Biology Daily Quiz In Malayalam 17 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_00.1
Malyalam govt jobs   »   Biology Daily Quiz In Malayalam 17...

Biology Daily Quiz In Malayalam 17 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant

Biology Daily Quiz In Malayalam 17 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_40.1

 

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

 

ജൂലൈ 2021 | പ്രതിവാര കറന്റ് അഫേഴ്സ്
July 1st week

Q1. ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമമാണ് അക്രസ് സപ്പോട്ട?

(a) കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ.

(b) ഗുൽ‌മോഹർ.

(c) പുളി.

(d) ചിക്കു.

 

Q2. സക്കറിയാസ് ജാൻസൻ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്താണ്?

(a) ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ.

(b) റേഡിയം.

(c) മൈക്രോസ്കോപ്പ്.

(d) വൈദ്യുത വിളക്ക്.

 

Q3. റിംഗ്വോർം ഒരു ____ രോഗമാണോ?

(a) ബാക്ടീരിയ.

(b) പ്രോട്ടോസോവൻ.

(c) വൈറൽ.

(d) ഫംഗസ്.

 

Q4. എല്ലാ വൈറസുകളിലും സ്ഥിരമായി കാണപ്പെടുന്ന രാസഘടകം?

(a) പ്രോട്ടീൻ.

(b) ലിപിഡുകൾ.

(c) ഡി‌എൻ‌എ.

(d) ആർ‌എൻ‌എ.

 

Q5. ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

(a) ഡാർവിൻ.

(b) ഹിപ്പോക്രാറ്റസ്.

(c) ഹെക്കിൾ.

(d) എഡ്വേഡ് ജെന്നർ.

 

Q6. ബിസിജി രോഗപ്രതിരോധം ഇതിനുള്ളതാണോ?

(a) അഞ്ചാംപനി.

(b) ക്ഷയം.

(c) ഡിഫ്തീരിയ.

(d) കുഷ്ഠം.

 

Q7. മൂത്രത്തിന്റെ സ്രവണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മരുന്ന്?

(a) അഡ്രിനാലിൻ.

(b) മോണോറെറ്റി.

(c) ഡൈയൂററ്റിക്.

(d) ട്രൈയൂററ്റിക്.

 

Q8. പ്രകാശസംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജന്റെ ഉറവിടം?

(a) വെള്ളം.

(b) കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്.

(c) ക്ലോറോഫിൽ.

(d) മെസോഫിൽ സെല്ലുകൾ.

 

Q9. ആരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും മദ്യമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു?

(a) ഡയസ്റ്റേസ്.

(b) മാൾട്ടേസ്.

(c) ഇൻ‌വെർട്ടേസ്.

(d) സൈമാസ്.

 

Q10. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം കണ്ടെത്താൻ ഇസിജി ഉപയോഗിക്കുന്നു?

(a ) ഹൃദയം.

(b) ശ്വാസകോശം.

(c) വൃക്ക.

(d) മസ്തിഷ്കം.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിംഗ് നേടുക

 

Solutions

S1. (d)

Sol-

 • Achras sapota is the scientific name of the chiku.
 • Family- anacardiaceae.

S2. (C)

 • Microscope was invented by the Zacharias Jansen.

 S3. (d)

 • Ringworm is a fungal disease caused by the species of the fungus named as the trichophyton, microsperum , and epidermatophyton.

S4. (a)

 • All viruses contain the following two components Nucleic acid genome and a protein capsid that covers the genome this is called as Nucleocapsid.

 S5. (b)

 • Hippocrate a Greek physician, is known as the father of the medicine.

S6.(b)

 • BCG immunization is used against the tuberculosis BCG vaccine was first used in the 1921 and is the only immunotherapy available for the tuberculosis.

S7. (C)

 • Kidney maintain the concentration of the urine to be the excreted out of the body.
 • Diuretic medicine increase the urine secretion in the condition of the hypocrisis or oliguria.

S8. (a) oxygen liberate after the splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. In the photosynthesis this liberate oxygen in atmosphere.

S9. (d)

 • Glucose and fructose are primary unit of sugar and gets converted to alcohol by the process of fermentation. Enzyme Zymase helps in the process of conversion.

S10. (a)

 • ECG is used to detect the functioning of the heart.
 • ECG detect the electrical changes in the heart muscle in the pattern of the depolarizing during the cardiac cycle.

 

Use Coupon code- HAPPY (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Biology Daily Quiz In Malayalam 17 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_50.1

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?