്വാരകനാഥ് ദേശ്മുഖ് ആയിരുന്നു ആർബിഐയുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഗവർണർ. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിലും അംഗമായിരുന്നു. ആർബിഐയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, “ഗവർണർ ആയിരുന്ന കാലത്ത്, 1944 ലെ ബ്രെട്ടൺ വുഡ്സ് ചർച്ചകളിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും രാജ്യത്തിന്റെ വിഭജനത്തിലേക്കും റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽവിഭജിക്കപ്പെട്ടു.

 

Sir Benegal Rama Rau1949 ജൂലൈ 1 മുതൽ 1957 ജനുവരി 14 വരെ

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ബാങ്കിന്റെ ഗവർണറായിരുന്ന സർ ബെനഗൽ രാമ റാവു അറിയപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

 

K G Ambegaonkar1957 ജനുവരി 14 മുതൽ 1957 ഫെബ്രുവരി 28 വരെ

ഗവർണറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കെ ജി അംബേഗാവ്കർ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയായും ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസസ് അംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചു. നിരവധി കാർഷിക സംരംഭങ്ങൾക്കും ആർബിഐയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ അദ്ദേഹം അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതായി അറിയപ്പെടുന്നു. കെജി അംബേഗാവ്കർ ഒരു നോട്ടിലും ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല.

 

H V R Iengar1 മാർച്ച് 1957 മുതൽ 28 ഫെബ്രുവരി 1962 വരെ

റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറായി നിയമിതനാകുന്നതിനുമുമ്പ്, ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനായും എച്ച് വി ആർ ഐംഗർ പ്രവർത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായുള്ള ഇൻഷുറൻസ് 1962 ൽ അവതരിപ്പിച്ചു, ഇത് നിക്ഷേപ ഇൻഷുറൻസിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയ ആദ്യകാല രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റി. പണനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്രെഡിറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പോലെ വേരിയബിൾ ക്യാഷ് റിസർവ് അനുപാതം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചു.

 

P C Bhattacharya 1962 മാർച്ച് 1 മുതൽ 1967 സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ

ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് സർവീസിൽ അംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനായും നിയമിച്ചു. ഈ റോളുകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ആർബിഐ ഗവർണറായി.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ചില സംഭവവികാസങ്ങളിൽ ക്രെഡിറ്റ് റെഗുലേഷന്റെ ഒരു ഉപകരണമായി ക്രെഡിറ്റ് ഓതറൈസേഷൻ സ്കീം അവതരിപ്പിക്കുക, 1966 ൽ രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച, ഇറക്കുമതി ഉദാരവൽക്കരണം, കയറ്റുമതി സബ്സിഡികൾ ഇല്ലാതാക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളുടെ ഒരു പാക്കേജ് ഉൾപ്പെടുന്നു.

 

L K Jha  – 1967 ജൂലൈ 1 മുതൽ 1970 മേയ് 3 വരെ


ആർബിഐ ഗവർണർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് എൽ കെ ജാ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ മേൽ സാമൂഹിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. 1969 ൽ 14 പ്രധാന വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു, റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അംഗീകാരം ഇല്ലാത്ത ഒരു നടപടി.

 

B N Adarkar 4 മേയ് 1970 മുതൽ 15 ജൂൺ 1970 വരെ

ബി എൻ ആദാർക്കർ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു, എസ് ജഗന്നാഥൻ ആ പദവി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുവരെ ഗവർണർ പദവി വഹിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിൽ സുപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

 

S Jagannathan – 1970 ജൂൺ 16 മുതൽ 1975 മേയ് 19 വരെ

എസ് ജഗന്നാഥൻ റിസർവ് ബാങ്കിൽ ഗവർണറായി നിയമിതനാകുന്നതിനുമുമ്പ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിലും പിന്നീട് ലോകബാങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. പിന്നീട് ഐഎംഎഫിൽ ഇന്ത്യൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി.

