Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   General Awareness Quiz

പൊതു അവബോധം ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Awareness Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [6th September 2021]

മലയാളത്തിൽ KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു അവബോധം ക്വിസ് (General Awareness Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). പൊതു അവബോധം ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു അവബോധം ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

പൊതു അവബോധം ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Awareness Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [6th September 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

General Awareness Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. രാം പ്രസാദ് ബിസ്മിലിന്റെ പേര് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

(a) കാൺപൂർ ഗൂഡാലോചന കേസ്

(b) അലിപോർ ഗൂഡാലോചന കേസ്

(c) കക്കോരി ഗൂഡാലോചന കേസ്

(d) മീററ്റ് ഗൂഡാലോചന കേസ്

Read more: General Awareness Quiz on 1st September 2021

 

Q2. കേപ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ?

(a) വാസ്കോ-ഡ-ഗാമ

(b) അൽമേഡ

(c) ആൽബുക്കർക് ഡയസ്

(d) ബാർട്ടോലോമിയു ഡയസ്

Read more: General Awareness Quiz on 30th August 2021

 

Q3. താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ട നിർമ്മിച്ചത്?

(a) അക്ബർ

(b) ജഹാംഗീർ

(c) ഷാജഹാൻ

(d) ഔറംഗസേബ്

Read more: General Awareness Quiz on 27th August 2021

 

Q4. സിസ്ഡയുടെ പഴയ ആചാരം നിർത്തലാക്കിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരാണ് ?

(a) അക്ബർ

(b) ഷാജഹാൻ

(c) ഔറംഗസേബ്

(d) ബഹദൂർഷാ

 

Q5. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് തെറ്റായി പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ?

(a) കുത്തബ് മിനാർ – ഐബക്കും ഇൽത്തുമിഷും

(b) അധായ് ദിൻ കാ ജോൺപാറ

(c) അലായ് ദർവാജ – അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി

(d) ഇതൊന്നുമല്ല

 

Q6. റിഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ, ‘നിസ്ക’ എന്നത് എന്തിനുള്ള അലങ്കാരമായിരുന്നു?

(a) ചെവി

(b) കഴുത്ത്

(c) കൈത്തണ്ട്‌

(d) കണങ്കൈ

 

Q7. ഏതിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് റായ്പൂർ

(a) അസം

(b) ഛത്തീസ്ഗഡ്

(c) ദാദ്രയും നഗർ ഹവേലിയും

(d) തെലങ്കാന

 

Q8. ചന്ദ്ര ഗുപ്ത മൗര്യ ഏത് മതത്തിന്റെ അനുയായി ആയിരുന്നു?

(a) ബുദ്ധമതം

(b) ഹിന്ദുമതം

(c) അയനിക

(d) ജൈനമതം

 

Q9. നാഗാർജ്ജുനി മല ഗുഹ ലിഖിതങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ദേവനാംപ്രിയ രാജകീയ പദവി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്ത മൗര്യ രാജാവ് ആരായിരുന്നു ?

(a) അശോകൻ

(b) ദശരഥൻ

(c) ബിന്ദുസാര

(d) ബൃഹദ്രഥൻ

 

Q10. ‘കവിരാജ’ എന്ന പദവി ആർക്കാണ്?

(a) സമുദ്രഗുപ്ത

(b) ചന്ദ്രഗുപ്ത II

(c) കുമാരഗുപ്ത

(d) ചന്ദ്രഗുപ്ത I

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

പൊതു അവബോധം ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Awareness Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [6th September 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

General Awareness Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(c)

S2. Ans.(d)

S3. Ans.(c)

S4. Ans.(b)

S5. Ans.(b)

S6. Ans.(b)

S7. Ans.(b)

S8. Ans.(d)

S9. Ans.(a)

S10. Ans.(a)

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

പൊതു അവബോധം ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Awareness Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [6th September 2021]_80.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

പൊതു അവബോധം ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Awareness Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [6th September 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

പൊതു അവബോധം ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Awareness Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [6th September 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.