Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [20th November 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Physics Quiz

ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [20th November 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫിസിക്സ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). ഫിസിക്സ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലികവിവരങ്ങൾ
October 1st week

Physics Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ) 

Q1. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വെൻസി ഉള്ളത് ?

(a) വിസിബിൾ റേ.

(b) ഗാമാ റേ.

(c) എക്സ്-റേ.

(d) അൾട്രാവയലറ്റ് റേ.

Read more: Physics Quiz on 15th November 2021 

 

Q2. പ്രകാശത്തിന്റെ ഏത് നിറമാണ് പ്രിസത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കുറവ് വ്യതിചലിക്കുന്നത് ?

(a)  മഞ്ഞ.

(b) പച്ച.

(c) വയലറ്റ്

(d) ചുവപ്പ്.

Read more: Physics Quiz on 11th November 2021 

 

Q3. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗതയെ ബാധിക്കാത്തത്?

(a) സമ്മർദ്ദം

(b) താപനില.

(c) ഈർപ്പം.

(d) സാന്ദ്രത

Read more: Physics Quiz on 3rd November 2021 

 

Q4. റേഡിയോ തരംഗ സംപ്രേഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏത് ?

(a) ക്രോമോസ്ഫിയർ.

(b) ട്രോപോസ്ഫിയർ.

(c) അയണോസ്ഫിയർ.

(d) സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ.

 

Q5. മുങ്ങിപ്പോയ വസ്തുക്കൾ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താനാകും?

(a) റഡാർ

(b) സോണാർ

(c) ക്വാസർ.

(d) പൾസർ

 

Q6. വളരെ ദിശാസൂചനയുള്ള ലൈറ്റ് ബീം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് ?

(a) ഇറേസർ.

(b) ഗ്രേസർ.

(c) മേസർ

(d) ലേസർ

 

Q7. ഫ്രീക്വെൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്?

(a) ഡെസിബെൽ.

(b) വാട്ട്.

(c) ഹെർട്സ്.

(d) ന്യൂട്ടൺ

 

Q8. ഒരു പ്രിസത്തിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ വിഭജിക്കുന്നത് എന്ത് മൂലമാണ് ?

(a) പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം.

(b) പ്രകാശത്തിന്റെ വിതരണം.

(c) പ്രകാശത്തിന്റെ വ്യതിചലനം.

(d) പ്രകാശത്തിന്റെ കിരണഭിന്നത.

 

Q9. മൊമെന്റത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്താണ് ?

(a) വിസ്തീര്‍ണ്ണം

(b) സമ്മർദ്ദം.

(c) ഫോഴ്സ്

(d) വെലോസിറ്റി

 

Q10. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒരു വെർച്വൽ ഫോഴ്സ് ?

(a) സെന്ററിപെട്ടാൽ ഫോഴ്സ് .

(b)സെന്ററിപെട്ടാൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ്.

(C)സെൻട്രിഫ്യൂഗൻ ഫോഴ്സ്.

(d) സ്ട്രോങ്ങ് നുക്ലീയർ ഫോഴ്സ്.

 

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 250 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

September Month

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Physics Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (a) 

Sol.

 • The electromagnetic spectrum is in order of increasing frequencies:–
 • Radiowaves, microwave, infrared waves, visible light, ultraviolet waves, X-ray, and Gamma ray.

S2.(d)

Sol.

 • The smaller the wavelength the larger will be the deviation.
 • As the Red light has largest wavelength, it deviates the least.

 S3. (a)

Sol.

 • Velocity of the sound wave depends upon the temperature, density of medium in which it is traveling.
 • It also depends on moisture content in medium.

S4. (C)

Sol.

 • The layer of the atmosphere that reflects radio waves is the ionosphere.
 • The ionosphere is defined as the layer of the earth’s atmosphere that is ionized by solar and cosmic radiation.

 S5. (b)

Sol.

 • Sonar is used to navigate, communicate with or detect objects in or under the surface of water.

S6.(d)

Sol.

 • Laser is a coherent, monochromatic unidirectional beam of light.

S7. (C)

Sol.

 • The S.I UNIT of frequency is Hertz.
 • 1 Hertz is defined as the one cycle per second.
 • It is named after Heinrich Rudolf Hertz.

S8. (b)

Sol.

These colors are often observed as light passes through a triangular prism. Upon passage through the prism,  the white light is separated into it’s component color’s.-red, orange, yellow, green, blue and violet.

The separation of visible light into it’s different colors is known as dispersion.

S9. (C)

Sol.

 • Rate of change of momentum is equal to the force with respect to time..
 • Momentum=mv.

S10. (C)

Sol.

 • Centrifugal force is an inertial force that is acted upon an object moving in a curved path.
 • It acts outwardly away from the centre of rotation.

 

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [20th November 2021]_50.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?