 

N C Sen Gupta19 മേയ് 1975 മുതൽ 19 ഓഗസ്റ്റ് 1975 വരെ

കെ ആർ പുരി അധികാരമേൽക്കുന്നതുവരെ എൻ സി സെൻ ഗുപ്തയെ മൂന്നു മാസത്തേക്ക് ഗവർണറായി നിയമിച്ചു. നേരത്തെ അദ്ദേഹം ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ബാങ്കിംഗ് വകുപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.

 

K R Puri 20 ഓഗസ്റ്റ് 1975 മുതൽ 2 മേയ് 1977 വരെ

കെ ആർ പൂരിയുടെ കാലത്ത് ആർആർബികൾ- പ്രാദേശിക ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ആർബിഐയിൽ ഗവർണറായി നിയമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

M Narasimham2 മേയ് 1977 മുതൽ 30 നവംബർ 1977 വരെ

ആർബിഐയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, സാമ്പത്തിക വകുപ്പിൽ റിസർച്ച് ഓഫീസറായി ബാങ്കിൽ ചേർന്ന റിസർവ് ബാങ്ക് കേഡറിൽ നിന്ന് നിയമിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഗവർണർ എം. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സർക്കാരിൽ ചേർന്നു, ഗവർണറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പിന്റെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

 

Dr. I G Patel1977 ഡിസംബർ 1 മുതൽ 1982 സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ

ഡോ. ഐ ജി പട്ടേൽ ആർബിഐയിൽ ഗവർണറായി ചേർന്നു, ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ സെക്രട്ടറിയായും അതിനുശേഷം ഐക്യരാഷ്ട്ര വികസന പദ്ധതിയിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ആറ് സ്വകാര്യമേഖല ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു, മുൻഗണനാ മേഖല വായ്പ നൽകുന്നതിനുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു, നിക്ഷേപ ഇൻഷുറൻസും ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷനുകളും ലയിപ്പിക്കുകയും ഒരു വകുപ്പുതല പുനoസംഘടന ബാങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
1981 -ൽ ഐഎംഎഫിന്റെ വിപുലമായ ഫണ്ട് സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഡോ. ഐ ജി പട്ടേൽ സജീവ പങ്കുവഹിച്ചതായി അറിയപ്പെടുന്നു.

 

Dr. Manmohan Singh1982 സെപ്റ്റംബർ 16 മുതൽ 1985 ജനുവരി 14 വരെ

ഡോ. മൻമോഹൻ സിംഗ് ഗവർണറായി നിയമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയായും ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയമത്തിൽ പുതിയ ആമുഖങ്ങൾ കാണുകയും അർബൻ ബാങ്ക് വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

 

A Ghosh15 ജനുവരി 1985 മുതൽ 4 ഫെബ്രുവരി 1985 വരെ

ആർ എൻ മൽഹോത്രയ്ക്ക് ചുമതലയേൽക്കുന്നതുവരെ ഒരു ഘോഷിനെ 15 ദിവസത്തേക്ക് ഗവർണറായി നിയമിച്ചു. അദ്ദേഹം ആർബിഐയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായിരുന്നു.

 

R N Malhotra4 ഫെബ്രുവരി 1985 മുതൽ 22 ഡിസംബർ 1990 വരെ

ആർ.എൻ. മൽഹോത്ര ആർബിഐ ഗവർണറായി ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൽ അംഗമായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഐഎംഎഫിന്റെ സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എന്നിവരായിരുന്നു.

 

Venkitaramanan1990 ഡിസംബർ 22 മുതൽ 1992 ഡിസംബർ 21 വരെ

എസ് വെങ്കിട്ടരാമൻ ഗവർണറായി നിയമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർണാടക സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക സെക്രട്ടറിയായും ഉപദേശകനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐഎംഎഫിന്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി അറിയപ്പെടുന്നത്, അവിടെ രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പരിപാടിയും ആരംഭിച്ചു.

