Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [15th November 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Physics Quiz

ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [15th November 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫിസിക്സ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). ഫിസിക്സ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലികവിവരങ്ങൾ
October 1st week

Physics Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ) 

Q1. ഒരു പന്ത് മുകളിലേക്ക് എറിയുകയാണെങ്കിൽ, ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് മാറാത്തത്?

(a) ത്വരണം.

(b) വേഗത.

(c) സ്ഥിതികോർജ്ജം

(d) ദൂരം.

Read more: Physics Quiz on 11th November 2021 

 

Q2. ഓമിന്റെ നിയമം ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് സാധുതയുള്ളത്?

(a)  അർദ്ധചാലകം.

(b) വിദ്യുച്ഛക്തിവാഹകം.

(c) അതിചാലകം.

(d)ഇൻസുലേറ്റർ.

Read more: Physics Quiz on 3rd November 2021 

 

Q3. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗതയെ ബാധിക്കാത്തത്?

(a) സമ്മർദ്ദം.

(b) താപനില.

(c) ഈർപ്പം.

(d) സാന്ദ്രത.

Read more: Physics Quiz on 23rd October 2021

 

Q4.ക്നോട്ട് എന്തിന്റെ അളവാണ്?

(a)കപ്പലിന്റെ വേഗത.

(b) ഗോളാകൃതിയിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വക്രത.

(c) സൗരവികിരണം.

(d) ഭൂകമ്പത്തിന്റെ തീവ്രത.

 

Q5. ______ എന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നോ ഉള്ള ഒരു ബാഹ്യ ബലം വഴിയുള്ള ഊർജ്ജത്തിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ കൈമാറ്റമാണ്.

(a)വർക്ക്.

(b) പവർ.

(c) ഇന്റൻസിറ്റി.

(d) ഫോഴ്‌സ്

 

Q6. ഭക്ഷണത്തിലെ ഊർജ്ജം ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് അളക്കാൻ കഴിയുക?

(a)കെൽവിൻ.

(b) ജൂൾ.

(c) കലോറി

(d) സെൽഷ്യസ്.

 

Q7. ഫ്രീക്വെൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്?

(a) ഡെസിബെൽ.

(b) വാട്ട്

(c) ഹെർട്സ്.

(d) ന്യൂട്ടൺ.

 

Q8. ഒരു പ്രിസത്തിലുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ വിവിധ നിറങ്ങളുടെ വിഭജനം ________ ആണ്.

(a) പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം.

(b) പ്രകാശത്തിന്റെ വികിരണം.

(c) പ്രകാശത്തിന്റെ വിഭംഗനം.

(d)പ്രകാശത്തിന്റെ വക്രീകരണം.

 

Q9.അനന്തമായ വൈദ്യുത പ്രതിരോധം ഉള്ള പദാർത്ഥത്തെ ________ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

(a)കണ്ടക്ടർ.

(b) ഇൻസുലേറ്റർ.

(c) റെസിസ്റ്റർ.

(d)ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്.

 

Q10. ആരാണ് ബാറ്ററി കണ്ടുപിടിച്ചത്?

(a)ഫാരഡെ.

(b) വോൾട്ട.

(c) മാക്സ്വെൽ.

(d) റോന്റ്ജെൻ.

 

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 250 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

September Month

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Physics Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (a)

Sol.

 • When a ball is thrown up, it is constantly under the gravitational acceleration.
 • So it’s acceleration will not be change.

S2.(b)

Sol.

 • Ohm’s law is valid for conductors.
 • According to ohm’slaw electric current is proportional to voltage and inversely proportional to resistance.

 S3. (a)

Sol.

 • Velocity of the sound wave depends upon the temperature, density of medium in which it is traveling.
 • It also depends on moisture content in medium.

S4. (a)

Sol.

 • Knot is the unit of Speed which is used to measure the speed of ship’s.
 • It is equal to one nautical mile per hour.

 S5. (a)

Sol.

 • Work is the energy which is transferred to or from any body , from or to any external force or system.

S6.(c)

Sol.

 • Energy in the food can be measured in calorie.
 • 1 Calorie is defined as the amount of heat required at a pressure of 1 standard atmosphere to raise the temperature of 1 gran of water 1 degree Celsius.

S7. (C)

Sol.

 • The S.I UNIT of frequency is Hertz.
 • 1 Hertz is defined as the one cycle per second.
 • It is named after Heinrich Rudolf Hertz.

S8. (b)

Sol.

These colors are often observed as light passes through a triangular prism. Upon passage through the prism,  the white light is separated into it’s component color’s.-red, orange, yellow, green, blue and violet.

The separation of visible light into it’s different colors is known as dispersion.

S9. (b)

Sol.

 • Insulators have very low conductivity near zero and have infinite resistance.

S10. (b)

Sol.

 • In 1799 , Alessandro Volta invented the battery.
 • First true battery is known as voltaic pile.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [15th November 2021]_50.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?