Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Current Affairs Quiz

കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Current Affairs Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [27th September 2021]

KPSCക്കും HCAനുമായുള്ള കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Current Affairs Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

Current Affairs Quiz in Malayalam| For KPSC And HCA [27th September 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

Current Affairs Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. Who is the author of the book ‘400 Days’?

(a) Ravinder Singh

(b) Chetan Bhagat

(c) Amish Tripathi

(d) Durjoy Datta

(e) Amitav Ghosh

Read More : Current Affairs Quiz on 25th September 2021

 

Q2. PFRDA has announced to observe the National Pension System Diwas (NPS Diwas) on which day?

(a) 31 December

(b) 30 September 

(c) 01 October

(d) 01 November

(e) 02 October

Read more:Current Affairs Quiz on 24th September 2021

 

Q3. What is the paid-up capital of India Debt Resolution Company Ltd (IDRCL), set up by the government for managing bad loans?

(a) Rs. 50.5 lakh

(b) Rs. 60.5 lakh

(c) Rs. 70.5 lakh

(d) Rs. 80.5 lakh

(e) Rs. 90.5 lakh

Read more:Current Affairs Quiz on 23th September 2021

 

Q4. Former Commissioner of Delhi Police, Yudhvir Singh Dadwal, who has passed away recently, was also the former Governor of which state?

(a) Sikkim

(b) Arunachal Pradesh

(c) Nagaland

(d) Manipur

(e) Assam

Read more:Current Affairs Quiz on 22th September 2021

 

Q5. Who has been conferred with the 2021 Global Goalkeeper Award by the Bill & Melinda Gates Foundation? 

(a) Jenifer Colpas

(b) Jacob Zuma

(c) Baleka Mbete

(d) Phumzile van Damme

(e) Phumzile Mlambo-Ngcuka

Q10. Which of the following country has unveiled the statue of Bitcoin founder Satoshi Nakamoto?

(a) Slovakia

(b) Austria

(c) Hungary

(d) Ukraine

(e) Romania

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

Current Affairs Quiz in Malayalam| For KPSC And HCA [27th September 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Current Affairs Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

 

S1. Ans.(b)

Sol. Chetan Bhagat will release his new novel titled ‘400 Days’ on October 08, 2021. He has released the cover for the same. It is the third novel in the Keshav-Saurabh series, after ‘The Girl in Room 105’ and ‘One Arranged Murder’.

 

S2. Ans.(c)

Sol. Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) will observe October 01, 2021 as the National Pension System Diwas (NPS Diwas). This campaign has been started by PFRDA under the ‘Azadi Ka Amrit Mahotsav’ to promote pension and retirement planning for a carefree ‘azad’ retirement. 

 

S3. Ans.(d)

Sol. The government has set up an asset management company (AMC) named India Debt Resolution Company Ltd (IDRCL) with a paid-up capital of Rs. 80.5 lakh on an authorized capital of Rs 50 crore.

 

S4. Ans.(b)

Sol. Former Governor of Arunachal Pradesh and Commissioner of Delhi Police, Yudhvir Singh Dadwal, has passed away. He was 70.

 

S5. Ans.(e)

Sol. The 2021 Global Goalkeeper Award : Phumzile Mlambo-Ngcuka, former United Nations under-secretary-general and executive director of UN Women. 

 

S6. Ans.(b)

Sol. Former ISRO chief K Kasturirangan to head education ministry’s panel to develop new curriculum for schools. The committee will discuss “position papers” finalised by national focus groups on different aspects of the four areas drawing inputs from state curriculum frameworks.

 

S7. Ans.(a)

Sol. Rajiv Bansal appointed as Secretary in the Ministry of Civil Aviation. Bansal is currently Chairman & Managing Director (CMD) of Air India.

 

S8. Ans.(e)

Sol. The government of India accepts RN Ravi’s resignation as interlocutor for Naga peace talks. Ravi has negotiated for several years with key insurgent groups for the signing of the Naga Peace Accord.

 

S9. Ans.(e)

Sol. The International Astronomical Union has named a crater at the Moon’s south pole after the Arctic explorer Matthew Henson, a Black man who in 1909 was one of the first people to stand at the very top of the world.

 

S10. Ans.(c)

Sol. Hungary has unveiled the statue of Bitcoin founder Satoshi Nakamoto. The imposing bronze statue was unveiled in Hungary’s capital, Budapest.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Current Affairs Quiz in Malayalam| For KPSC And HCA [27th September 2021]_80.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

 

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Current Affairs Quiz in Malayalam| For KPSC And HCA [27th September 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Current Affairs Quiz in Malayalam| For KPSC And HCA [27th September 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.