പൊതു അവബോധം ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Awareness Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [10th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Awareness Quiz

പൊതു അവബോധം ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Awareness Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [10th September 2021]

മലയാളത്തിൽ KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു അവബോധം ക്വിസ് (General Awareness Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). പൊതു അവബോധം ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു അവബോധം ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

 

General Awareness Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് ?

(a)കൃഷ്ണ .

(b) കാവേരി .

(c) നർമ്മദ .

(d) ഗോദാവരി .

Read more: General Awareness Quiz on 8th September 2021

 

Q2. UNICEF ന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ?

(a)മലേഷ്യ .

(b) U.S.A  .

(c) ഫ്രാൻസ് .

(d) U.K .

Read more: General Awareness Quiz on 6th September 2021

 

Q3.ബ്രദേശ്വർ ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ?

(a) മണിപ്പൂർ .

(b) അസം .

(c) ഉത്തരാഖണ്ഡ് .

(d) തമിഴ്നാട് .

Read more:General Awareness Quiz on 1st September 2021

 

Q4. ഫംഗസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്തെന്ന്  എന്നറിയപ്പെടുന്നു ?

(a)ശരീരശാസ്ത്രം.

(b) ഫ്രെനോളജി.

(c) മൈക്കോളജി.

(d) ജീവശാസ്ത്രം.

 

Q5. ഭൂമിയിൽ, എവിടെയാണ് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം പരമാവധി ആയിരിക്കുന്നത് ?

(a)ഉത്തരധ്രുവം.

(b) ദക്ഷിണധ്രുവം.

(c) മധ്യരേഖ.

(d) ഉപരിതലം.

 

Q6. ലോക ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ?

(a)അൻഷുല കാന്ത് .

(b) ഡേവിഡ് മാൽപാസ് .

(c) വോൾക്കൻ ബോസ്കിർ .

(d) മസാറ്റ്സുഗു അസകാവ .

 

Q7. എപ്പോഴാണ് SCO സ്ഥാപിതമായത്?

(a)2002.

(b)2019.

(c)2001.

(d) 1998.

 

Q8. ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് വസ്തുവകയ്ക്കുള്ള അവകാശം നൽകുന്നത് ?

(a)300(A).

(b)368.

(c)343.

(d) art -1 .

 

Q9.എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന  പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരായിരുന്നു ?

(a) അരബിന്ദോ .

(b) തിലക് .

(c) ഗാന്ധി .

(d) വിനോഭ ഭാവെ .

 

Q10. ഹംപി ക്ഷേത്രം ഏത് പരബ്രഹ്മം / ദൈവമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

(a)വിഷ്ണു .

(b) ശിവ .

(c) ലക്ഷ്മി .

(d) ഗണേഷ് ജി .

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

General Awareness Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

 

S1. (d)

Sol-

 • The longest river of peninsular India is Godavari with a length of 1465 km.
 • It is also known asvridha Ganga or Dakshin Ganga.

S2.(b)

 • New York City, US.
 • Formation:-11 December 1946.
 • Head:- Henrietta H.Fore..
 • Established in 1981.

S3.(d)

 • The Bradheshwar temple is an important temple in the state of Tamilnadu in india.

S4.(C)

 • Mycology is the study of fungus including their genetic and biochemical properties.
 • Pier Antonio micheli is known as the father of modern Mycology.

S5.(a) 

 • As earth is flattened at the poles and more bulged towards outside , at the equator and acceleration due to gravity is inversely proportional to the distance from the center of the Earth , gravity is maximum at the poles. Hence , weight of any body will be maximum at poles.

S6. (b) David Malpass is the new president of world Bank .

S7.(c)

 • In ,2001 SCO established.
 • Headquarter:- Beijing , china.
 • Established: 15 June 2001.
 • Founder: china , Russia , Kazakhstan , Uzbekistan , Kyrgyzstan , Tajikistan.

S8.(a)

 • The right to property was converted from fundamental rights to legal rights in 1978 by the 44th constitutional amendment.
 • Befor the 44th constitutional amendment , it was a fundamental right under article-31.
 • But after this amendment , this right was established as a legal rights under Article- 300(A).

S9.(c)

 • Gandhi was the author of the book my experience with the truth.

S10. (a)

 • In this, lord Vishnu is considered as vitthal.
 • A stone chariot with a statue of Garuda as the vehicle of God is located in the Temple.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

പൊതു അവബോധം ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Awareness Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [10th September 2021]_50.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?