Malyalam govt jobs   »   General Awareness Daily Quiz In Malayalam...

General Awareness Daily Quiz In Malayalam 9 July 2021 | For LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, FOREST GUARD, KERALA POLICE Etc

General Awareness Daily Quiz In Malayalam 9 July 2021 | For LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, FOREST GUARD, KERALA POLICE Etc_30.1

 

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

 

Q1. “മൈ ട്രൂത് ” എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ്?

(a) ഖുശ്വന്ത് സിംഗ്

(b) കിരൺ ബേഡി

(c) നരേന്ദ്ര മോദി

(d) ഇന്ദിരാഗാന്ധി

 

Q2. ‘1857 ലെ കലാപം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആദ്യ യുദ്ധമാണ്’ എന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്?

(a) ടി ആർ ഹോംസ്

(b) ആർ‌സി മജുംദാർ

(c) വി ഡി സവർക്കർ

(d) ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു

 

Q3. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യകാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ തീവ്രവാദി നേതാവ് ആര് ആയിരുന്നു?

(a) ബി ജി തിലക്

(b) അരബിന്ദോ ഘോഷ്

(c) ‘a’, ‘b’ എന്നിവ രണ്ടും

(d) ഇവയൊന്നുമില്ല

 

Q4. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ആക്റ്റ് 1935 ന്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത്?

(a) പ്രവിശ്യാ സ്വയംഭരണം

(b) കേന്ദ്രത്തിലും പ്രവിശ്യകളിലും ഡയാർക്കി

(c) ഒരു ദ്വിമാന സ്വയംഭരണാധികാരം

(d) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമില്ല

 

Q5.പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സാർവത്രികവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് ‘സർവ ശിക്ഷാ അഭിയാൻ’ ഏത് ഭേദഗതിയിലൂടെ നിർബന്ധിതമാണ്?

(a) 84 മത്

(b) 85 മത്

(c) 86 മത്

(d) 87 മത്

 

Q6. ഏഷ്യ-പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിന്റെ (APEC) ആസ്ഥാനം സ്ഥിതിചെയുന്നത് എവിടെയാണ്?

(a) ചൈന

(b) ഇന്ത്യ

(c) സിംഗപ്പൂർ

(d) ഹോങ്കോംഗ്

 

Q7. സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലം  ഓയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആസ്ഥാനമായുള്ള രുചി സോയ ഇൻഡസ്ട്രീസുമായി ധാരണാപത്രം ഏതാണ്?

(a) ഹിമാഞ്ചൽ പ്രദേശ്

(b) ഉത്തർപ്രദേശ്

(c) അരുണാചൽ പ്രദേശ്

(d) മഹാരാഷ്ട്ര

 

Q8. ഡി‌എൻ‌എ, ഇതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം …………. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും വളർച്ചയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനിതക നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വഹിക്കുന്ന തന്മാത്രയാണ്.

(a) ഡുവോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്

(b) ഡിയോക്സിറിബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്

(c) വിഷാംശം ഇല്ലാതാക്കിയ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്

(d) ഡൈൻ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്

 

Q9. ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2018 ന്റെ ആതിഥേയ രാജ്യമാണ്.

(a) ഇന്ത്യ

(b) റഷ്യ

(c) തെക്ക്

(d) ഓസ്‌ട്രേലിയ

 

Q10. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ലോകപ്രശസ്തമായ ‘മൈസൂർ ദസറ’ ആഘോഷിക്കുന്നത്?

(a) കേരളം

(b) മഹാരാഷ്ട്ര

(c) ആന്ധ്രപ്രദേശ്

(d) കർണാടക

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിംഗ് നേടുക

 

Solutions

S1. Ans.(d)

 

S2. Ans.(c)

Sol.The Indian Rebellion of 1857 was a major, but ultimately unsuccessful, uprising in India between 1857–58 against the rule of the British East India Company, which functioned as a sovereign power on behalf of the British Crown.

 

S3. Ans.(c)

Sol.The Early Nationalists failed to attain their objectives, giving rise to another group of leaders known as Assertive or Extremist Nationalists. The most prominent leaders of the Assertive Nationalists were Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal, Aurbindo Ghosh.

 

S4. Ans.(b)

 

S5. Ans.(c)

Sol.86th Amendment:”21A. The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.”

 

S6. Ans.(c)

Sol.Asia-Pacific Economic Cooperation is a forum for 21 Pacific Rim member economies that promotes free trade throughout the Asia-Pacific region.

 

S7. Ans.(c)

 

S8. Ans.(b)

Sol.Deoxyribonucleic acid or DNA is a molecule that contains the instructions an organism needs to develop, live and reproduce.

 

S9. Ans.(b)

 

S10. Ans.(d)

Sol.Mysore Dasara is the Nadahabba of the state of Karnataka in India. It is a 10-day festival, starting with Navaratri and the last day being Vijayadashami.

 

Use Coupon code- FEST75

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

General Awareness Daily Quiz In Malayalam 9 July 2021 | For LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, FOREST GUARD, KERALA POLICE Etc_40.1

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

t.me/Adda247Kerala Telegram group

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

General Awareness Daily Quiz In Malayalam 9 July 2021 | For LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, FOREST GUARD, KERALA POLICE Etc_60.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

General Awareness Daily Quiz In Malayalam 9 July 2021 | For LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, FOREST GUARD, KERALA POLICE Etc_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.