Syllabus for Kerala PSC Secretariat Assistant Exam 2021 | കേരള പി.എസ്.സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് 2021 പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള സിലബസ്_00.1
Malyalam govt jobs   »   Secretariat Assistant Syllabus   »   Secretariat Assistant Syllabus

Syllabus for Kerala PSC Secretariat Assistant Exam 2021 | കേരള പി.എസ്.സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് 2021 പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള സിലബസ്

 

സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് 2021

 

കേരള പി‌എസ്‌സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് 2021:– കെ‌പി‌എസ്‌സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക @ www.keralapsc.gov.in ന്റെ പ്രധാന വെബ് പോർട്ടൽ ഉപയോഗിച്ച് കേരള പി‌എസ്‌സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷാ സിലബസ് 2021 കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുറത്തിറക്കി. അതിനാൽ അപേക്ഷകർക്ക് പ്രധാന സൈറ്റ് പരിശോധിച്ച് കെപിഎസ്സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് 2021 പിഡിഎഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഔദ്യോഗിക സൈറ്റിൽ നിന്ന്, ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ മാതൃകയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് കെപിഎസ്സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷാ പാറ്റേണിന്റെ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും.

 

ജൂൺ 2021 | പ്രതിമാസ കറന്റ് അഫേഴ്‌സ്

 

കേരള പി‌എസ്‌സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് 2021: അവലോകനം 

 

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ബോർഡ് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in ൽ കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് പിഡിഎഫ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഈ അസിസ്റ്റന്റ് / ഓഡിറ്റർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഔദ്യോഗിക സൈറ്റിൽ നിന്ന് പരീക്ഷാ പാറ്റേണിനൊപ്പം കേരള പി.എസ്.സി 057/2021 സിലബസ് 2021 ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട്. കെപിഎസ്സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് 2021 പരീക്ഷാ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സഹായകരമാണ്. ഭൂരിഭാഗം അപേക്ഷകർക്കും കേരള പി‌എസ്‌സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് 2021 ന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയില്ല. കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഡിറ്റർ സിലബസ് 2021 നെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഞങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നു.

 

കേരള പി‌എസ്‌സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്:- പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ 2021

 

പരീക്ഷണ രീതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ആശയം ലഭിക്കുന്നതിന് കേരള പി.എസ്.സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷാ രീതി. കേരള പി.എസ്.സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഡിറ്റർ പരീക്ഷാ പാറ്റേണിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം അവബോധമില്ലാത്തതിനാൽ മിക്ക ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെടും. അതിനാൽ അപേക്ഷകർ ഈ പേജിൽ നിന്ന് പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ പരിശോധിച്ച് പരീക്ഷാ രീതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക. പരീക്ഷാ പാറ്റേണിനൊപ്പം, കേരള പി.എസ്.സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് 2021 ന്റെ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അത് പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പിനെ സഹായിക്കും.

 

വിഷയങ്ങൾ ആകെ മാർക്കുകൾ പരമാവധി മാർക്കുകൾ ആകെ സമയ ദൈർഘ്യം
ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് 10 10  

 

 

 

 

2 മണിക്കൂർ

മാനസിക ശേഷിയും റീസണിംഗും 10 10
ജനറൽ സയൻസ് 10 10
കറന്റ് അഫയേഴ്സ് 10 10
ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ 15 15
കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ 10 10
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും പൗരാവകാശവും 10 10
ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് 10 10
സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികളും നടപടികളും 10 10
ഇൻഫർമേഷൻ  ടെക്നോളജിയും സൈബർ നിയമങ്ങളും 05 05
 Total  100 100 Marks

 

കേരള പി‌എസ്‌സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്: സിലബസ് -ടോപിക്സ് വൈസ്

 

 

Malayalam മന്നാത്ത് പത്മനാഭൻ, വി ടി ഭതത്രിപാട്, ഡോ. പൽപു, ബ്രാഹ്മണഡ സ്വാമി ശിവയോഗി ചാമ്പി  സ്വാമി-ശ്രീനാരായണ ഗുരു-വഘഭതനാഥ, തൈക്കോഡ് അയ്യ, അയ്യ വൈകുന്ദർ, പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ, അയ്യങ്കാളി, പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പ, കുമാരനാശാൻ, വൈക്കം മൗലവി, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുര്യാക്കോസ് അലിയാസ് ചവര
English Joining Sentences, Passage Completion, Sentence Arrangement, Idioms and Phrases, Substitution, Active and Passive Voice, Spotting Errors, Synonyms, Error Correction (Phrase in Bold)3, Transformation, Error Correction (Underlined Part), Sentence Improvement, Antonyms, Para Completion, Fill in the blanks, Sentence Completion, Prepositions, Spelling Test
Numerical & Mental Ability Average, Number Systems, Simple Interest, Compound Interest, Problems on Ages, Boats and Streams, Percentages, Ratio and Proportion, H.C.F. and L.C.M., Discounts, Time, Work, Distance, Fundamental Arithmetical operations, Simplification, Data Interpretation, Profit and Loss
General Knowledge Basic Computer, Indian Politics, Inventions in the World, Indian Culture, Physics, Indian History, Botany, Indian Economy, Famous Days & Dates, Indian Parliament, Chemistry, Geography, History, Culture, Traditions & Festivals, Famous Books & Authors, Sports, Basic GK, Zoology, Environment
Current Affairs Books & Authors, Sports, Summits & Conferences, Current Ministers & Governors, Science & Technology, Indian Financial System, Abbreviations and Economic Terminologies, Capitals & Currencies, Government Schemes

 

അത്തരം പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്.

നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

Use Coupon code- FEST75

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Syllabus for Kerala PSC Secretariat Assistant Exam 2021 | കേരള പി.എസ്.സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് 2021 പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള സിലബസ്_50.1

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

t.me/Adda247Kerala Telegram group

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?