കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Chemistry Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th October 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Chemistry Quiz

കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Chemistry Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th October 2021]

KPSCക്കും HCAനുമായുള്ള കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് -മലയാളത്തിൽ (Chemistry Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

Chemistry Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമല്ലാത്തത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?

(a) ബ്രോമിൻ.

(b) നൈട്രജൻ

(c) ഫ്ലൂറിൻ.

(d) ക്ലോറിൻ

Read more: Chemistry Quiz on 7th October 2021

 

Q2. ബയോ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകം?

(a) മൃഗങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങൾ.

(b) ജല സസ്യങ്ങൾ.

(c) സസ്യ മാലിന്യങ്ങൾ.

(d) ഇതൊന്നുമല്ല.

Read more: Chemistry Quiz on 15th September 2021

 

Q3. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് വാണിജ്യപരമായ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സ് അല്ലാത്തത് ?

(a) കൽക്കരി.

(b) പെട്രോളിയം

(c) പ്രകൃതി വാതകം.

(d) വിറക്.

Read more: Chemistry Quiz on 17th August 2021

 

Q4. മദ്യം വെള്ളത്തേക്കാൾ അസ്ഥിരമാണ്, കാരണം _____ വെള്ളത്തേക്കാൾ കുറവാണ്

(a) അതിന്റെ തിളനില.

(b) അതിന്റെ സാന്ദ്രത.

(c) അതിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി.

(d) അതിന്റെ ഉപരിതല പിരിമുറുക്കം.

 

Q5. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ലോഹമല്ലാത്ത ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ അലോട്രോപി കാണിക്കുന്നത് ?

(a) കാർബൺ

(b) സൾഫർ.

(c) ഫോസ്ഫറസ്

(d) ബ്രോമിൻ.

 

Q6. ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വസ്തുക്കൾ എന്താണ് തൽക്ഷണം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത്?

(a) ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ്.

(b) കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്.

(c) അമോണിയ.

(d) ജലബാഷ്പങ്ങൾ.

 

Q7. ഡിറ്റർജന്റ് എന്തിന്റെ തത്വത്തിൽ ഉപരിതലം വൃത്തിയാക്കുന്നു?

(a) വിസ്കോസിറ്റി.

(b) സർഫസ് ടെൻഷൻ.

(c) ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി.

(d) ബോയൻസി

 

Q8. ജല വാതകം എന്തിന്റെ മിശ്രിതമാണ് ?

(a) കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും.

(b) കാർബൺ മോണോക്സൈഡും നൈട്രജനും.

(c) കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രജനും.

(d) കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രജനും.

 

Q9. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഗ്യാസിനാണ് നിറമുള്ളത് ?

(a) ഓക്സിജൻ.

(b) നൈട്രജൻ

(c) ക്ലോറിൻ

(d) ഹൈഡ്രജൻ

 

Q10. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ജെല്ലിന് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ളത് ?

(a) ചീസ്.

(b) പാൽ.

(c) ഫേഷ്യൽ ക്രീം.

(d) ഇതൊന്നുമല്ല.

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Chemistry Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (a)

Sol.

 • Bromine is the only non-metal which is found in liquid state at normal temperature.

S2. (a)

Sol.

 • Biogas can be produced by anaerobic digestion or fermentation of animal waste.
 • It is a renewable source of energy.

 S3. (d)

Sol.

 

 • Firewood is not a commercial source of energy.

S4. (a)

Sol.

 

 • Alcohol is more volatile than water because it’s boiling point is lower than water.

 S5. (b)

Sol.

 

 • A colloidal sol of sulphur is obtained by bubbling H2s had through the solution of bromine water,. Sulphur dioxide etc.

S6.(d)

Sol.

 

 • Hygroscopic substances are those which absorb humidity from their surroundings instantly such as sugar , honey , ethanol etc.

S7. (b)

Sol.

 

 • Detergent act’s on the principle of surface tension.
 • They reduce the surface tension of water.

S8. (a)

Sol.

 

 • Water gas is a mixture of carbon monoxide and hydrogen.

S9. (c)

Sol.

 

 • Oxygen, nitrogen , and hydrogen are colourlessgases.while, chlorine is a greenish yellow coloured gas.

S10. (a)

Sol.

 

 • Cheese is an example of gel.
 • Gelatin and gelly are examples of gel.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Chemistry Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th October 2021]_50.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?