 

Dr. C Rangarajan1992 ഡിസംബർ 22 മുതൽ 1997 നവംബർ 21 വരെ

ഡോ. സി രംഗരാജൻ ആർബിഐ ഗവർണറാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ അംഗം, പത്താം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അംഗം എന്നീ നിലകളിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു.
ഔദ്യോഗിക RBI വെബ്സൈറ്റ് അനുസരിച്ച്- “പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മാനേജ്മെന്റിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു ഏകീകൃത വിനിമയ നിരക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ കലാശിച്ചു. പണനയ മേഖലയിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ബാങ്കും സർക്കാരും തമ്മിൽ ചരിത്രപരമായ മെമ്മോറാണ്ടം ഒപ്പിട്ടു, അതുവഴി ബാങ്ക് സർക്കാരിന് താൽക്കാലിക ട്രഷറി ബില്ലുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫിനാൻസിന് ഒരു നിയന്ത്രണം നൽകി. ”

 

Dr. Bimal Jalan1997 നവംബർ 22 മുതൽ 2003 സെപ്റ്റംബർ 6 വരെ

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോ. ബിമൽ ജലൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ്, ബാങ്കിംഗ് സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി, ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ അംഗം സെക്രട്ടറി, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക സമിതി അധ്യക്ഷൻ ഗവർണർ എന്ന നിലയിൽ. പേയ്മെന്റ് ബാലൻസ്, ഫോറെക്സ് പൊസിഷൻ, കുറഞ്ഞ പണപ്പെരുപ്പം, മൃദു പലിശ നിരക്ക് എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി അറിയപ്പെടുന്നത്.

 

Dr. Y V Reddy – 2003 സെപ്തംബർ 6 മുതൽ 2008 സെപ്തംബർ 5 വരെ

ഡോ. യാഗ വേണുഗോപാൽ റെഡ്ഡി ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ സെക്രട്ടറി (ബാങ്കിംഗ്), വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ആറുവര്‍ഷംറിസർവ് ബാങ്കിന്‍റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ

 

Dr. D. Subbarao5 സെപ്റ്റംബർ 2008 മുതൽ 4 സെപ്റ്റംബർ 2013 വരെ

ഡോ. സുബ്ബറാവു 2008 ൽ ആർബിഐ ഗവർണർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.ഡോ. സുബ്ബറാവു നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക സമിതി (2005-2007), ലോക ബാങ്കിലെ പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ (1999-2004), ആന്ധ്ര സർക്കാരിന്റെ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി (1993-98), സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പ്, ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം, ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ (1988-1993)ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

Dr. Raghuram Rajan2013 സെപ്തംബർ 4 മുതൽ 2016 സെപ്റ്റംബർ 4 വരെ

ഡോ. രഘുറാം രാജൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 23 -ാമത് ഗവർണറായിരുന്നു, ഇതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം ചിക്കാഗോ സർവകലാശാലയിലെ ബൂത്ത് സ്കൂളിൽ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ എറിക് ജെ. ഗ്ലീച്ചർ വിശിഷ്ട സേവന പ്രൊഫസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
2003 നും 2006 നും ഇടയിൽ, രാജൻ ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിലെ ചീഫ് ഇക്കണോമിസ്റ്റും റിസർച്ച് ഡയറക്ടറുമായിരുന്നു ഡോ. അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

 • മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് സേവിംഗ് ക്യാപിറ്റലിസം ലുയിഗി സിംഗേൽസുമായി സഹ-രചയിതാവ്( co-authored Saving Capitalism from the Capitalists with Luigi Zingales)
 • തെറ്റായ വരികൾ: എങ്ങനെയാണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒടിവുകൾ ഇപ്പോഴും ലോക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത്,
  (Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy)
  ഇതിനായി അദ്ദേഹത്തിന് 2010 ൽ മികച്ച ബിസിനസ് പുസ്തകത്തിനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ്-ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ് സമ്മാനം ലഭിച്ചു.

