Malyalam govt jobs   »   Malayalam Current Affairs   »   Daily Current Affairs

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021:- LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തരം , 12-)o തരം , ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ദിവസം മുഴുവനും നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുടെ പൂർണ്ണ സമാഹാരമാണ് ദൈനംദിന പൊതുവിജ്ഞാന അപ്‌ഡേറ്റ്. അതിനാൽ, കറന്റ് അഫയേഴ്സ് വിഭാഗത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് 2021 ഒക്ടോബർ 16 തീയതിയിലെ പൊതുവിജ്ഞാന അപ്‌ഡേറ്റ് ഇതാ. ഈ ഭാഗം വായിച്ചതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് വിജയകരമായി പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലികവിവരങ്ങൾ
October 1st week

×
×

Download your free content now!

Download success!

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

International Current Affairs In Malayalam 

1. Jonas Gahr Store becomes Norway’s new PM (ജോനാസ് ഗാഹർ സ്റ്റോർ നോർവേയിലെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി)

 

 

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_60.1
Jonas Gahr Store becomes Norway’s new PM – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

നോർവേയിലെ ലേബർ പാർട്ടിയുടെ നേതാവായ ജോനാസ് ഗാഹർ സ്റ്റോർ 2021 ഒക്ടോബർ 14 മുതൽ നോർവേ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ, പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്റ്റോറിന്റെ ലേബർ പാർട്ടി വിജയിച്ചു, അതിനെത്തുടർന്ന് നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി എർണാ സോൾബെർഗ് അവളുടെ സർക്കാർ ഇറങ്ങിപ്പോയി.

2. Russia-China holds naval drill “Joint Sea 2021” in Sea of Japan (റഷ്യ-ചൈന ,ജപ്പാൻ കടലിൽ “ജോയിന്റ് സീ 2021” നാവികാഭ്യാസം നടത്തുന്നു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_70.1
Russia-China holds naval drill “Joint Sea 2021” in Sea of Japan – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

റഷ്യയും ചൈനയും സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസമായ “ജോയിന്റ് സീ 2021” 2021 ഒക്ടോബർ 14 ന് ജപ്പാൻ കടലിലെ റഷ്യയിലെ പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റ് ഗൾഫിൽ ആരംഭിച്ചു. 2021 ഒക്ടോബർ 17 ന് വ്യായാമങ്ങൾ അവസാനിക്കും. യുദ്ധ ഗെയിമിൽ, ശത്രുക്കളുടെ ഉപരിതല കപ്പലുകളെ അനുകരിക്കാനും വ്യോമ പ്രതിരോധ ഡ്രില്ലുകൾ നടത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ വെടിവയ്ക്കാൻ സംയുക്ത ശക്തി പരിശീലിക്കും.

National Current Affairs In Malayalam

3. India re-elected to UN Human Rights Council (UN മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_80.1
India re-elected to UN Human Rights Council – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിലേക്ക് (UNHRC) 2021 ഒക്ടോബർ 14 ന് ആറാം തവണയാണ് ഇന്ത്യയെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധി 2022 ജനുവരി മുതൽ 2024 ഡിസംബർ വരെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിച്ച 193 വോട്ടിൽ 184 വോട്ടുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.

എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

 • ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ്: നജാത്ത് ഷമീം;
 • ഐക്യരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിൽ ആസ്ഥാനം: ജനീവ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്;
 • ഐക്യരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിൽ സ്ഥാപിച്ചത്: 15 മാർച്ച് 2006.

Defence Current Affairs In Malayalam

4. 37th Raising Day of National Security Guard (നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ 37 -ാമത് റൈസിംഗ് ദിനം)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_90.1
37th Raising Day of National Security Guard – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് (NSG) ഫോഴ്സ് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 16 -ന് അതിന്റെ റൈസിംഗ് ദിനം ആചരിക്കുന്നു. 2021 വർഷം NSG സ്ഥാപിതമായതിന്റെ 37 -ാം വാർഷികമാണ്. ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ യൂണിറ്റാണ് NSG.

എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ :

 • നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ആസ്ഥാനം: ന്യൂഡൽഹി;
 • നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ DG: എം എ ഗണപതി;
 • നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ മുദ്രാവാക്യം: സർവത്ര സർവോത്തം സുരക്ഷ.

Appointments Current Affairs In Malayalam

5. Navrang Saini gets additional charge as Chairperson of IBBI (IBBIയുടെ ചെയർപേഴ്‌സണായി നവരംഗ് സൈനിക്ക് അധിക ചുമതല ലഭിക്കുന്നു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_100.1
Navrang Saini gets additional charge as Chairperson of IBBI – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് പാപ്പരത്ത ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (IBBI) ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ നവരംഗ് സൈനിക്ക് അധിക ചുമതല നൽകി. എം എസ് സാഹുവിനു ശേഷം തസ്തിക ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നു. സെപ്തംബർ 30 ന് അഞ്ച് വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം സാഹു വിരമിച്ചു. സൈനി IBBIയുടെ മുഴുവൻ സമയ അംഗമാണ്.

എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

 • പാപ്പരത്തവും പാപ്പരത്ത ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനവും: ന്യൂഡൽഹി;
 • പാപ്പരത്തവും പാപ്പരത്ത ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപകനും: ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ്;
 • പാപ്പരത്തവും പാപ്പരത്ത ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും സ്ഥാപിച്ചത്: 1 ഒക്ടോബർ 2016.

6. Pradeep Kumar Panja appointed as Chairman of Karnataka Bank (പ്രദീപ് കുമാർ പഞ്ജയെ കർണാടക ബാങ്കിന്റെ ചെയർമാനായി നിയമിച്ചു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_110.1
Pradeep Kumar Panja appointed as Chairman of Karnataka Bank – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

കർണാടക ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്റെ ചെയർമാനായി പ്രദീപ് കുമാർ പഞ്ജയെ നിയമിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് (RBI) അംഗീകാരം നൽകി.പാർട്ട് ടൈം നോൺ-എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം 2021 നവംബർ 14 മുതൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. 2021 നവംബർ 13 ന് വിരമിക്കുന്ന പി ജയരാമ ഭട്ടിന്റെ പിൻഗാമിയാകും.

എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

 • കർണാടക ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: മംഗലാപുരം;
 • കർണാടക ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത്: 18 ഫെബ്രുവരി 1924.

Schemes Current Affairs In Malayalam

7. SEBI constitutes 4-member high powered advisory committee on settlement orders (സെറ്റിൽമെന്റ് ഓർഡറുകൾക്കായി 4 അംഗ ഉന്നതാധികാര ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിച്ചു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_120.1
SEBI constitutes 4-member high powered advisory committee on settlement orders – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SEBI), സെറ്റിൽമെന്റ് ഓർഡറുകൾക്കും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനുമുള്ള നാല് അംഗങ്ങളുള്ള ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിലെ വിരമിച്ച ജഡ്ജി വിജയ് സി ദാഗ ആയിരിക്കും സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ. കമ്മിറ്റിയുടെ നിബന്ധനകൾ “സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെറ്റിൽമെന്റ് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്) റെഗുലേഷൻസ് 2018” അനുസരിച്ചായിരിക്കും.

Awards Current Affairs In Malayalam

8. Indian Army wins gold medal in the Exercise Cambrian Patrol 2021 (വ്യായാമ കേംബ്രിയൻ പട്രോൾ 2021 ൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_130.1
Indian Army wins gold medal in the Exercise Cambrian Patrol 2021 – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിൽ നടന്ന പ്രശസ്തമായ കേംബ്രിയൻ പട്രോൾ വ്യായാമത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അഞ്ചാം ബറ്റാലിയൻ 4 (5/4) ഗൂർഖ റൈഫിൾസിൽ (ഫ്രോണ്ടിയർ ഫോഴ്സ്) ഒരു ടീം സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി. ഇന്ത്യൻ ആർമി ടീം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക സേനയെയും അഭിമാനകരമായ റെജിമെന്റുകളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 17 അന്താരാഷ്ട്ര ടീമുകൾ ഉൾപ്പെടെ 96 ടീമുകളുമായി മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തു.

Sports Current Affairs In Malayalam

9. IPL 2021 won by Chennai Super Kings (IPL 2021 ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് വിജയിച്ചു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_140.1
IPL 2021 won by Chennai Super Kings – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ഫൈനലിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ (KKR) പരാജയപ്പെടുത്തി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് (CSK) 2021 ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (IPL) കിരീടം നേടി. 20-20 ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യ ആസ്ഥാനമായുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗായ IPLല്ലിന്റെ 14-ആം പതിപ്പായിരുന്നു ഇത്. 2010, 2011, 2018 വർഷങ്ങളിൽ ടൂർണമെന്റ് ജയിച്ച IPLല്ലിലെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന്റെ (CSK) നാലാം വിജയമാണിത്.

10. India beat Nepal 3-0 to win 2021 SAFF Championship (2021 സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യ നേപ്പാളിനെ 3-0ന് പരാജയപ്പെടുത്തി)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_150.1
India beat Nepal 3-0 to win 2021 SAFF Championship – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

മാലിദ്വീപിലെ മാലെ നാഷണൽ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 2021 ഒക്ടോബർ 16 ന് നടന്ന 2021 സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ കിരീടം ഇന്ത്യ നേപ്പാളിനെ 3-0ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം അവകാശപ്പെടുന്ന എട്ടാമത്തെ സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിരീടമാണിത്. മുമ്പ് ടീം 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015 വർഷങ്ങളിൽ കിരീടം നേടിയിരുന്നു.

