Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Studies Quiz

പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [13th October 2021]

മലയാളത്തിൽ KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു പഠന ക്വിസ് (General Studies Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). പൊതു പഠന ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [13th October 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

General Studies Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ജനിതകശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

(a)ഡാർവിൻ

(b) മെൻഡൽ.

(c) ലമാർക്ക്.

(d) ഡി വ്രീസ്.

Read more: General Studies Quiz on 12th October 2021

 

Q2.WHO ചീഫ് ചെയർമാൻ ആരാണ്?

(a) ടെഡ്രോസാധനോം.

(b) ഡോ. ഹർഷവർധൻ.

(c) ഡേവിഡ് മാൽപാസ്.

(d) ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ.

Read more: General Studies Quiz on 11th October 2021

 

Q3. ജപ്പാനിലെ പാർലമെന്റിന്റെ പേര് നൽകുക.

(a) ഭക്ഷണക്രമം

(b) ഡെയ്ൽ.

(c) യുവാൻ

(d) ഷോറ

Read more: General Studies Quiz on 9th October 2021

 

Q4.എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിൽ ആകെ എത്ര ഭാഷകളുണ്ട്?

(a)21 .

(b)09 .

(C) 31 .

(d) 22.

 

Q5. UNICEF ന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്?

(a)മലേഷ്യ

(b) USA.

(c) ഫ്രാൻസ്

(d) u.k.

 

Q6.ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് നൽകുക ?

(a)മേഘാലയ

(b) മിസോറാം

(c) അരുണാചൽ പ്രദേശ്

(d) സിക്കിം

 

Q7. 2020 –ലെ ശുചിത്വ സർവേയിലെ മികച്ച നഗരം ഏത് ?

(a)ഗ്വാളിയോർ.

(b) ഇൻഡോർ.

(c) ലക്നൗ

(d) വാരാണസി

 

Q8.“NITI AYOG” ന്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ്?

(a)അമിതാഭ് കാന്ത്.

(b) നരേന്ദ്ര മോദി.

(c) രാംനാഥ്കോവിന്ദ്.

(d) അഭിഷേക്പുരി

 

Q9.ഇവയിൽ ഏത് മരുന്നാണ് വേദന ഒഴിവാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

(a)റൈസെഡ്രോണേറ്റ്.

(b) ട്രാമഡോൾ.

(c) ഫോളിക് ആസിഡ്.

(d) ബ്യൂപ്രോപിയോൺ.

 

Q10.ചൈന എപ്പോഴാണ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ ആരംഭിച്ചത്?

(a)6th A.D.

(b) 1905.

(C) 1920.

(d)1949.

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [13th October 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

General Studies Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (b)

 • Sol- Gregor John Mendel is known as the father of the Genetics.

 

S2. (a)

Sol-

 • Headquarter:—- Geneva, Switzerland.
 • Founded- 7th April, 1948.

 S3. (a)

 • Japan parliament is known as—–DIET.

S4. (d)

 • Eighth schedule of the constitution contains 22 languages-: Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi ,kannada, Kashmiri ,Kankani, Malayalam, Manipuri, Marathi, nepali,oriya, punjabi, sanskritsindhi, Tamil,telguurdu, Bodo , Santhali , maithili , dogri.

 S5. (b)

 • New York City, US.
 • Formation:-11 December 1946.
 • Head:- Henrietta H.Fore..

S6.(c)

 • Arunachal Pradesh with a population density of about 12-15 persons square per square km has the minimum population density.

S7. (b)

 • Indore has been named as India’s cleanest City for the fourth time in a row ,Gujarat’s Surat emerged as India’s second cleanest City , followed byNavi Mumbai.

S8. (b)

 • The chairman of the NITI Ayog is the Prime minister of the country.
 • Narendra Modi is the chairman of NITI Ayog.
 • Vice president of NITI Ayog is Dr. Rajeev Kumar.
 • CEO – Mr. Amitabh Kant.

S9.(b)

 • Tramadol drug is used to treat moderate to severe pain.
 • It is sold under the other name’s such as ultram, zytram.

S10.(a)

 • China started the civil services examination in 6thD.
 • They established the system of Chinese imperial examination to select the candidates for the state bureaucracy.

 

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [13th October 2021]_80.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [13th October 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [13th October 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.