Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Physics Quiz

ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [12th October 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫിസിക്സ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). ഫിസിക്സ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [12th October 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Physics Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിനാണ് പരമാവധി താപ ചാലകത ഉള്ളത് ?

(a) ഇരുമ്പ്.

(b) അലുമിനിയം.

(c) ചെമ്പ്.

(d) വെള്ളി.

Read more: Physics Quiz on 5st October

 

Q2. ________നും ഇൻസിഡൻസ് റേക്കും ഇടയിലുള്ള കോണിനെ ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു

(a) ഉപരിതലം.

(b) നോർമൽ.

(c) ടാൻജന്റ്.

(d) പ്രതിഫലിച്ച കിരണം

Read more: Physics Quiz on 1st October

 

Q3. ഇനിപ്പറയുന്ന ഏത് ആവൃത്തി ശ്രേണിയിലാണ്, മനുഷ്യന്റെ ചെവിക്ക് ശബ്ദത്തിന്റെ വൈബ്രേഷനുകളുടെ സംവേദനക്ഷമത അനുഭവപ്പെടുന്നത് ?

(a)0-5Hz.

(b)6-10Hz.

(c)11-15Hz.

(d) 20-20,000Hz.

Read more: Physics Quiz on 17th September

 

Q4. താപനിലയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ശരിയല്ലാത്തത് ?

(a) ഇത് ഏഴ് SI അടിസ്ഥാന അളവുകളിൽ ഒന്നാണ്.

(b) ഇത് SI യൂണിറ്റിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായി അളക്കുന്നു.

(c) താപനില 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് = 273.15 കെൽവിൻ.

(d) എല്ലാം ശെരിയാണ്.

 

Q5. സൂപ്പർസോണിക് എയർ വിമാനം _______ എന്ന ഷോക്ക് തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു

(a) ട്രാൻസിഷൻ തരംഗം.

(b) അൾട്രാസൗണ്ട് തരംഗം.

(c) സോണിക് ബൂം.

(d) ട്രാൻസ്‍വേർസ്.

 

Q6. ഒരേ ഉയരവും വ്യത്യസ്ത കോണുകളുമുള്ള രണ്ട് ചെരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ ഒരു ഗോളം ഉരുളുന്നു, അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം?

(a) അതേസമയം.

(b) അതേ വേഗതയിൽ.

(c) അതേ സമയം അതേ വേഗതയിൽ.

(d) അതേ സമയം അതേ ചലനാത്മക ഊർജ്ജത്തിൽ.

 

Q7. r ആരമുള്ള വൃത്തത്തിൽ v എന്ന സ്ഥിരമായ വേഗതയിൽ ഒരു കണിക ഏകീകൃത വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചലനത്തിലാണ് നീങ്ങുന്നത്. കണത്തിന്റെ ത്വരണം എത്ര ?

(a) Zero.

(b)v/r.

(c)v/r square.

(d)v square/r.

 

Q8. എന്ത് കാരണമാണ് ബീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ?

(a) ഇന്റർഫെറൻസ് .

(b) റിഫ്ലക്ഷൻ.

(c) റിഫ്രാക്ഷൻ.

(d) ഡോപ്ലർ എഫ്ഫക്റ്റ്.

 

Q9. ഒരു ചക്രത്തിൽ ബോൾ ബെയറിങ്ങിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്?

(a) ഘർഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്.

(b) ചലനാത്മക ഘർഷണം ഉരുളുന്ന ഘർഷണമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ.

(c) നിശ്ചല ഘർഷണം ചലനാത്മക ഘർഷണമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ.

(d) സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം

 

Q10. എന്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോസ്കോപ്പ്?

(a) വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള ശബ്ദം.

(b) അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പം.

(c) ദ്രാവകത്തിന്റെ സാന്ദ്രത.

(d) ഭൂമിയുടെ ഉയർച്ച

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [12th October 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Physics Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (d)

Sol-

 • Silver has the maximum thermal conductivity.

S2. (b)

 • The angle formed between the normal and the incident ray at the point of the incidence is called the angle of the incidence.

 S3. (d)

 • Audible range of the frequencies that human ear can sense is 20-20,000Hz.
 • But it is more sensitive to the sounds between the 1,000Hz and the 4,000Hz.

S4. (b)

 • The S.I. unit of the temperature is Kelvin(K).

 S5. (C)

 • Sonic boom is the common name of the loud noise created by the shock wave produced by the supersonic air plane.

S6.(b)

 • The velocity of the sphere depends on the height of the inclined plane and acceleration due to the gravity.

S7. (d)

 • If an particle is moving in a uniform circular motion with the constant speed v along a circle of radius r, then the acceleration of the particle will be v square/r.

S8. (a)

 • Beat is an interference pattern between the two sound’s of the slightly different frequencies.

S9. (b)

 • The main function of the Ball bearings is to reduce the friction between the surface of the bearing and the surface it is the rolling over.

S10. (a)

 • It is used for seeing below the surface of the water.

 

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [12th October 2021]_80.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [12th October 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [12th October 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.