11. Divya Deshmukh becomes India’s 21st Woman Grand Master (ദിവ്യ ദേശ്മുഖ് ഇന്ത്യയുടെ 21 -ാമത് വനിതാ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററാകുന്നു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_160.1
Divya Deshmukh becomes India’s 21st Woman Grand Master – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

15-കാരിയായ ദിവ്യ ദേശ്മുഖ് ഹംഗറിയിലെ ബുഡാപെസ്റ്റിലെ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററിൽ (GM) രണ്ടാം അന്താരാഷ്ട്ര ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ 21-ാമത് വനിതാ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ (WGM) ആയി.ഒൻപത് റൗണ്ടുകളിൽ അദ്ദേഹം അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ നേടി, അവളുടെ അവസാന WGM മാനദണ്ഡം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി 2452 പ്രകടന റേറ്റിംഗ് നേടി.

12. Rahul Dravid appointed as Team India head coach (രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനെ ടീം ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി നിയമിച്ചു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_170.1
Rahul Dravid appointed as Team India head coach – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനെ ടീം ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി നിയമിച്ചു, 2021 -ൽ UAEയിൽ നടക്കുന്ന ടി 20 ലോകകപ്പിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന രവി ശാസ്ത്രിയുടെ പിൻഗാമിയാകും. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയും ഓണററി സെക്രട്ടറി ജയ് ഷായും ദ്രാവിഡുമായി ദുബായിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ദേശീയ ടീമിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ‘മതിൽ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്രാവിഡിനെ രണ്ട് വർഷത്തെ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

13. ICC & UNICEF to Partner for Mental Wellbeing of Children & Adolescents (കുട്ടികളുടെയും കൗമാരക്കാരുടെയും മാനസിക ക്ഷേമത്തിനായി ICCയും യുനിസെഫും പങ്കാളിയാകും)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_180.1
ICC & UNICEF to Partner for Mental Wellbeing of Children & Adolescents – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

UAEലും ഒമാനിലും നടക്കുന്ന 2021 ലെ പുരുഷ T20 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി, ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലും (ICC) യുനിസെഫും കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാരിലും ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിലൂടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കളങ്കം തകർക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

 • ICC ആസ്ഥാനം: ദുബായ്, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്;
 • ICC സ്ഥാപിച്ചത്: 15 ജൂൺ 1909;
 • ICC ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ: ഇമ്രാൻ ഖ്വാജ;
 • ICC ചെയർമാൻ: ഗ്രെഗ് ബാർക്ലേ;
 • UNICEF ആസ്ഥാനം: ന്യൂയോർക്ക്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക;
 • UNICEF എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ: ഹെൻറിയേറ്റ എച്ച്. ഫോർ;
 • UNICEF സ്ഥാപിച്ചത്: 11 ഡിസംബർ 1946.

Science and Technology Current Affairs In Malayalam 

14. Russian team back on Earth after filming first movie in space (ബഹിരാകാശത്ത് ആദ്യ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചതിന് ശേഷം റഷ്യൻ ടീം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_190.1
Russian team back on Earth after filming first movie in space – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ബഹിരാകാശത്ത് ചിത്രീകരിച്ച ആദ്യ സിനിമയുടെ രംഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു റഷ്യൻ ഫിലിം ക്രൂ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ക്ലിം ഷിപെൻകോയും നടൻ യൂലിയ പെരെസിൽഡും അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം വിട്ട് കസാക്കിസ്ഥാനിൽ ഇറങ്ങി – ടച്ച്‌ഡൗൺ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സംഘം അവരെ കണ്ടുമുട്ടി. ടോം ക്രൂയിസിനൊപ്പം, സിനിമ അതിന്റേതായ ബഹിരാകാശ മത്സരത്തിലാണ്. നാസയും എലോൺ മസ്കിന്റെ സ്‌പേസ് എക്സും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോളിവുഡ് ചിത്രീകരണ-ഇൻ-സ്പേസ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം.

എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

 • അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയ വിക്ഷേപണ തീയതി: 20 നവംബർ 1998.

Important Days Current Affairs In Malayalam

15. International Day for the Eradication of Poverty: 17 October (അന്താരാഷ്ട്ര ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന ദിനം: 17 ഒക്ടോബർ)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_200.1
International Day for the Eradication of Poverty 17 October – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനത്തിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 17 ലോകമെമ്പാടും ആചരിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ ദാരിദ്ര്യവും ദാരിദ്ര്യവും തുടച്ചുനീക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദിനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2021 തീം: ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക: നിരന്തരമായ ദാരിദ്ര്യം അവസാനിപ്പിക്കുക, എല്ലാ ആളുകളെയും നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തെയും ബഹുമാനിക്കുക.

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 250 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

September Month

×
×

Download your free content now!

Download success!

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_230.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 18 October 2021_260.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.