Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Geography Quiz

Geography Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [20th August 2021]

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2nd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

Geography Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [20th August 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

Geography Quiz Questions

Q1. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് നദിയാണ് ഉത്തരായനരേഖയെ രണ്ടുതവണ കടക്കുന്നത്?

(a) വാൾ നദി.

(b) ലിംപോപോ നദി.

(c) നൈജർ നദി.

(d) സാംബെസി നദി.

 

Q2. ദക്ഷിണ സുഡാന്റെ തലസ്ഥാനം?

(a) സുവ.

(b) ജുബ.

(c) ഖാർട്ടോം.

(d) തൈച്ചുങ്.

 

Q3. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഫോക്കസിനു മുകളിലുള്ള സ്ഥലത്തെ വിളിക്കുന്നത്?

(a) ഫോക്കസ്.

(b) ഇൻസെന്ററെ.

(c) എപിസെന്റർ.

(d) സർക്കംസെന്റർ.

 

Q4. ഹൈഡ്രോളിക് പ്രവർത്തനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം മണ്ണൊലിപ്പ് ഏതാണ്?

(a) ഒഴുകുന്ന വെള്ളം.

(b) കാറ്റ്.

(c) ഹിമാനി

(d) ഇതൊന്നുമല്ല.

 

Q5. റിയോ ഉച്ചകോടി ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

(a) ജൈവ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചായോഗം.

(b) ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ.

(c) ഓസോൺ ശോഷണം.

(d) നനഞ്ഞ നിലങ്ങൾ.

 

Q6. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഉഷ്ണമേഖലാ സമുദ്ര പ്രവാഹം?

(a) ക്യൂരിയൽ.

(b) കാനറി.

(c) ലാബ്രഡോർ

(d) ഗൾഫ് സ്ട്രീം.

 

Q7. ലോക മഹാസമുദ്രത്തിൽ, ഏത് സമുദ്രമാണ് ഏറ്റവും വിശാലമായ ഭൂഖണ്ഡാന്തര മണല്‍ത്തിട്ട ഉള്ളത്?

(a) അന്റാർട്ടിക്ക് മഹാസമുദ്രം.

(b) ആർട്ടിക് മഹാസമുദ്രം.

(c) ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം.

(d) അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രം.

 

Q8. “സിയാം” എന്നതിന്റെ ആധുനിക പേര് എന്താണ്?

(a) മ്യാൻമർ.

(b) തായ്‌ലൻഡ്.

(c) സുഡാൻ

(d) ടാൻസാനിയ

 

Q9. താഴെ പറയുന്ന ഏത് രാജ്യത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലീം ജനസംഖ്യയുള്ളത്?

(a) ഇന്ത്യ

(b) പാകിസ്ഥാൻ.

(c) ഇന്തോനേഷ്യ

(d) സൗദി അറേബ്യ.

 

Q10. ഒരു കൃത്രിമ കപ്പൽ യാത്രക്കുള്ള ജലമാർഗ്ഗത്തെ  വിളിക്കുന്നത്?

(a) കനാൽ.

(b) ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം.

(c) ഫ്ലോർഡ്.

(d) കാപ്രോക്ക്.

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

Geography Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [20th August 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Geography Quiz Solutions

S1. (b)

Sol-

 • Limpopo river flows through Mozambique.
 • After Zambezi it is IInd largest African river to fall in the Indian Ocean.

S2. (b)

 • Juba is the capital and the largest city of South Sudan and also a provincial capital.

 S3. (C)

 • During an earthquake the energy stored in earth are released from focus.
 • Epicenter is the point on earth’s surface that lies directly above focus.

S4. (a)

 • When moving water strikes against the surface of rock , it produces mechanical weathering.
 • Hence , erosion of rocky material occurs.

 S5. (a)

 • Earth summit also known as Rio summit held in Rio-di-janerio , Brazil in 1992.
 • About 100 head of states became signatories to convention on biological diversity in this conference.

S6.(d)

 • When north equatorial current in Atlantic reaches Gulf of Mexico it curves and moves upwards along eastern coast of U.S.A where it is known as Gulf stream.

S7.(b)

 • The siberian continental shelf form the world’s widest continental shelf in Arctic Ocean.

S8. (b)

 • The south eastern Asian country of Thailand was earlier known by the name of Sian.

 

S9. (C)

 • Indonesia has world’s largest Muslim population. 202.9 million which is 87.2% of its total population.

S10. (a)

 • A canal is a human channel for the transport of water.
 • Indira Gandhi canal is the largest canal in india.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- ONAM (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Geography Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [20th August 2021]_80.1
Padanamela all in one study pack

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Geography Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [20th August 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Geography Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [20th August 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.