Geography Daily Quiz In Malayalam 3 August 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_00.1
Malyalam govt jobs   »   Geography Daily Quiz In Malayalam 3...

Geography Daily Quiz In Malayalam 3 August 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant

Geography Daily Quiz In Malayalam 3 August 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_40.1
Geography Daily Quiz In Malayalam 3 August 2021

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ജൂലൈ 2021 | ജയം പ്രതിമാസ കറന്റ് അഫേഴ്സ്

 

Q1. ഹിമാലയൻ പർവതനിര താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ എന്തിന്‌  ഉദാഹരണമാണ്?

(a) (a) വോൾക്കാനിക്‌ മൗണ്ടൈൻസ്.

(b)റെസിഡ്യൂൽ  മൗണ്ടൈൻസ്.

(c) ബ്ലോക്ക്  മൗണ്ടൈൻസ്.

(d) ഫോൾഡ്  മൗണ്ടൈൻസ്.

 

Q2. ഇന്ത്യയുടെയും നേപ്പാലിന്റെയും സംയുക്ത നദീതട സംരംഭം ഇവയിൽ   ഏതാണ്?

(a) ഗോമതി

(b) ചമ്പൽ.

(c) ദാമോദർ

(d) കോസി.

 

Q3. ഇവയിൽ ഏതാണ് വന്യജീവി സങ്കേതം?

(a) ജൽദാപ്പാറ.

(b) ഗരുമല.

(c) കോർബറ്റ്.

(c) ചപ്രമാരി

 

Q4. ചിപ്കോ ആന്ദോളൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

(a) വന്യജീവി സംരക്ഷണം.

(b) വനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം.

(c) അഗ്രോ-സയൻസ്.

(d) വനനശീകരണം.

 

Q5. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദിവാസി വിഭാഗം?

(a) ഭിൽ.

(b) ഗോണ്ട്.

(c) ശാന്തൽ.

(d) തരു.

 

Q6. ഇനിപ്പറയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏതാണ് പാൽഘർ സംയുക്തം?

(a) സിക്കിമും പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാളും.

(b) തമിഴ്നാടും കേരളവും.

(c) മഹാരാഷ്ട്രയും ഗുജറാത്തും.

(d) ചെന്നൈയും പുതുച്ചേരിയും.

 

Q7. ചൈനയുടെ ഭാഷ ഏതാണ്?

(a) ഇംഗ്ലീഷ്

(b) ചൈനീസ്.

(c) മാൻഡാരിൻ

(d) നേപ്പാളി.

 

Q8. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ലോകത്തിലെ “കോഫി പോർട്ട്” എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

(a) റിയോ ഡി ജനീറോ.

(b) സാന്റോസ്.

(c) ബ്യൂണസ് അയേഴ്സ്.

(d) സാന്റിയാഗോ.

 

Q9. ലോക മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ആഴമേറിയ ഭാഗം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

(a) ആർട്ടിക് സമുദ്രം.

(b) അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം.

(c) ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം.

(d) പസഫിക് സമുദ്രം

 

Q10. “തൊണ്ണൂറ് കിഴക്കൻ വരമ്പ്” എവിടെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?

(a) പസിഫിക് ഓഷൻ.

(b) ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം.

(c) അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം.

(d) ആർട്ടിക് സമുദ്രം.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Solutions

S1. (d)

Sol-

 • Himalayas are fold mountains formed due to folding of sediments between Eurasian plate and Indian plate.
 • These are the youngest fold mountain ranges.

S2. (d)

 • Kosi also known as sorrow of Bihar rises in nepal and is a confluence of 7 rivers termed as saptkoshi.
 • It is a joint venture of india and nepal.

 S3. (C)

 • Jim Corbett National park is a forested wildlife sanctuary in northern India’s , uttrakhand state , rich in flora and fauna.
 • It is known for its bengal tigers.

S4. (b)

 • Chipko andolan is also termed as Chipko movement.
 • It was a forest conservation movement in Garhwal Himalayas which started in 1973.

 S5. (a)

 • According to the 2011 census, Bhil is the most populous tribe having a population of 4,618,068 which is 37% pls ST population.
 • It is mainly found in Malwa region.

S6.(b)

 • Palakkad , also known as palghat, is a city , and municipality in the State of Kerala in southern India.
 • It spread over 26.60km square.

S7.(c)

 • Language of China is- Mandarin.
 • Currency- Renbensy, yuan.
 • Capital- Beijing.

S8. (b)

 • Santos is the alter port of Sao Paulo in Brazil.
 • It is known as the coffee Port of the world.

 

S9. (d)

 • The Pacific Ocean is the largest Ocean.
 • The Pacific Ocean spreads over one -third of the Earth.
 • Mariana trench is considered as the deepest part of the Earth , lies in the Pacific Ocean.

S10. (b)

 • The ninety east ridge divided the Indian Ocean into the west indian ocean and the eastern Indian Ocean.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC(8% OFF + Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Geography Daily Quiz In Malayalam 3 August 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_50.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?