 

Dr. Urjit R. Patel – 2016 സെപ്റ്റംബർ 4 മുതൽ 2018 ഡിസംബർ 11 വരെ

ഡോ. ഉർജിത് ആർ പട്ടേൽ ആർബിഐ ഗവർണർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.നേരിട്ടുള്ള നികുതികൾക്കുള്ള ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (കേൽക്കർ കമ്മിറ്റി), സിവിൽ ആൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസ് പെൻഷൻ സിസ്റ്റം അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉന്നതതല വിദഗ്ദ്ധ സംഘം, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സംബന്ധിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്, ഗ്രൂപ്പ്ടെലികോം വിഷയങ്ങൾ, സിവിൽ ഏവിയേഷൻ പരിഷ്കരണ സമിതി, സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡുകളിലെ വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉന്നതതല സമിതികളിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു.

 

Shaktikanta Das12 ഡിസംബർ 2018 മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ

ശ്രീ ശക്തികാന്ത ദാസ് റിട്ടയേർഡ് ഐഎഎസ് മുൻ സെക്രട്ടറിയാണ്, റവന്യൂ വകുപ്പ്, സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പ്, ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം, ഭാരത സർക്കാർ, റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ 25 മത് ഗവർണറായി 2018 ഡിസംബർ 12 മുതൽ ചുമതലയേറ്റു. ഇന്ത്യയുടെ 15 -ാമത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, ജി 20 ഷെർപ അംഗമായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. IMF, G20, BRICS, SAARC തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു.

 

Facts Related to RBI Governors (ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ)

 1. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രവർത്തിച്ച റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ (ആകെ 7 വർഷം, 197 ദിവസം) ബെനഗൽ രാമറാവു ആയിരുന്നു. 1949 ജൂലൈ 1 മുതൽ 1957 ജനുവരി 14 വരെ അദ്ദേഹം ആർബിഐയുടെ തലവനായിരുന്നു.
 2. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം പ്രവർത്തിച്ച റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ അമിതാഭ് ഘോഷ് ആയിരുന്നു. 1985 ജനുവരി 15 മുതൽ 1985 ഫെബ്രുവരി 4 വരെ 20 ദിവസം അദ്ദേഹം ആർബിഐയുടെ തലവനായിരുന്നു.
 3. രാജ്യത്തെ മറ്റ് ബാങ്കുകളെ പോലെ ആർബിഐ ഒരു വാണിജ്യ ബാങ്കല്ല.
 4. മൻമോഹൻ സിംഗ് മാത്രമാണ് ആർബിഐ ഗവർണർ ആയ ഏക പ്രധാനമന്ത്രി (1982 – 1985).
 5. ആർബിഐയുടെ ആദ്യ വനിതാ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായിരുന്നു കെജെ ഉദേഷി.

6.RBI www.paisaboltahai.rbi.org.in എന്ന പേരിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചു. വിപണിയിലെ വ്യാജ നോട്ടുകളെക്കുറിച്ചും ഈ വെബ്ബിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തടയാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിന്.

 1. ആർബിഐ പുറത്തിറക്കിയ കറൻസി നോട്ടുകളിൽ 15 ഭാഷകൾ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 2. RBI IMF (ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട്) അംഗമാണ്.
 3. നാണയങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്നതിനും 1 രൂപ നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുന്നതിനും ഭാരത സർക്കാർ ഉത്തരവാദിയാണ്, ആർബിഐ അല്ല.
 4. ആർബിഐക്ക് രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത്ര കറൻസി നോട്ടുകൾ നൽകാൻ കഴിയും, ഇന്ത്യയ്ക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. 200 കോടി, അതിൽ 115 കോടി സ്വർണ്ണത്തിലും 85 കോടി ഫോറെക്സ് റിസർവിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
Home page Adda247 Malayalam
Kerala PSC Kerala PSC Notification
Current Affairs Malayalam Current Affairs
September Month Exam calander Upcoming Kerala PSC 

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

RBI Governors List| List of Governors From 1935 to 2021_60.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

RBI Governors List| List of Governors From 1935 to 2021_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.